Visar inlägg i kategorin Kuptemperatur vintern 2017-2018

Tillbaka till bloggens startsida

Temperatur i kupan mars.

Hej!

 Nu även mars månad slut och våren lyser med sin frånvaro. Inga bin har varit synliga utanför kupan än. Dessutom har mars varit den kallaste månaden här i Halland denna vinter.            

      

På diagrammet ovan så visar svart kurva både lägsta och högsta dygnstemperatur. Månaden började med kyla både natt och dag. Natten till dag 1 var det 13 grader kallt sedan runt 5 minus några nätter och nollgradigt på dagarna. Efter att ha pendlat mellan upp till 6 plus dagtid och runt nollan nattetid så small det åter till med några kalla nätter i mitten på månaden. Likadant på slutet natten till dag 28 med 11 minusgrader. Sedan minusgrader på nätterna och några plusgrader på dagarna in i april månad.

 Vad gäller temperaturen i kupan så visar den gula givaren att klungan fortfarande är stationerad i yngellådans högra(norra) halva, där det stadigt varit runt 30 grader hela månaden.

 Rakt över klungan  sitter den röda givaren i skattlådan. De första dagarna syns det tydligt att bin från klungan varit uppe på foderramarna och tankat. När de fyllt sina honungsblåsor drar de sig åter ner till huvudklungan  i yngellådan.

 Temperaturen utanför klungan följer i stort sett utetemperaturens svängningar med cirka 10 graders skillnad. Det är bara störningen vid bottenbytet dag 30 som temperaturen stiger tillfälligt. Efter ett par dar var den nere på ungefär samma värden igen. I går den 3 april var det 4 grader varmt ute och temperaturen i kupan var 14 grader till vänster och 31 grader till höger i yngellådan . i skattlådan var det 13 grader till vänster och 16 grader till höger. Alltså är det ca 15 grader kallare 20 cm ovanför och  10 cm bredvid klungan än mitt i densamma. Bina är experter på att hushålla med värmen där de behöver den. Det är deras sätt att behöva så låg ämnesomsättning som möjlig under vintervilan.

Binas yngellåda är lika viktig för samhällets överlevnad över vintern som på sommaren.

 Vårhälsning från Jan-Uno.


Temperatur i kupan februari.

  I vinter verkar februari ha blivit den kallaste månaden här i Halland. Som synes av diagrammet kallast i slutet med kalla nätter ner till 15 grader och även minusgrader dagtid. Det var även en kallare period i början på månaden och mars verkar starta med samma kyla.                            

  

 Förra månadsskiftet öppnade jag kupan för att visa foderstatus. Detta orsakade en temperaturhöjning i yngellådans vänstra del ( blå kurva) som varade ett par dagar, varefter temperaturen åter sjönk.

 Klungan med bin påverkar nu  den gula givaren stadigt strax under 30 grader. Från mitten av månaden har bin flyttat över helt till den högra (norra) delen av yngellådan där den gula givaren sitter. På det sätt som den blå kurvan beter sig, nu i slutet på månaden, så finns inte mycket bin kvar i den vänstra (södra) delen av yngellådan.

 Grön och röd kurva visar temperaturen i skattlådan där fodret finns. Där ligger temperaturen rätt stilla runt 10 grader Här uppe har alltså inga bin varit än.  Mellan dag 6 och dag 8 sjönk värmen i övre lådan ner till 7 grader i den vänstra (södra) delen. Detta på grund av köldknäppen som även påverkade vänstra delen av yngellådan (blå kurva). De sista dagarna sjunker temperaturen även i skattlådans vänstra del. Samtidigt höjs värmen till höger i skattlådan ( röd kurva), vilket visar att bina nu tänker dra sig uppåt och börja använda fodret när det är kallare ute. Hittills har bina klarat sig bra med upplagrade kroppsreserver och klungskalets isolerande effekt i de i stort sett tomma vaxkakorna i yngellådan. Binas vinterklot 

/ Jano

 

Temperatur i kupan Januari.

 Hej!

 Tiden går fort under vintern också. Den egentliga vintermånaden januari är till ända och månadens temperaturdiagram är klart för analys.

Den nedersta svarta kurvan visar  utetemperaturen och någon kyla att tala om har inte förekommit. Den första veckan har det varit mellan 0 och 5 plusgrader. Natten till dag 8 blev det 9 minus och natten till dag 10 var det också under noll. Sedan pendlade det runt nollstrecket flera dagar innan  det åter blev en kallare natt, minus 5 grader mellan dagarna 18 och 19. Sedan höll sig temperaturen runt nollan flera dagar tills det dag 24 plötslig flög upp till 9 plusgrader. Därefter har det varit upp till 5 plus månaden ut med lite kyligare under nätterna. 

 Inne i kupan har bina tagit detta med ro. Dagarna innan jul flyttade klungan  över till höger i yngellådan. Bina har suttit kvar där nere hela denna månaden med sin högsta temperatur 28 grader i högra delen samt runt 20 grader till vänster med en liten höjning mot slutet. 

 Det sägs att värme stiger uppåt, men i ett bisamhälle där klungan kan isolera sig riktigt gäller inte detta. I den övre lådan med fodret har temperaturen legat konstant på 10-11 grader större delen av månaden. Det har varit ända nere vid 8 grader i vänstra delen i mitten på månaden då det var runt nollan ute och blåsigt några dagar.


I övre delen av övre lådan med fodret syns inga bin under vintern. I mitten av lådan ser man hållhakarna till temperatursensorerna. I den undre yngellådan sitter dessa på samma sätt ca 10 cm ner från överkant på ramarna. 


När jag lyfter upp en ram så ser man att bina bara sitter i nedre delen av skattlådan. Temperaturen på 10 grader i mitten på lådan visade att inga bin fanns runt givarna. De har faktiskt hela lådan full med foder fortfarande. Det visar hur viktig yngellådans tomma celler är vid övervintringen. När binas vinterklunga kan isolera sig själv efter behov så räcker deras i kroppen upplagrade energireserver länge. 

 När bina har möjlighet att utnyttja yngellådans under vintern tomma celler för sin klungbildning är de inte  känsliga för tillfälliga  störningar. Om ni inte invintrat bina som jag så gå nu inte ut och öppna kuporna eller stör bina på annat sätt mitt i vintern.  Om mina bin varit invintrade på endast en låda med lågnormal, hade de drabbats av utsot som skadat och ev. dödat samhället. Varför bin drabbas av utsot. 

 Det går ju att övervintra bin på olika sätt och det fungerar mer eller mindre bra. Vill man slippa bekymmer, med foderbrist, ventilation och problem på grund av störningar, så är binas eget upplägg tveklöst bäst  Nu är det tjugo år sedan.   Hade jag inte varit så säker på binas övervintringsstrategi, Undersökning av bisamhällen i vintervila. , så hade jag inte skrivit denna blogg.  Man undrar varför en så viktig funktion som Binas vinterklot inte ges större utrymme i handböcker och kurslitteratur. 

 Mvh.  Jan-Uno 

Temperatur i kupan December 2017.

 GOTT NYTT ÅR

 Det är intressant med några  temperaturgivare placerade på lämpliga ställen i ett samhälle under vintern. Genom avläsning av dessa varje dag får man information om hur biklungan rör sig i det utrymme som disponeras. 

Temperaturdiagrammet för december är klart för analys. 

 Temperaturen utomhus registreras av svart givare, där högsta och lägsta dygnsvärde avläses vilket gör att kurvan blir taggig.  Någon kyla att tala om har det inte varit under månaden, bara några nätter med nattfrost i stort sett. Däremot har det varit fuktigt och mycket blåsigt men det verkar inte påverka  bina negativt.

 I början av december sitter klungans huvuddel fortfarande i yngellådans vänstra del. Det syns eftersom blå givare visar det högsta värdet 22 grader. Gul givare sitter ca 15 cm längre åt höger i samma kakgata och den visar 5 grader lägre. Dagarna 5-7 var det upp till 10 plusgrader ute, detta gjorde att klungan löstes upp lite och båda givarna visar samma temperatur. Sedan blir det lite kyligare ute i mitten på månaden och bina drar åter ihop sig hårdare i den vänstra delen av yngellådan. Dag 18 föregicks av en natt med 9 minusgrader och då byter blå och gul kurva plats. Biklungan har flyttat sig så ett den sitter mitt i yngellådan och påverkar givarna lika mycket. Dag 23 och 24 blir det åter 9-10 grader varmt ute och då ser man hur bina flyttar sig ytterligare till höger. I slutet på månaden blir det kyligare igen. Nu vid nyår sitter biklungan i mitten på yngellådan med liten dragning åt höger. Det skiljer ett par grader från gul och blå givare. Centrum av klungan, där det borde vara några grader varmare, är alltså mellan givarna. 

 

 Bilden på uppsamlingsskivan visar att bina täcker alla sex ramarna i yngellådan. Det finns nedfall i alla fem kakgatorna, mest i vänstra delen. Skivan gjordes ren i förra månadsskiftet så det är december månads nedfall som finns på skivan.

  I den övre lådan med vinterfodret är temperaturen inte högre än 8-10 grader under hela månaden. Temperaturen här uppe påverkas inte mycket av bina för de behöver inte utnyttja foderförrådet än. Bina är fantastiska på att hålla temperaturen där de behöver värmen. I ett vintervilande bisamhälle stiger ingen nämnvärd värme uppåt när de fått de rätta förutsättningarna Binas vinterklot 

Eftersom utrymmet inte ska vara större i sidled än biklungans beräknade storlek vid minusgrader så täcker bina alla sex ramarna. 

Ha de bra så länge önskar Jan-Uno.

Temperatur i kupan November.

Med två temperatursensorer i nedre lådan (yngellådan) och två i övre lådan med vinterfodret går det att se hur bina disponerar det givna utrymmet under vintermånaderna. Nu är november månad till ända och kurvorna på bilden visar temperaturen under månaden vid de olika sensorerna. 

 Detta blir tredje året jag har temperaturgivare i ett samhälle för att utröna om bina beter sig på samma sätt  varje vinter. Vad som kan utläsas av dessa kurvor är rätt intressant. Sensorerna monterades i kupan den 2/11. Bina hade då bildat klunga i yngellådan så denna lilla störning gjorde att temperaturen höjdes tillfälligt några grader. Dagen efter har det återgått till det normala och den blå kurvan talar om att huvuddelen av klungan befinner sig i vänstra delen av nedre lådan. På bilden nedan syns klungan sitta på samma sätt i yngellådan på en kupa som flyttades för ett par veckor sedan.  Denna kupa har sju ramar i varje låda med fodret i den övre.

 Sex eller sju ramar är ett perfekt utrymme i sidled för normalsamhällets vinterklunga.

 Det framgår tydligt att bina är specialister på att hålla värmen inom klungan. Den gula kurvan visar att det fram till mitten på månaden är 10-12 grader kallare i den högra delen av nedre lådan. Under senare delen av månaden ser man hur klungan förflyttar sig något åt höger. Temperaturen sjunker något till vänster samtidigt som den högra sensorn visar ett stigande värde. 

 I den övre lådan där fodret finns är temperaturen tämligen konstant runt 10 plusgrader med någon grad högre rakt ovanför klungan. Grön och röd kurva ligger precis intill varandra så det ser ut som en.  Det syns också vid några tillfällen när det varit 10 grader ute så har det blivit en liten tillfällig höjning även här. Det sägs att värmen stiger uppåt men det gäller faktiskt inte i ett bisamhälle som kan sköta om sin isolering själv genom att använda de under vintern tomma cellerna i yngellådan. Binas vinterklot 

 Svart kurva anger utomhustemperaturen. Eftersom jag läser av både högsta och lägsta temperaturen blir kurvan lite taggig. Man ser när det varit nattfrost ner till fyra-fem minus några nätter och ofta runt noll. Tendensen är att det blir kallare även dagtid när vi går in i december. 

Temperatur i kupan i början på november.

Nu har det gått några dagar sedan jag monterade temperaturgivarna i kupan.  Ett litet smakprov på utvecklingen återges i diagrammet nedan. Skärpan blir bättre om man klickar på bilden.

 Den blå kurvan visar att bina har samlats i klunga i vänstra delen av yngellådan. Den gula kurvan visar att det är tio grader kallare i den högra delen av lådan. I den övre lådan där fodret finns är det inte mycket högre temperatur än vad det är utomhus dagtid. Bina håller sin vilotemperatur inom klungan och någon nämnvärd värme stiger inte uppåt. Binas vinterklot .Det visar att ett bisamhälle invintrat på binas villkor går inte att jämföra med värmespridningen i en människobostad.

 Vad gäller temperaturen utomhus så läser jag i vinter av både dygnets lägsta och högsta värden. Det gör att man ser på kurvan om och när det varit nattfrost. Det framgår att natten till den 6/11 var det minus 4 grader. Även de båda följande nätterna kröp det under nollstrecket. 

 I början på december kommer jag att publicera ett komplett diagram för november månad.

Rensningsflygning i november.

 Den andra dagen i november blev det plötsligt 13 grader varmt och solen sken som den finaste vårdag. Detta tyckte bina var ett perfekt tillfälle för en liten utflykt i det vackra vädret.

 De sist kläckta ungbina passar på att ta sig en flygtur.

 Denna soliga fina dag gav även  ett ypperligt tillfälle att montera temperaturgivare i ett samhälle. Samhället som valdes ut för att ge information är invintrat på två våningar lågnormal med sex ramar i varje låda. Ynglet i den nedre lådan och 12 kg sockerfoder i den övre. Termometrarna som används är de vanliga för inomhusbruk som har en litern givare för utomhustemp. Denna givare är lätt att placera var man vill i kupan. Jag har fäst dem i mellanrummet mellan ram tre och fyra ca. 10 cm in från sidolisten och mitt på ramen i höjdled alltså två givare i varje låda. 

 Yngellådan med övre lådan avlyft.

 Kupan har nätbotten och utrymmet bakom ramarna är inte isolerat mer än den avskiljande väggen av 22 mm trä. Den övre lådan har genomskinlig plast närmast över ramarna och på denna täckskivor av trä. På täckskivorna ligger termometrarna som kan avläsas genom att lyfta av yttertaket som är en plåtklädd huv av trä.

 Bilden visar temperaturen i samhället  en timme efter montaget, då stressen av störningen fortfarande ger högre värme än normalt.

 Detta blir tredje vintern med dessa studier som visar var huvuddelen av klungan befinner sig vid olika tidpunkter under vintern. En intressant iakttagelse är att bina ofta börjar sin vinterklunga vid södra väggen och det verkar bli så i detta samhälle denna höst. 

 Avläsning kommer att ske varje kväll och ritas in i ett diagram där man sedan lätt kan se hur bina har förflyttat sig i kupan under vintern. På detta sätt har man även bra koll på när bina behöver börja använda fodret i den övre lådan. Varje månadsskifte kommer jag att publicera läget på samma sätt som tidigare. 

 / Jano

En titt i kupan med temperaturmätningar.

Hej! 

 Temperaturen i kupan har legat i stort sett konstant sedan början på mars. Huvuddelen av klungan sitter fortfarande kvar i högra delen av yngellådan där det är 30 grader varmt. Rakt ovanför i skattlådan med fodret är det 15 grader kallare. Det är även en markant skillnad på värmen i yngellådan. I den vänstra delen är det bara 18 grader och vänstra delen av skattlådan lite över 12 grader.  Ute var det  lite över 5 grader i dag.


 

 När jag lyfter av locket så ser man inte ett enda bi häruppe. Det betyder att det mesta av fodret är fortfarande orört. Det fantastiska är att bin invintrade på detta sätt tål en hel del störning utan att reagera. Tempgivarna är fixerade på ståltrådar som är nedstuckna mellan ramarna i mitten. Givarna sitter ner på halva ramen med avstånd mellan dem som bilden visar.  I yngellådan är de monterade på samma sätt.

 Bina har inte visat sig ute än, men när de gjort det ska jag lyfta av skattlådan och kolla om det kan vara yngel i yngellådan med de temperaturer som visas. Men jag tror det måste vara varmare i hela utrymmet innan bina vill att drottningen ska börja med denna sysselsättning. Men vi får se då hur det ser ut.

 Ha de bra så länge önskar Jano.