Visar inlägg i kategorin Kuptemperatur vintern 2015-2016

Tillbaka till bloggens startsida

Temperaturen i kupan under april.

 Aprilvädrets månad är slut. Det har inte varit många dagar med flygväder för bina, men de har foder kvar i skafferiet. Redan i början på månaden hade de fått upp temperaturen över 30 grader i större delen av kupan.

Den 4 april var utetemperaturen uppe på 15-16 grader. Sedan blev det kallare igen några dagar. Det dröjde till dag 11 och 12 innan bina flög med någon reda och då var temperaturen över 30 grader i hela kupan. Resten av månaden har varit kall och blåsig och flera dagar under 10 grader än över. Men i övre lådan och vänstra delen av nedre har det vari 34-35 grader ända sedan dag 10 och nu i slutet på månaden är även nedre högra givaren uppe i närheten. Det visar att yngel antagligen finns i större delen av kupan. 

 Första bästa fina dag ska läget kollas och skattlåda sättas på. 

Mvh. Jano


Temperatur i kupan mars

Nu är mars månad avverkad och bina har börjat flyga. Temperaturen i övre lådan har en relativt jämn utveckling med några små pucklar. Den 10 mars var bina ute för första gången och det avspeglar sig i en högre temperatur i den undre lådan. Denna dagen var den första fina vårdagen med snudd på 10 grader utomhus.

  Den 19/3- 25/3 var bina ute lite varje dag. Det var då 9-11 grader ute och värmen stiger i övre lådan. Givarna i den övre lådan visar en temperatur på 27-28 grader och det  är varmast i den vänstra delen, som det varit hela vintern.  Äggläggning är antagligen påbörjad i vänstra,nedre delen av övre lådan. De sista dagarna i mars har varit regniga och blåsiga och bina har hållit sig inomhus.I den undre lådan finns  inte mycket verksamhet i området under givarnas placering. Temperaturen där följer utetemperaturen när ingen genomgångstrafik är aktuell. 

Temperatur i kupan februari.

 Då var temperaturkurvorna för februari klara. Av dessa kan man lätt utläsa att fortfarande sitter vinterklungan till vänster i underkant av den övre lådan. Den 10-11 i månaden syns hur temperaturkurvorna från nedre och övre västra delen av kupan byter plats. Klungan är nu upp i den övre lådan men befinner sig ännu under den övre  vänstra givaren, eftersom klungans normala centrumtemperatur är ca 25-30  grader i vila. I slutet på månaden har den nedre delen av kupan samma temperatur som utomhus. Eftersom klungan befunnit sig i nedre vänstra delen av kupan tills nu, så finns det mesta av det givna fodret kvar.

 Än syns inga bin under plasten och de första utflykterna dröjer ännu. Det behöver bli 10 plusgrader innan de vill flyga ut. 

Temperatur i kupan December och Januari

Genom att rita upp varje dags temperaturer i ett diagram får man mara överskådlig information om vad som försiggår i det fördolda. Ett diagram för varje månad fram till första genomgången på våren kommer att laddas upp. Mätningarna startades ju  i mitten på december så det är december och januari som är klara för  visning. Man ser tydligt hur temperaturen i kupan följer utomhustemperaturen och att den håller sig stabil runt 10-15 grader. 

 

Temperaturen i kupan vintertid.

Temperaturgivare i kupan under vintern ger intressant information om var binas klunga befinner sig. Man får  i första hand information om att bina lever. I andra hand kontroll på foderläget.

Vid invintring av avläggare får de två våningar lågnormal. Sex ramar med yngel och lite honung får de ha kvar i nedre lådan och lika många slungade ramar i övre lådan som de får lagra vinterfodret i.Alltså sammanlagt tolv ramar i två våningar med avdelningslucka och tomrum bakom.

 Den 10 december monterades 4 st temperaturgivare i kupan, jämt fördelade 2 i yngellådan och 2 i skattlådan med vinterfodret. Givarna sattes mitt på ramarna i höjdled mellan tredje och fjärde ramen i båda våningarna. Temperaturerna avläses varje dag på förmiddagen.

 De 6 februari tog jag med kameran och dokumenterade läget. När täckskivan lyfts av så ser man inte ett enda bi under plasten. Temperaturgivarna talar om att bina sitter till vänster mellan den nedre och den övre lådan och har det mesta fodret kvar av de 12 kilo de fick vid invintringen.