Visar inlägg i kategorin Biodlingen 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Dags att kolla om nya drottningar har krupit ur cellerna.

Hej igen! 

 Varmt, varmt och torrt, torrt. Inget regn sedan den 1 maj och mellan 25 och 30 grader varmt sedan 5/5. Rapsen blommade fort över och nu blir det skattning i nästa vecka, två veckor tidigare än normalt. Kommer inget regn snart så blir det nog inte mycket mer honung i år. 

 Nu ska vi se om det fötts några nya drottningar i ett par avläggare.

 På grund av fördröjning med besiktning inför försäljning utökades samhällena som skulle säljas med en andra yngellåda i början på maj. Den 9/5 gjordes en avläggare av den ena yngellådan på ett av samhällena som skulle hämtas den 10/5. Drottningarna hade varit uppe och lagt ägg i dessa övre lådor som innehöll både yngel och honung. 

Den 16/5 fanns flera täckta drottningceller i denna avläggare. En ram med täckta celler fick ersätta en misslyckad drottninguppfödning i annan kupa. För trångt i observationskupan.  En ram med två -tre celler fick vara kvar och eftersom det borde finnas ungdrottningar i dessa två avläggare nu så gör vi en titt. Om någon skulle misslyckas är det bra om det blir åtgärdat så fort som möjligt för inget bisamhälle skall vara utan drottning längre an nödvändigt. Det konstaterades att cellerna var öppna i båda avläggarna. Någon hade ett runt litet hål i ändan och övriga var öppnade från sidan. På bilden ovan ser den ena cellen oöppnad ut men när den kollades så var den tom. Det runda fina hålet i celltoppen på den andra tyder på att den är öppnad inifrån av en färdig drottning.

 Drottningar kunde jag däremot inte upptäcka. En oparad ungdrottning är inte mycket större än ett arbetsbi och har en benägenhet att gömma sig. De har stor självbevarelsedrift och är inte lätta att upptäcka speciellt om synen inte längre är vad  man vill  den skulle vara.  

 Dessa drottningar, som förhoppningsvis finns någonstans, kan redan vara tre-fyra dagar gamla. Därför är det inte omöjligt att de råkar vara ute och orienteringsflyga när jag försöker hitta dem. 

 Ett par dagar in i juni finns inget yngel kvar i dessa avläggare. De kommer då att behandlas mot varroa med mjölksyralösning innan det åter finns täckt yngel. 

 Hälsningar från Jano i Halland.


Tillståndet i vinterns små testsamhällen nu.

Hej !

I dag var det småsamhällenas tur att få lämna ifrån sig lite information, men de är ju faktiskt inte så små längre. Samhället som övervintrat på 4 HLS-ramar fick tillskott den 10/5 med bin och ramar från ett samhälle som saknade en fullt fungerande drottning och LN-lådan fick tillökning med bin och yngel från de samhällen som såldes den 10-12/5.

 Det har varit varmt och torrt hela maj månad här i Halland, Lite väl torrt nu mot slutet. Regnat har det inte gjort sedan den 1/5 då det kom 11 mm. Vädret gör det skönt för bina att flyga men bristen på regn gör att blommorna ger dåligt med nektar. Hittills har det fyllts på rätt så bra i skattlådorna med honung från maskros och fruktblommor. För några dagar sedan började rapsfälten stå gula så nu hade det suttit fint med regn några nätter samtidigt som värmen får hålla sig mellan 20-25 grader.

Båda samhällena hade vuxit rejält och även dessa hade dragit in en hel del honung.  Honungsramarna var inte helt täckta ännu. Alla ramar med honung utan yngel samlades i en låda som ställts vid sidan. En ny låda med utbyggda och mellanväggar ställdes över den nedre yngellådan. sedan ställdes lådan med den nästan färdiga honungen överst. 

 Det samhället som nu hade några HLS-ramar i yngellådan sedan övervintringen fick en lite annorlunda behandling. Vid vårgenomgången fick detta samhälle en 8-ramars skattlåda på en tät gammal svea-botten. Det fick då sina ramar på så kallat kallbygge med ramändarna mot flustret.  Vid överflyttningen av bina från problemsamhället den 10/5 skedde detta i en 8-ramars-låda som ställdes ovanpå med tidningspapper mellan.

 Nu fanns bottnar och ytterhus lediga efter försäljningen av samhällen, så hela kupan drogs åt sidan. En nätbotten ställdes upp på platsen och på denna en tom 10-ramars skattlåda. 

 Den övre 8-ramarslådan flyttades över till en tillfällig botten och den undre lådans fyra lågnormalramar med yngel lyftes över i den nya lådan på nätbottnen. Den övre lådan kollades och där fanns två ramar med yngel som också flyttades över i den nya lådan. Sedan sattes två utbyggda framför och två bakom de sex yngelramarna och lådan var full.

En andra 10-ramarslåda ställdes på och där hamnade två av HLS- ramarna som bina hade byggt ner till LN-format genom vildbygge under. Dessa innehöll en del yngel och sattes längst fram sedan fyra utbyggda och fyra mellanväggar. 

 Det fanns sex ramar fulla med honung kvar i den ursprungliga övre 8-ramarslådan. Den lyftes upp på toppen och de två återstående HLS-ramarna, som också innehöll honung, lyftes upp. Därmed var den lådan full med ramar och ytterhuset sattes på plats. Nu var denna aktivitet avklarad och de två kuporna ser ut som på bilden ovan. 

 Innan maj månads utgång blir det till att slunga honung.

 / Jano.

För trångt i observationskupan.

 Hej!

I början på maj upptäcktes att ett av samhällena hade problem med sin drottning. Åtgärden den 6 maj enligt följande länk lyckades till viss del Drottningen i vinterns HLS-test får utökat sin befolkning. 

 Men försöket med att låta drottningen utvecklas och kläckas i observationskupan fungerade inte. Kupan med de två ramarna ställdes upp på samma plats där samhället stod för att öka på antalet bin med de som kom tillbaka efter sina dragutflykter. När den lilla kupan kollades efter ett par dagar så var det smockfullt med bin. Antagligen hade många bin som sammanslogs med vinterns testsamhälle flugit tillbaka till den gamla platsen efter sina utflykter.

 Så kunde det ju inte vara så den 8 maj flyttades de två ramarna över till en vanlig tio-ramars låda. Där fick de ytterligare två utbyggda ramar och två mellanväggar. Den 12 maj borde den nya drottningen vara kläckt.

 Vid koll i dag den 16/5 ser cellen fortfarande ut som på bilden ovan. när den öppnades så innehöll den en död ej färdigutvecklad drottning.  

 Nu fick en avläggare efter de samhällen som såldes ställa upp. Den hade dragit upp drottningceller på två ramar, två på en och en på den andra. Den ramen med en drottningcell flyttades över till ovanstående avläggare efter avborstning av bina. Givaren fick en mellanvägg i stället. På bilden ses avläggaren efter denna inspektion. Den består nu av sju ramar så det var inte så konstigt att observationskupan blev för liten med sina två ramar. Man lär sig alltid nya saker. 

 Den drottningcell som finns i lådan nu är antagligen resultatet av en larv som var nykläckt ur ägget den 9 eller 10 maj. Det borde då finnas en ungdrottning i lådan 22-23 maj om allt går vägen.

 /Jano.

Årets tredje genomgång av bisamhällena..

Hej!

Under den gångna veckan har det varit lite olika aktiviteter i bigården. På tisdagen ägnades några timmar till handräckning vid besiktning av mina bin innan försäljning. Två samhällen reste iväg på skärtorsdagens morgon och i lördags hämtades ett.

 De tre produktionssamhällena som nu finns kvar kollades upp i dag. De behövde mera utrymme för honung så de fick nu en skattlåda. Eftersom raps börjar blomma i grannskapet lades spärrgaller under denna. Eftersom drottningen har god plats i sina två yngellådor så går hon nog inte upp i den tredje lådan men spärrgallret är en säkerhetsåtgärd när honung behöver skattas inom en månad. Man vill inte ha yngel i ramar som ska slungas och det är bra att veta att drottningen inte finns i skattlådan när den tas till slungning. 

 Vid Årets andra besök i bigården.  nämnde jag hur trågkupans utrymme ökades. Nu har det gått 10 dagar sedan dess och en ny genomgång av samhället behövs. Först lyftes skattlådan av och vid kontroll i yngelrummet bestod yngelnästet av åtta ramar yngel i varierande stadier. Drottningen syntes inte till men nylagda ägg visar att hon finns där. Nu sattes två utbyggda ramar framför yngelnästet och två bakom. Två nästan fula honungsramar lyftes över i en fem-ramars skattlåda som även försågs med tre mellanväggar. denna låda ställdes längst fram över spärrgaller och den befintliga skattlådan med åtta ramar ställdes bakom. Eftersom jag inte vet om drottningen är där nere eller i denna låda så lades inget spärrgaller under. När lådan öppnades för koll var den nästan fylld med honung. De två mellanväggarna som jag satt i längst bak i denna låda förra gången var inte riktigt färdigbyggda. Men det är ingen risk att det kan bli något yngel i denna låda och den kan snart skattas på sitt innehåll.

 När jag var färdig med trågkupan består nu yngelrummet av 14 ramar, en skattlåda med 5 ramar och en med 8 ramar. Det blir sammanlagt 27 ramar och bör räcka bra de närmaste 10 dagarna.

 Vinterns testkupor har båda fått utökning under veckan med överskottsbin och ramar från de samhällen som sålts.  Ett av samhällena som lämnade min bigård fick släppa till en liten avläggare för att få plats på de 10 ramarna. Dessa småsamhällen kommer jag att kolla upp längre fram i veckan.

 Kameran var inte med idag så det blev inga bilder. 

 / Jano

Drottningen i vinterns HLS-test får utökat sin befolkning.

 Hej!

 Vid besöket i bigården den 4/5 upptäcktes en anlagd täckt visecell i ett av samhällena. Enligt mina anteckningar så bytte bina i detta samhälle själva drottning väldigt sent, i mitten på augusti förra året. Drönarslakten var redan igång så jag tänkte redan då att det skulle bli problem med parningen. Vid invintringen såg jag drottningen, hon var stor och fin så jag trodde kanske hon har blivit parad fast det fanns inget yngel. Samhället invintrades på 14 LN-ramar, 7 i yngellådan och 7 i skattlåda. 

 Vid vårundersökningen gick drottningen där och lade ägg, så allt verkade frid och fröjd. Men nu fanns en täckt visecell och drottningen syntes inte till. Det fanns två kakor med täckt arbetaryngel och relativt mycket drönaryngel så hon hade blivit parad, fast dåligt. Det fanns inget öppet yngel och inga ägg nu så bina var tydligen missnöjda med henne och har bestämt att tillverka en ny.

 Nu tog jag fram min observationskupa för två lågnormalramar. Där hängde jag in de två ramarna med yngel och drottningcell. 

 Resten av samhället ställdes ovanpå vinterns övervintringstest med HLS ramar. De små testlådornas ramar till horisontalläge.  En tidningssida lades mellan lådorna för att förlänga föreningsprocessen.

 I sådana här lägen kan det vara bra med övervintrade reservdrottningar.

/ Jano

 

Årets andra besök i bigården.

Hej!

Nu har det gått över två veckor sedan vårens första ingrepp i binas tillvaro som skedde den 18/4. Jag skrev då att bina skulle få vara i fred till besiktningen inför försäljning. 

Det ostadiga vädret gör det svårt att planera en bra dag som passar för besiktning så det dröjer kanske ytterligare en vecka. Därför måste jag göra en snabbkoll innan för att se så bina har det utrymme de nu behöver. 

 Nu när vi kommit in i maj månad växer bisamhället. Det föds nya bin i allt snabbare takt samtidigt som bortfallet av vinterns bin i det närmaste är avklarad. 

 Idag när en trågkupa öppnades såg det ut som på bilden till höger. Det var bin på alla 12 ramarna, fast de har krupit ner lite efter en dusch med vatten från sprayflaskan. Den främre mörka ramen är full med pollen och därefter en foderram. Sedan följe sex ramar som var nästan fulla med täckt och öppet yngel. Jag har särat på ramarna lite för att visa yngelområdet. 

 Den första ramen efter ynglet innehöll foder och pollen. Sedan hade jag satt i en mellanvägg och den var i det närmaste färdigbyggd med lite honung i. De två sista ramarna innehöll foder och pollen.

Flera av yngelramarna såg ut som ramen på bilden ovan, så nu kommer det att hända saker i samhället. En LN-ram med detta utseende kommer att ge ca 2500 nya bin från varje sida inom två veckor. Dessa kommer då att behöva tre gånger större utrymme än när de låg staplade i cellerna. Därför blev det lite utökning av utrymmet med först två tomma utbyggda en framför och en bakom yngelramarna för drottningens omedelbara behov. När jag använde drönarram- för att fånga varroakvalster- sattes den i anslutning till och bakom yngelområdet. 

 Dessutom satte jag på en skattlåda för åtta ramar med fyra utbyggda ljusa i mitten och två mellanväggar framför och två bakom dessa. Det finns inget spärrgaller under denna låda så drottningen kan gå upp och lägga ägg om hon vill. Dessutom får de byggbin, som nu kommer att finnas, sysselsättning  med att bygga ut mellanväggarna. Nu under maj månad kommer jag att kolla samhällena med en veckas intervall och följa deras utveckling. Det är nu innan månadsskiftet maj- juni som samhället ska byggas upp till full styrka och lite till. 

 Mvh. Jano.

Slungning av överflödiga foderramar.

 

Hej!

 Så var det dags att slunga. Det har ju inte blivit något honungsöverskott i kuporna ännu, men mitt sätt att låta bina övervintra gör att mycket kvarvarande foder måste avlägsnas. Vid kontrollen den 18/4 togs 2-3 ramar med vinterfoder bort ur varje samhälle. Dessa har stått i förrådet sedan dess och i går sattes de in i värmeskåp 35 grader. Nu idag var det  lätt att befria dem från sitt innehåll. 

 Det var 16 ramar med utseende enligt bilderna som ersatts med tomma utbyggda ramar i de sex samhällena.  Fodret i dessa förvaras mycket bättre i hink med lock än i ramarna.  


 


En fördel är att ramarna och lådorna blir lediga för användning under sommaren. Dessutom är det ingen risk att det kommer ohyra i fodret. Den utslungade sockerlösningen är perfekt att använda som drivfoder efter slutskattningen på hösten. Då ges den med drivfoderburk utspädd till ca 50%-tig lösning.

 Dagerns vinterfoderskörd uppgick till 18 kilo. Ungefär lika mycket lämnades kvar i kuporna tillsvidare. 

 / Jano


De små testlådornas ramar till horisontalläge.

Hej!

 För fem dagar sedan kollades testlådorna Läget i testkuporna. 14 april 2018 .  Det fanns då yngel i alla stadier från ägg till utkrypande bin. Eftersom det inte finns möjlighet att utöka ramantalet i dessa små lådor måste dessa bytas ut. Samtidigt placeras ramarna i horisontalläge på vanligt vis.

 För detta ändamål används nu en 10-ramars och en 8-ramars LN-lådor på tät botten. 

HlS- lådans ramar sattes i mitten på en 8-ramars skattlåda med en avgränsande extra vägg vid varje sida enligt bilden till höger. Flustret är framåt så ramarna sitter på så kallat kallbygge. Från vänster en av HLS-ramarna med foder och pollen. Därefter de två HLS-ramarna med yngel, sedan sattes en LN-ram att yngla i och sist till höger den sista HLS-ramen med foder. 

 Nu är tanken att bina ska bygga ner HLS-ramarna till LN-format innan nästa utökning. Det ska bli intressant att se om denna tanke fungerar.

 

 Testet med LN-ramar är ju enklare att bara lägga ner i en 10-ramars låda med ytterligare en tom ram intill de två yngelramarna. Sedan minskades utrymmet i lådan med den flyttbara väggen här också. Detta samhälle ordnades på så kallat varmbygge med ramarnas långsida mot flustret.  

 Efter denna ommöblering ser det ut så här när det är färdigt. Den gröna till vänster är kupan med HLS-ramarna och till höger lådan med LN-ramarna. Båda samhällena har fått landningsskiva för säkrare inflygning. Nu finns två små samhällen med fungerande unga drottningar i reserv om något  skulle hända med någon av de äldre drottningarna i bigården. Eventuellt får de utvecklas själva och säljas senare under året.

 Detta var den femte vintern med detta test som visar att även relativt små bisamhällen övervintrar utan problem. 

 Mvh. Jano

Den första riktiga kollen på våren.

Hej!

I dag var det dags.  17 grader varmt i skuggan, solen skiner och det blåser nästan inte alls. Ett perfekt läge för att öppna bikuporna för vårens första kontroll. Innan en bikupa öppnas bör man vara beredd på vad som kan behövas vid ingreppet. Man ska inte behöva springa ifrån för att hämta grejer när samhället står öppet. Vid vårens första koll gäller det att rökpusten eller vattensprayen och kupkniven är med samt tomma utbyggda ramar.

 Min vårkoll går ut på att kontrollera att drottningen fungerar som hon ska. Vidare noteras yngelmängd och att ynglet ser fint ut. Det fanns tre kakor med  yngel i alla stadier, även utkrypande ungbin. Det blev lite dålig skärpa i bilden Färgen också lite konstig, antagligen för nära med kameran. men jag ville få med ynglet synligt och drottningen lyckades jag också få med.


Eftersom bina suttit i yngellådan hela denna milda vinter är det mycket foder kvar i de sju ramarna i skattlådan.  Sälgen börjar blomma vilken dag som helst så då måste en del av detta  avlägsnas. Av de 12 kg som gavs vid invintringen tas nu 2-3  ramar som ser ut enligt bilden ovan, det kan vara lite olika på samhällena. Mörka tomma ramar i yngellådan tas också bort för smältning och ersätts med ljusa utbyggda. Hela samhället flyttas ner på en låda tillsvidare. En pollenram längst fram sen en foderram. Därefter två tomma utbyggda, de tre yngelramarna och efter dem en tom till. Sedan sätter jag ner två av de kvarvarande halvfulla foderramarna längst bak. 

 Nu får samhällena vara i fred tills besiktningen inför försäljning i början på maj. Det blir tre samhällen som ska ut och resa några mil nu i vår.

  Mvh. Jano   

Läget i testkuporna. 14 april 2018

 


Hej! 

Nu är det några dagar sedan bina var utanför kupan första gången i år. I dag var det sommarvarmt och testkuporna öppnades för kontroll av foder och yngel. I båda var det gott om foder kvar så jag hade inte behövt oroa mig för foderbrist

 Bilden till höger visar en av ramarna i LN-lådan och bilden nedan visar en ram i HLS-lådan. 

 Även lite yngel fanns i båda lådorna. Sista veckan i mars började drottningarna lägga ägg. På en av ramarna syntes nyfödda bin och sådana som höll på att krypa ur cellen. Även drottningarna observerades men de var svåra att få med på bild. Om värmen fortsätter kommande vecka så ska båda testsamhällena flyttas över till större lådor med ramarna i horisontalläge. Då kommer jag även att göra vårgenomgången på alla övriga samhällen.

/ Jano

Äldre inlägg

Nyare inlägg