Drottning finns i lådan.

 För en månad sedan laddade jag min testkupa och tänkte flytta över en kläckfärdig drottningcell till denna. Men jag var för sent ute, drottningarna var redan kläckta i den avläggare som cellen skulle tagas ifrån. Överflyttning av drottningcell. Det var bara att hoppas att tillräckligt spätt yngel kommit med i de ramar som testlådan hade, de kanske kunde dra upp en själva.

Den 25/7 öppnades lådan En koll om drottning fötts.  Då fanns flera stycken öppnade drottningceller, men någon drottning syntes inte till.


Nu har det gått ytterligare 13 dagar och eftersom det inte blir någon övervintring i testlådan så flyttades ramarna över i en 8-ramars skattlåda. 


När ramarna kollas ser jag  täckt yngel så drottning finns. Hon har tydligen lyckats hitta några överlevande drönare i grannskapet och blivit parad. 
Efter en stunds letande så hittades drottningen. Hon fångades i märkburen och blev märkt med en röd prick på ryggskölden.

 

 
Allt roligt varar inte för evigt.

På grund av flyttning så blir detta min sista sommar med egen bigård. Därför avyttrar jag allt som hör till biodlingen. Eftersom trågkupornas invånare har fått flytta över till lådor med lösa ytterhus så är dessa klara för flytt.. Rammåttet är lågnormal. De två till vänster är relativt nyrenoverade medan smålandskupan till höger kräver lite målning. Om intresse finns så skriv en kommentar. Det är bara att hämta dem här i Slöinge.  

 Bilden nedan visar kuporna bakifrån med taken uppe.

Mvh. Jan-Uno

En koll om drottning fötts.

Den 7 juli gjordes en fem-ramars avläggare som skulle fått en mogen drottningcell från observationskupan. Men det blev inte så för jag var för sen, drottningarna hade redan kläckts en dag tidigare än jag räknat med. Ett par dagar senare öppnade jag avläggaren och då var där en påbörjad drottningcell. Jag låter det vara, så får jag se om det blir någon drottning av denna, tänkte jag. 

 Nu har det gått över två veckor och nyfikenheten är stor. Avläggaren måste kollas om det blev en drottning eller inte.  

 En drottning borde finnas för det fanns nu flera upprivna drottningceller. Jag kunde inte se henne i myllret av bin, men hon kanske är ute och flyger för parning. Det kan bli problem med detta, för på grund av torkan så har de flesta drönare redan motats ut ur kuporna. 

 Om ett par veckor får jag svar på om hon lyckats hitta någon friare och det finns yngel i lådan.

Inget regn i sikte.

Nu är det ingen ide' att vänta på mera honung. Det blev rätt hyfsat med de två första skattningarna i maj och juni så jag är ändå nöjd. Den honung som finns i kupan nu får bina behålla och därtill drivfodras för att få bisamhället att producera det viktiga yngel som är grunden för  övervintringen.

Hitintills har bina drivfodrats en vecka med honung uppslammat i vatten 50/50, men nu övergår jag till 40 %-tig sockerlösning. Jag ger dem fodret i en 700 grams honungsburk  med ett par tre dagars mellanrum fram till invintringen som blir omkring den 15 augusti i år. 

Bilden till höger  visar foderburken med några små hål borrade i locket.

 Bilden nedan visar hur burken placeras upp och ner i hålet på  foderbrädan. En extra påbyggnad i mitten på brädan hindra burken att nå ner till ramarnas överlister.


Överflyttning av drottningcell.

Nu är det bara ett någon dag kvar tills drottningarna är kläckfärdiga. Ny yngelram till observationskupan.   I går gjorde jag en liten avläggare på fem ramar  från olika samhällen till min ena låda för övervintringstest. Nu tänkte jag flytta dit en av de kläckningsfärdiga cellerna från observationskupan.

När den drottning som blir kvar i observationskupan är parad och äggläggande ska dessa bin få flytta över till testlådan med fyra HLS-ramar.

Meningen är att den nya drottningarna ska paras och lägga ägg nu i juli augusti. Avläggarna ska drivfodras under tiden för att få fram tillräckligt med ungbin till invintringen.                                      

 Nu blir det ju inte alltid som det var tänkt.  

 

När jag öppnade observationskupan så hade drottningarna redan krupit ut.

 Jag skulle varit här redan .under gårdagen 10 dagar efter yngelramen tillsattes. 

 Vid kontroll hittades en liten nyfödd drottning som sprang runt på kakans andra sida Efter en stunds letande, om någon av de andra fanns kvar,  gav jag upp och stängde lådan. 

 Efter några dagar får jag kolla 5-ramars avläggaren om där kom med någon ram med tillräckligt små larver för drottningtillverkning eller får jag åtgärda detta.                                                                   

Den nyfödda drottningen syns i mitten på bilden.


Ny yngelram till observationskupan.

Hej!

Den 24 juni laddades observationskupan Observationskupan har fått invånare. 

 Men vid koll två dagar senare fanns inga påbörjade drottningceller. Det konstaterades att ynglet var för gammalt i den yngelram jag tagit. Den 27 juni byttes denna ram ut mot en där jag använde förstoringsglas för att säkert se att det fanns små lagom stora larver.

Nu lyckades det bättre och i dag  ser det ut som bilden visar. Utöver de cellerna som syns så fanns det ett par lite längre upp på ramen. Dessa drottningar kommer att kläckas den 9 eller 10/7. Jag kommer att göra en liten avläggare till och flytta över en eller två celler till denna i mitten på nästa vecka.

 / Jano

Mjölksyra mot varroa

Idag har mina tre samhällen, där drottningarna togs till avläggare för en månad sedan, behandlats mot varroa med mjölksyralösning. 

Behandling av bisamhället mot varroa. 

Det är en perfekt tidpunkt för denna aktivitet nu när allt yngel hunnit kläckas och innan eventuellt nytt yngel blivit täckt. 

 Det yngel som nu kommer att födas slipper nämnvärd påverkan av varroakvalster under yngelstadiet. 

 Vad som behövs för behandlingen är 15%-tig mjölksyralösning i en blomspruta eller liknande samt en kaktång. En effektiv behandlingsåtgärd vid rätt tid om man inte har jättemånga bisamhällen.

Observationskupan har fått invånare.

 Hej!

Idag laddade jag observationskupan med nya invånare. Det samhälle vars ursprung var vinterns övervintringstest på 5 LN-ramar har vuxit till ett produktionssamhälle med en yngellåda och två skattlådor. Detta fick nu släppa ifrån sig en yngelram och en foderram till den lilla lådan med plats för två ramar över varandra. Yngelramen nederst och honungsramen över denna. Bina från ytterligare två yngelramar skakades av framför flusterhålet. 

 Med ändan i vädret visar bina vägen för sina kamrater som flyger runt i luften. Det är ungefär 25-30 meter mellan ursprungskupan och den nya platsen så en del bin kommer att flyga tillbaka dit efter sina utflykter. I morgon ska jag kolla om bimängden är tillräcklig eller det behöver fyllas på. Om fler bin anses behövas så tar jag och skakar bina av ett par ramar från den översta skattlådan på moderkupan. 

Bina får själva fixa till en drottning av det späda yngel som finns i yngelramen.Om ca 11-12 dagar kommer en ny drottning att krypa fram ur sin cell och om allt går som tänkt är hon äggläggande om ca en månad. Sedan ska detta nya lilla samhälle få växa till sig lite under augusti och övervintra på fem ramar i min testkupa.

 /Jano

Uppdatering av läget i bigården.

Nu är det en hel vecka sedan jag skrev något här så ni vill kanske ha lite nytt att läsa.

 Den 1/6 togs drottningarna i produktionssamhällena bort. De placerades tillsammans med ett par ramar mest öppet yngel, ett par ramar foder och en pollenram i avläggare vid sidan av huvudsamhället. Bina från några skattlåderamar skakades också ner i avläggaren.

 I år rev jag inte några drottningceller utan 10 dagar efter drottningens avlägsnats sattes ett spärrgaller framför flustret. Bina bygger drottningcellerna runt nykläckta larver så drottningarna kläcks på dag 12 eller 13 efter de blivit drottninglösa. 

 I dag har det gått 15 dagar så det finns nu inte mera än en drottning, den starkaste, kvar i kupan. De andra låg döda innanför gallret när detta togs bort i dag. Även drönarna har varit instängda i fem dagar och de verkade glada att få komma ut. 

 Om vädret tillåter så kommer  drottningarna bli parade de närmaste dagarna. 

 I månadsskiftet juni juli blir det läge med mjölksyra mot varroan innan täckt yngel åter finns i ramarna. 

 De tidiga avläggarna som gjordes den 9 maj har utvecklats bra på grund av det fina vädret som varit. De står på 7 ramar LN som yngellåda och lika många ramar i skattlåda över spärrgaller. Dessa lådor kommer att fyllas med ramar någon av de närmaste dagarna.

Undersökning av bisamhällen i vintervila.

 Under tre vintrar 1999-2002 avsatte jag bisamhällen för lite vinterforskning, för att bilda mig en egen uppfattning om hur bina bäst tillbringar vintervilan. Varroan är inte bara elände.  Det är lågnormal ramformat med 10 ramar i lådorna som användes i försöken. Bisamhällen ska inte störas under vintern för då kan de få det besvärligt och rentav dö. Men det kunde ju vara intressant att veta varför de inte tål några störningar och ändå funnits så länge på vår jord. 

 Hösten 1999 invintrades ett samhälle precis som bina själva hade ordnat för sig. Binas organisation rubbades inte på annat sätt än att överflödig honung skattades. De fick behålla sommarhonungen i skattlådan över lådan med yngel.

  Det andra samhället invintrades på samma sätt på två våningar med den skillnaden att bina fick dra ner sockerlösning. De fick 14 kilo socker i en 60%-tig lösning som de fick bereda sitt vinterfoder av, plus några kilo honung som de fick behålla. Samhället öppnades efter ca. tre veckor för att kolla att fodret fanns i skattlådan som det var tänkt.

 Det tredje samhället i försöket invintrades som jag alltid hade gjort på endast yngellådan. Bina fick bereda sitt vinterfoder med sockerlösning, samma mängd och på samma sätt som föregående. Det går ofta sakta för bina att få ner sockerlösningen vid invintring på en låda eftersom platsen är begränsad innan ynglet är utkrupet.

 Samhällena öppnades och studerades sedan tre gånger under vintrarna, i mitten på december, januari och februari.

 Den första vintern var samhället jag invintrat på en låda dött vid kontrollen i januari, det hade tydligen inte tålt öppningen i december. De andra två hade inga större problem med att bli störda. Det med sockerfoder hade förbrukat lite mera foder än honungssamhället, men båda hade nästan hälften kvar när nektar började hämtas utifrån.

 Den andra vintern klarade sig samhället  på en låda ända till undersökningen i februari. Vid vårundersökningen var det dött fastän foder fanns kvar i de bakre ramarna. De andra två brydde sig inte mycket om störningarna mer än lite högre foderåtgång än de samhällen som nu invintrats på samma sätt men inte ingick i testet.  

 Den tredje vintern  öppnade jag inte samhället som invintrats på en låda. Det klarade vintern men foderåtgången är stor och ofta drabbas dessa hopträngda bisamhällen av utsot. Varför bin drabbas av utsot. 

 Efter dessa experiment har jag fått lärdom hur och var bina vill starta sin vinterklunga, hur den fungerar och rör sig. Binas vinterklot Det har visat sig hur viktigt det är att bina har tillgång till kakor med tomma celler.  Detta för att kunna isolera sig från kupan i övrigt, spara på värmeproduktionen och hushålla med vinterprovianten tills yngeluppfödningen börjar på förvåren. 

 Under senare vintrar har jag anpassat ramantalet i lådorna efter storleken på samhället vid invintringen.  Mitt sätt att invintra bina.   Det är numera antalet kakor med yngel som avgör och beräknad storlek på vinterklungan vid minusgrader. Det bästa är att inte utrymmet i sida är större än vad som fylls ut av klungan. Mängden foder som behöver ges blir också mindre och man slipper avlägsna så mycket oförbrukat foder när draget utifrån startar.  Sju ramar i varje låda är perfekt för ett normalstort samhälle. Eftersom det på hösten, beroende på utetemperaturen och luftfuktighet, kan ta några veckor för bina att förädla och täcka fodret, öppnas samhällena en sista gång för koll att fodret hamnat där det ska vara.

 Detta sätt att invintra leder till väldigt låg foderförbrukning och på grund av detta ingen observerbar rensningsflygning på våren. Bina behöver inte tömma tarmen mera tidig vår än under dragtiden på sommaren. Någon yngeluppfödning förekommer inte förrän bina varit ute i början på mars. Bina sitter lugnt och stilla och störs inte nämnvärt av störningar från yttre påverkan.

  

Äldre inlägg

Nyare inlägg