Visar inlägg i kategorin Mitt sista år som biodlare 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Bina förbereds för vintervilan 2018-08-14

 Nu börjar mina bisamhällen ordnas för vintervilan  Tiden för Invintringen närmar sig och bör ske medan bina är aktiva.

 Två små avläggare, som stod intill varandra, förenades nu under kvällen medelst tidningspapper. Bina i dessa får själva avgöra vilken drottning som ska föra samhället vidare. Oftast är det drottningen i den övre lådan som sparas av bina. Om jag själv vill välja vilken drottning bina ska ha kvar så ställs den lådan överst. Bilden till höger visar det ena samhället blottat. Ett tidningspapper perforerat med en gammal avtäckningsgaffel lades över lådan.


Lådan med den andra avläggaren ställdes upp. Denna innehåller också 6 ramar och passades in så att ramarna står rakt över varandra. Förening av bisamhällen. Eftersom den övre lådan var en vanlig oisolerad skattlåda så kom en yttre huv på. Nu får avläggarna stå så några dagar, sedan ska alla yngelramarna samlas i undre lådan och fodret i lådan över.       Bisamhället inför och under vintern. 

 Alla samhällena har drivfodrats lite efter slutskattningen för ett par veckor sedan. Det fortsätter jag med ytterligare någon vecka innan de får foder i mer koncentrerad sockerlösning att jobba med.  Honung och drivfoder utgör ca hälften av behovet så det blir en komplettering med ca 6 kg. Då är mängden tillräcklig för att det ska finnas foder i övre lådans  alla ramar. Hur bin invintras på ett bra sätt. 

 / Jano

Drottning finns i lådan. 2018-08-06.

 För en månad sedan laddade jag min testkupa och tänkte flytta över en kläckfärdig drottningcell till denna. Men jag var för sent ute, drottningarna var redan kläckta i den avläggare som cellen skulle tagas ifrån. Överflyttning av drottningcell. Det var bara att hoppas att tillräckligt spätt yngel kommit med i de ramar som testlådan hade, de kanske kunde dra upp en själva.

Den 24/7 öppnades lådan En koll om drottning fötts.  Då fanns flera stycken öppnade drottningceller, men någon drottning syntes inte till.


Nu har det gått ytterligare 13 dagar och eftersom det inte blir någon övervintring i testlådan så flyttades ramarna över i en 8-ramars skattlåda. 


När ramarna kollas ser jag  täckt yngel så drottning finns. Hon har tydligen lyckats hitta några överlevande drönare i grannskapet och blivit parad. 
Efter en stunds letande så hittades drottningen. Hon fångades i märkburen och blev märkt med en röd prick på ryggskölden. Hon fick krypa runt i märkburen ett par minuter medan färgen torkade innan hon åter släpptes ner till bina i sin nya låda. efter att ha stått på högkant i övar en månad är ramarna åter i sitt rätta ursprungsläge. Detta lilla bisamhälle ställdes intill en annan liten avläggare och dessa kommer att förenas innan vinterfodring.

/ Jano

 

En koll om drottning fötts. 2018-07-24

Den 3 juli gjordes en fem-ramars avläggare som skulle fått en mogen drottningcell från observationskupan. Men det blev inte så för jag var för sen, drottningarna hade redan kläckts en dag tidigare än jag räknat med. Överflyttning av drottningcell. 2018-07-04. 

 Ett par dagar senare öppnade jag avläggaren och då var där en påbörjad drottningcell. Jag låter det vara, så får jag se om det blir någon drottning av denna, tänkte jag. 

 Nu har det gått nästan tre veckor sedan dess och nyfikenheten är stor. Avläggaren måste kollas om det blev en drottning eller inte.  

 En drottning borde finnas för det fanns nu flera upprivna drottningceller. Jag kunde inte se varken drottning eller ägg i myllret av bin, men kanske är hon ute och flyger för parning. Det kan bli problem med detta. På grund av torkan så har de flesta drönare redan motats ut ur kuporna. 

 Om ett par veckor får jag svar på om hon lyckats hitta någon friare och om det finns yngel i lådan. Det är alltid lika spännande att följa utvecklingen i en avläggare. 

 / Jano

Inget regn i sikte. 2018-07-16

Torkan fortsätter så nu är det ingen ide' att vänta på mera honung. Det blev rätt hyfsat med de två första skattningarna i maj och juni så jag är ändå nöjd. Den honung som finns i kupan nu får bina behålla och därtill drivfodras för att få bisamhället att producera det viktiga yngel som är grunden för  övervintringen. Bisamhället inför och under vintern. 

Torkan och värmen gör att det inte blir någon nektar i de blommor  som inte vissnar bort. För att inte bina ska svälta har de hitintills drivfodrats en vecka med honung uppslammat i vatten 50/50, men eftersom inget ytterligare nektardrag kan förväntas övergår jag nu till 40 %-tig sockerlösning. Jag ger dem fodret i en 700 grams honungsburk  med ett par tre dagars mellanrum fram till invintringen som blir omkring den 15 augusti i år. 

Bilden till höger  visar foderburken med några små hål borrade i locket.

  Bilden ovan visar hur burken kan placeras upp och ner i hålet på  foderbrädan. En extra påbyggnad i mitten på brädan hindra burken att nå ner till ramarnas överlister. På bilderna är det en avläggare i en trågkupa som får foder/vatten men principen är den samma. En fördel med glasburken är att man ser när påfyllning behövs.

/ Jano 

Överflyttning av drottningcell. 2018-07-04.

Nu är det bara ett par dagar kvar tills drottningarna är kläckfärdiga. Ny yngelram till observationskupan.   I går gjorde jag en liten avläggare på fem ramar  från olika samhällen till min ena låda för övervintringstest. Nu tänkte jag flytta dit en av de kläckningsfärdiga cellerna från observationskupan.

När den drottning som blir kvar i observationskupan är parad och äggläggande ska dessa bin få flytta över till testlådan med fyra HLS-ramar.

Meningen är att den nya drottningarna ska paras och lägga ägg nu i juli augusti. Avläggarna ska drivfodras under tiden för att få fram tillräckligt med ungbin till invintringen.                                      

 Nu blir det ju inte alltid som det var tänkt.  

 


När jag öppnade observationskupan så hade drottningarna redan krupit ut.

 Jag skulle varit här redan .under gårdagen 10 dagar efter yngelramen tillsattes. Antagligen har bina börjat med lite för gamla larver i sin iver att få till en drottning så fort som möjligt. 

 Vid kontroll hittades en nyfödd drottning som sprang runt på kakans andra sida Efter en stunds letande, om någon av de andra fanns kvar,  gav jag upp och stängde lådan. 

 Efter några dagar får jag kolla 5-ramars avläggaren om där kom med någon ram med tillräckligt små larver för drottningtillverkning eller får jag åtgärda detta.                                                                   

Den nyfödda drottningen, med den svarta ryggskölden, syns i mitten på bilden.


Ny yngelram till observationskupan. 2018-06-27.

Hej!

Den 20 juni laddades observationskupan Observationskupan har fått invånare. 

 Men vid koll två dagar senare fanns inga påbörjade drottningceller. Det konstaterades att ynglet var för gammalt i den yngelram jag tagit. Den  23 juni byttes denna ram ut mot en där jag använde förstoringsglas för att säkert se att det fanns små lagom stora larver.

Nu lyckades det bättre och i dag  ser det ut som bilden visar. Utöver de cellerna som syns så fanns det ett par lite längre upp på ramen. Dessa drottningar kommer att kläckas den 5 eller 6/7. Jag kommer att göra en liten avläggare till och flytta över en eller två celler till denna i mitten på nästa vecka.

 / Jano

Observationskupan har fått invånare. 2018-06-20

 Hej!

Idag laddade jag observationskupan med nya invånare. Det samhälle vars ursprung var vinterns övervintringstest på 5 LN-ramar har vuxit till ett produktionssamhälle med en yngellåda och två skattlådor. Tillståndet i vinterns små testsamhällen nu. 2018-05-22   Detta fick nu släppa ifrån sig en yngelram och en foderram till den lilla lådan med plats för två ramar över varandra. Yngelramen nederst och honungsramen över denna. Bina från ytterligare två yngelramar skakades av framför flusterhålet

 Med ändan i vädret visar bina vägen för sina kamrater som flyger runt i luften. Det är ungefär 25-30 meter mellan ursprungskupan och den nya platsen så en del bin kommer att flyga tillbaka dit efter sina utflykter. I morgon ska jag kolla om bimängden är tillräcklig eller det behöver fyllas på. Om fler bin anses behövas så tar jag och skakar bina av ett par ramar från den översta skattlådan på moderkupan. 

Bina får själva fixa till en drottning av det späda yngel som finns i yngelramen. Om ca 11-12 dagar kommer en ny drottning att krypa fram ur sin cell och om allt går som tänkt är hon äggläggande om ca en månad. Sedan ska detta nya lilla samhälle få växa till sig lite under augusti och övervintra på fem ramar i min testkupa.

 /Jano

Uppdatering av läget i bigården. 2018-06-15

Hej !

Nu är det en hel vecka sedan jag skrev något här så ni vill kanske ha lite nytt att läsa.

 Den 30/5 skattades den första honungen. Årets första slungning av honung. 2018-05-30 

I samband med detta togs drottningarna i produktionssamhällena bort.  De placerades tillsammans med ett par ramar mest öppet yngel, ett par ramar foder och en pollenram i avläggare vid sidan av huvudsamhället. Bina från några skattlåderamar skakades också ner i avläggaren.

 I år rev jag inte några drottningceller utan 10 dagar efter drottningens avlägsnats sattes ett spärrgaller framför flustret på yngellådorna. Bina bygger drottningcellerna runt nykläckta larver så drottningarna kläcks på dag 12 eller 13 efter drottningens borttagande. 

 I dag har det gått 15 dagar så det finns nu inte mera än en drottning, den starkaste, kvar i kupan. De andra låg döda innanför gallret när detta togs bort i dag. Även drönarna har varit instängda i fem dagar och de verkade glada att få komma ut. 

 Om vädret tillåter så kommer  drottningarna bli parade de närmaste dagarna. 

 I månadsskiftet juni juli blir det läge med mjölksyra mot varroan innan täckt yngel åter finns i ramarna. Behandling av bisamhället mot varroa. 

 De tidiga avläggarna som gjordes den 9 maj har utvecklats bra på grund av det fina vädret som varit. De står på 7 ramar LN som yngellåda och lika många ramar i skattlåda över spärrgaller. Dessa lådor kommer att fyllas med ramar någon av de närmaste dagarna.

 /Jano

Avläggarna yngelfria. 2018-06-08

Hej!

 I de två avläggare som gjordes den 9 maj, innan försäljning av samhällena, är nu allt yngel kläckt. Den 25/5 var drottningarna utkrupna.                                                                                  Dags att kolla om nya drottningar har krupit ur cellerna.  

 Den 3/6 finns inget täckt yngel kvar i samhället, även drönarna har hunnit bli färdigutvecklade. De bin som är några dagar gamla har städat och putsat cellerna rena. Alla varroakvalster sitter nu på bina i väntan på celler med nya larver att krypa ner och fortplanta sig i.

 Vid kontroll i förgår fanns lite ägg i den ena avläggaren så denna drottning är nu igång. Därför var det läge att duscha bina med mjölksyralösning mot varroa innan ynglet täcks.        Behandling av bisamhället mot varroa.  

 Dessa tidiga små avläggare har ju inga skattlådor ännu. Den honung som finns i yngelramarna är för binas egen förbrukning, det gör inget om den honungen skulle råka bli spetsad med lite mjölksyra. 

 Behandlingen gjordes i går och med bara 8 ramar i varje avläggare tog det inte lång stund. Skivorna för uppsamling av nedfallet gjordes då rena och idag kollades resultatet. 


 Under det första dygnet efter behandlingen uppskattades nedfallet till ca 300 st kvalster som nu inte kan fortplanta sig i det nya ynglet. Under ett par dagar kommer ytterligare några kvalster ha tappat greppet och ramlat ner. Ett bra sätt  att hålla varoan på en hanterbar nivå för bina. 

 /Jano

Årets första slungning av honung. 2018-05-30

 Hej!

 I går och idag slungades den första honungen ca. 30 kg/samhälle. 

                                                                                                         Att slunga honung är ett lite kladdigt jobb, därför täcker jag golv och bord med gamla tidningar. När man hållit på ett tag är det bara att riva av den övre tidningssidan så är det rent igen. Vid slungning av rapshonung, som har väldigt låg vattenhalt, behöver inte hela kakan vara täckt. Huvudsaken är att det inte skvätter när ramen skakas.                                                                                 


Samtidigt som samhällena skattades så konstaterades att bi- och yngelmängd är mer än tillräckligt för sommarens kommande drag. 

  Därför ska drottningarna få lite semester. De får flytta över till små avläggare tillsammans med det öppna ynglet och ett gäng ambin. Sex yngelramar som ser ut som på bilden till höger och en ram med ägg och öppet yngel samt pollen och foder får vara kvar i yngellådan vid Delningen av samhället.  

Därmed behöver jag inte oroa mig för att bina ska svärma Svärmförhindring. 

Honungsskörden kan också förväntas bli större. Att öka honungsskörden. 

  / Jano 

Äldre inlägg