Det händer ibland att det blir drottningar över under sommaren. Dessa kan vara bra att ha till våren om något samhälle skulle förlora sin drottning under vintern. Därför har jag sedan ett par vintrar tillbaka testat hur det kan gå till på ett säkert sätt. Mina tidigare gjorda erfarenheter, av hur man bäst övervintrar normalstora bisamhällen utan problem, kanske även fungerar här. Utgångsläget blir  då att övervintra ett mindre samhälle i en mindre kupa med samma indelning , Yngel i nederdelen och foder i överdelen. Till detta användes en modifierad gammal skattlåda  av trä för fem ramar av formatet lågnormal. Den ena gaveln sågades bort och fick bli botten med nät över hela ytan och i den andra gaveln borrades ett hål lagom till en upp och nedvänd honungsburk för fodring.                        För att kunna studera detta lilla samhälle under vintern sågades öppningar i sidorna som försågs med plexiglas. Även de öppna sidorna på lådan täcktes med plexiglasskivor. Denna operation resulterade i en låda med nätbotten och fodermöjlighet försedd med fem ramar stående på högkant. Ett vindskydd av något slag kan alltid behövas men det behöver inte nödvändigtvis vara isolerat när bina tillåts använda sin egenisolering med funktionen av vinterklungan

 Två lådor fixades till. Den ena fick ett oisolerat skal av osb-skiva och den andra ett frigolitskal. Taken  till båda är av plåtklädd osb-skiva.

 I slutet på juli eller början på augusti, i samband med skattning, göres små skaksvärmar  på ca en liter bin. Efter fodring är dessa mogna för att ta emot varsin nyparad äggläggande drottning. De drivfodras under augusti samt drar in nektar och pollen för yngeluppfödning. De växer till sig rätt så bra fram till vinterfodringen då de får 6 kilo socker i 60% lösning.

 


 Detta är tredje vintern som jag håller på med dessa tester och det har fungerat väldigt bra . Nu är snart februari över och i dag lyfte s huvarna av och läget dokumenterades . Tidigare under vintern har det varit mycket kondens på insidan av glasen men det verkar inte bekymra bina. De har också visat att de bryr sig inte om att värma upp mera än de absolut behöver. När det var 18 grader kallt i januari var det 7 minusgrader i mitten på den oisolerade lådan. Nu är det 5 plus i den oisolerade och 13 i den isolerade .