Visar inlägg i kategorin Kuptemperaturer vintern 2016-2017

Tillbaka till bloggens startsida

Temperaturen i bisamhället april 2017

   I hela den  undre lådan har det varit över 30 grader sedan månadsskiftet mars-april. 

 På grund av den varma vintern finns det mycket foder kvar i övre lådan. Därför har ynglingen startat i de nedre regionerna. Där har temperaturen legat runt 35 grader sedan den 7 april. då våren var generös med en dag över 10 plusgrader. I den övre lådan har temperaturkurvan påverkats mera av temperaturen ute än av bina. Det säga ofta att  värmen stiger uppåt men det gäller tydligen inte i ett bisamhälle. Bina är specialister på att hålla värmen inom det område som prioriteras. Värmeproduktionen i ett bisamhälle påverkas av binas aktivitet. En vecka mitt i månaden var här inte varmare än runt 5 grader med mycket blåst och då var det inte stor aktivitet i flustret.  Det syns tydligt att den stigande utetemperaturen i slutet på månaden höjer bina aktivitet och värmen stiger även i den övre lådan.

 Vid en hastig titt i lådorna nu i helgen togs givarna bort och nu hoppas vi på varmare väder för en grundligare vårkontroll i alla samhällena.

Diagrammet blir tydligare om man klickar på bilden. Vårhälsning från Jan-Uno / Jano/

Temperaturen i bisamhället mars 2017.

 Mars månad är förbi, men i år har den inte varit för bi. Det dröjde ända till den 23 innan temperaturen steg över 10 grader. Den dagen vaknade bina till liv och höjde temperaturen i yngellådan till 30 grader i vänstra delen. De var även ute och flög lite men det var endast denna dag. Sedan återgick utetemperaturen till under 10 ner mot 5 grader dagtid och bina gick till ro igen. Denna sista marsdag blev en vändning med 16 grader varmt på eftermiddagen och alla samhällena var ute och flög. Temperaturkurvorna visar att denna varma vinter har bina klarat sig nästan utan foder tills nu. Klungan har suttit kvar kvar i yngellådan samt nedre delen av foderlådan. Temperaturen halvvägs upp i foderlådan har inte varit aktivt påverkad av bina förrän nu i dag då givarna registrerade 23 och 19 grader. 

 Vintergäcken fick blomma ifred för bina, snödroppar likaså. Krokusarna börjar också se lite bedagade ut. Klosterlilja och scilla blommar och bina kommer hem med pollenlaster från villaträdgårdarna i grannskapet. Nu får vi hoppas att april blir lite varmare så bina kommer igång med sitt jobb på riktigt.

 / Jano 

Temperatur i bisamhället. Februari 2017

Temperaturkurvorna i en avläggare som är invintrad på två våningar lågnormal.Yngellåda med fem ramar och över detta skattlåda med fem ramar foder.

 Nu har vi kommit in i mars månad och temperaturgivarna i kupan visar att vinterklungan av bin fortfarande, till större delen, befinner sig i yngellådan. Vintern har varit mild så något nämnvärt foderintag har inte behövts hitintills. Mellan den 9/1 och 18/1 befann sig huvuddelen av bina ungefär mitt i yngellådan men har sedan dess dragit sig alltmer åt vänstra sidan. Under februaris sista dagar har temperaturen stigit något i skattlådans vänstra del, vilket kan betyda att klungan är uppe i övre lådans undre del. Men det kan också vara att det blivit varmare ute som påverkar givarna inne i kupan. Det syns tydligt att värmen från bina inte sprider sig så mycket uppåt. Det skiljer hela 15 grader på blå och röd givare. 

En upplyft ram visar att bina nätt och jämt har börjat komma upp i övre lådan.

 / Jano


Temperatur i bisamhället. Januari 2017

I januari börjar det hända lite i binas vinterbostad. Klungan har suttit i det närmaste stilla i den högra delen av yngellådan ända tills nu. Den 10/1 växlar gul och blå kurva plats, vilket betyder att klungan flyttat över så långt åt vänster i yngellådan att blå givare visar det högsta värdet 20 grader. Klungan flyttar sig inte fort, det tar ca 10 dagar innan den har kommit så långt åt vänster att den gula givarens värde minskar kontinuerligt. 

 I mitten på  skattlådan är det fortfarande relativt låg temperatur. Det visar att obetydlig värme sprids uppåt. Den gröna givaren, som sitter ovanför klungan, visar endast 8 grader och den röda 7. Bina har inte kommit långt upp i skattlådan ännu, så det mesta av vinterfodret finns kvar.   

 De temperaturtoppar, som registrerats vid tester som redovisas ibland, syns inte här. Klungan håller sin jämna temperatur omkring 20 grader och de avvikelser som registreras är åt det lägre hållet när utetemperaturen sjunker. Det märks tydligt mellan den 3 och 7/1 hur yngellådans vänstra del påverkas när svart givare visar minusgrader.

 Det ska bli intressant att se hur långt tid det tar innan bina behöver tillgripa metabolism i större utsträckning. Troligtvis börjar de dra sig uppåt i den vänstra delen så nästa månadsskifte kan den gröna kurvan ligga överst i diagrammet.

 / Jano

Temperatur i bisamhället December 2016

GOTT NYTT ÅR ! 

Då är vi inne på ett nytt år med bina. De sitter nu i sin vinterklunga och bara har det gott. Med spänning inväntar vi biodlare våren och längtar efter att se våra små vänner komma ut i vårsolen efter en välbehövlig vintervila. 

December månads temperaturdiagram. Vad kan utläsas av detta? Jo det är en hel del.

 För det första så får jag veta att bina lever. Sedan syns det att bina fortfarande sitter, till större delen, i yngellådan. Med ledning av temperaturerna befinner sig bina mitt i lådan, med någon liten dragning mot den högra gula givaren. Den normala temperaturen i mitten av en vilande vinterklunga är ca 25  grader.

 Fastän temperaturen ute växlar från värme till kyla och tvärtom, med korta intervaller,  så är temperaturen i kupan väldigt stabil. I den övre lådan,där fodret finns, är det ca 7-10 grader större delen av månaden. Dag 10 och 11 var  klungan över så långt åt vänster i yngellådan, att den blå givaren visade högre temperatur än den gula. Det berodde antagligen på den höjda utetemperaturen, 8-9 grader ett under några dagar, och att klungan utvidgats på grund av detta. Efter ett par dagar, när det åter blev lite kyligare ute, drar bina ihop sig igen och ger ett högre värde från den gula givaren.

 Dag 28 har det varit 4 minus på natten och under 0 grader på dagen. Kylan utifrån påverkar temperaturen till vänster i yngellådan, men gul givare påverkas inte av detta utan håller sin stabila linje runt 20 grader. Även skattlådans temperatur sjunker något, den påverkas mer av yttre faktorer än av bina. Klungan av bin är bara uppe i nedre delen av skattlådan, det mesta  av fodret är fortfarande orört.

Dag 29 blir det åter varmare ute, 5-6 plusgrader och nyårsafton hela 7 grader varmt. Med dessa temperaturer behöver bina inte ödsla mycket energi för att hålla värmen.

 / Jano. 

Temperatur i bisamhället November 2016.

  Efter november månads slut kan vi konstatera att bina sitter kvar i yngellådan.

I mitten på månaden har det blivit kallare i yngellådans högra del samtidigt som temperaturen stigit lite i den vänstra delen. Det betyder att klungan har dragit sig mot mitten av lådan. I den övre lådan är det i stort sett samma temperatur i hela. När det var lite kallare mellan dag 7 och dag 15 sjönk temperaturen i övre lådan ett par grader, annars har där varit strax under 10 grader hela månaden. Kurvan för vänstra delen av undre lådan gjorde också en liten dykning dessa dagar. 

Bilden ovan visar dagens temperaturer och bilden nedan visar att huvuddelen av klungan nu sitter mitt i yngellådan med en liten dragning åt höger.  

Det har inte blivit så mycket nedfall för skivan sopades ren för två veckor sedan, men det syns att klungan täcker alla fem ramarna i yngellådan.

 /Jano

 
Elva grader varmt 22/11.

Vid denna tiden på året brukar det inte hända mycket i bigården. Men det var en ovanligt varm dag i dag.  Elva plusgrader tidig eftermiddag lockar kanske ut bina. Måste ut och kolla, men inte ett liv utanför kuporna. Bina verkar kunna skilja på höstvärme och vårvärme.  

Biklungan sitter  kvar i undre lådan men har dragit sig något åt vänster. Givarnas värden visar att huvuddelen av klungan sitter mellan dem men fortfarande lite mer åt höger. 

I den övre lådan är temperaturen inte mycket högre än de 11 graderna utomhus. Dessutom visas samma värde i hela lådan, vilket visar att värmen stiger inte uppåt i ett utrymme där bina själva kan isolera sig mot omgivningen. Tiden som visas på displayen stämmer inte för den är inte inställd från början, Observationen gjordes kl 13.10.

 Efter månadens slut kommer temperaturdiagram för hela november.

 / Jano

Temperatur i bisamhället oktober 2016

  Den 13 oktober konstaterades att bina hade lämnat foderförrådet och samlat sig i högra delen av yngellådan. Temperaturen både ute och i kupan har inte ändrat sig mycket sedan dess.

 

Nu är oktober månad till ända och ett diagram över läget i kupans olika delar är ritat. Det syns tydligt hur temperaturen i större delen av kupan följer utomhusvärdet med några få graders skillnad. Biklungan sitter stadigt kvar på samma ställe i yngellådan och sänker sin vilotemperatur så sakta. I dag var den nere på 20 grader medan övriga kupan har en temperatur under 15 grader.

 / Jano

 

Kuptemperaturer vinten 2016-2017. Oktober

 Vid Sista kollen för året  monterades temperaturgivare i en kupa. Förra vintern sattes givarna in i början på december. Temperaturen i kupan vintertid. Det var intressant att se hur temperaturen i kupan följde utomhustemperaturen. Det är bara den del av yngellådan som bina använder för sin vinterklunga som är aktivt uppvärmd av bina.  Nu i vinter ska dessa mätningar upprepas i ett samhälle. Det ska bli intressant att se om detta samhälle fungerar på samma vis. Förutsättningarna är i stort sett de samma med den skillnaden att det är bara fem ramar i varje våning i denna kupan.

Temperatur i kupan 2016-10-13

 När man kikar ner genom täckplasten så syns inga bin längre. De har nu lämnat övre delen av foderförrådet. Fodret är färdigbehandlat och täckt. Bina kommer nu att samla sig på  och i de, efter utkrupet yngel, tomma kakorna i yngellådan. Där startar de sin vintervila med  bin bara några cm upp i foderförrådets kakgator. När  klungans sammandragning inte räcker till för värmehållning, förbrukas foder av det som finns inom övre delen av klungan. Vid varmare perioder, under vintern, då de behöver förstora klungan för att inte få det för varmt., drar sig bin från klungan längre upp i förrådets kakmellanrum. Dessa korrigeringar  sker så långsamt så det blir inte någon temperaturhöjning.

Vid avläsning av temperaturen i dag så ser man att huvuddelen av bina med drottningen befinner sig i högra delen av yngellådan.  I skattlådan är det några garder varmare än utetemperaturen. Givarna är inte superexakta så decimalerna lägger jag inte så stor vikt vid. Ute är det 7 grader och i foderförrådet 12 grader . I yngellådans vänstra del 15 grader och i högra delen 29. I början på november publicerar jag oktober månads temperaturdiagram.

 Mvh. Jano