Visar inlägg i kategorin Biodlingen 2019

Tillbaka till bloggens startsida

En snabb kontroll av foder och yngel.

  Som jag observerat tidigare så är inte bin speciellt störningskänsliga under vintern.Undersökning av bisamhällen i vintervila.  En snabb foder och yngelkontroll, under lite kylig vårdag den 13/4, visar att det går utmärkt att flytta bisamhällen när de sitter i vinterklunga. Flyttning av bisamhällen i februari.  Minst hälften av vinterfodergivan på 12 kg var kvar och det fanns täckt yngel i alla samhällena. I de två samhällena fanns ynglet i tre-fyra ramar mellan undre och övre lådan. I det tredje samhället fanns allt ynglet i övre lådan, så där skiftades lådorna.

 Det finns egentligen fördelar med att flytta bisamhällen på vintern om det är kortare sträckor. Bina har ingen flygverksamhet under vintervilan och flyger inte tillbaka till ursprungsplatsen. I detta fall rörde det sig om en biltur på ca en km som har fungerat alldeles utmärkt. 

 

Koll av hur det ser ut i kupan en månad efter flytten.

 Nu har det gått över en månad sedan vi flyttade fyra bisamhällen.Flyttning av bisamhällen i februari.  Idag var det en fin lugn och solig dag, med temperaturen på 11 grader i skuggan, så jag bestämde mig därför att åka iväg och kolla upp läget i kuporna. Det kunde vara intressant att få vetskap om hur bina klarat flytten. 

 När jag kommer fram mot uppställningsplatsen syns bin flyga ut och in från tre av dem. Vid kontroll visade det sig att det fjärde var dött, men det hade nog inte dött av flytten.
Det döda samhället som står längst till vänster av de tre på bilden till höger hade, på grund av drottningproblem under hösten, alldeles för lite övervintringsdugliga ungbin. Det skulle egentligen inte ha invintrats.
 När de övriga tre kuporna öppnas ser det ut som på bilden till höger. Inte det minsta tecken på att de har fått några problem på grund av åkturen i februari.


 Det finns gott om foder kvar på alla ramarna i den övre lådan. 

 Denna vårundersökning visar att ett bisamhälle inte har några större problem med att bli flyttade under vintervilan. Får bina bara övervintra på så sätt att de inte behöver något nämnvärt foderintag under vintern så klarar de störningar bra. Förutsättningen är att det finns en fungerande drottning och gott om ungbin som kan lagra näring i kroppen och i övrigt ändra sig fysiologiskt inför vintervilan. Flyttning av bisamhällen i februari.

I dag den 17 februari flyttades mina fyra bisamhällena från sin gamla plats till en av Allan Balkanbergs bigårdar.

Bina har varit ute lite sporadiskt någon dag med 7-8 plusgrader, men någon riktig flygning har det inte varit. Nu vid flytten var det 5 plusgrader och dimma och bina visade sig inte alls. 

  Bilden ovan visar kuporna i sin nya miljö bredvid Allans fina gula EPS-lådor.

 Att flytta bin så tidigt på våren, innan bina knappt varit ute är inte vanligt. Det ska bli intressant att se hur bina reagerat på detta. Allt verkar lugnt och inga bin visade sig när vi öppnade flustren på den nya platsen. Nu ska kuporna lämnas ifred tills bina börjat flyga på allvar och det blivit varmare. Enligt min erfarenhet är bina inte speciellt störningskänsliga under vintern när de har tomma vaxkakor att bilda sin vinterklunga på. Undersökning av bisamhällen i vintervila.  Därför blir detta  samtidigt ett test på hur bina tar ett sådant här äventyr under denna årstid.

  Vi ser nöjda ut efter genomförd aktivitet. En äldre biodlare som lämnar och en yngre som tar vid.

 Längre fram i vår får vi se resultatet av denna tidiga biflyttning.  Spännande att se om det går eller inte att störa bin på detta sätt medan de fortfarande sitter i vinterklunga.  Koll av hur det ser ut i kupan en månad efter flytten. 

Hur bina har det i februari.

Den 11 januari visade jag hur mina bin hade det i sin kupa En liten koll på hur bina mår nu i vinter. Nu är vi i mitten på februari och det är dags för en ny titt. 

 

 Det var 7 grader varmt och solsken när jag var och tittade i kupan idag

När en foderram lyfts upp så har det inte skett någon större förändring sedan jag kollade i januari.

 
 Det ser ungefär likadant ut nu som för en månad sedan. Bina har kommit upp i nedre kanten på skattlådans foderramar. 

 Det är fantastiskt så tryggt och stilla bina kan tillbringa en vinter om de får möjlighet att organisera sig efter sina behov.

 Nu är det tjugo år sedan.  jag började invintra bina på nuvarande sätt.

 


 

En liten koll på hur bina mår nu i vinter.

Hej!

Tiden går, det är snart tre månader sedan vi flyttade från vår villa till lägenhet. All utrustning för att bedriva biodling har avyttrats. Endast fyra invintrade samhällen står, med den nya fastighetsägarens tillåtelse, kvar på sin plats utanför villatomten över vintern. 

 Idag var jag och tittade till dem och allt verkar lugnt på utsidan. De andra två samhällena står till höger precis utanför bilden vända med flustren åt motsatt håll. 

Uppsamlingsskivorna under nätbottnarna har suttit på plats sedan bekämpningen av varroa i september. Dessa drogs nu ut och kollades. På mängden nedfall så dras slutsatsen att det mesta fodret  finns kvar.

 När täckskivorna tas bort så ser det torrt och fint ut och bina visar sig inte här uppe än på ett par månader. Det syns inte på bilderna men de sex ramarna i skattlådorna är i det närmaste orörda med det mesta fodret kvar. 


 Om en månad kommer jag att besöka bina igen och se hur de har det då.