Visar inlägg i kategorin Biodlingen 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Bina ordnade för vintervilan.

Nu är mina bisamhällen ordnade för vintervilan Invintringen. 

 Två små avläggare, som stod intill varandra, förenades nu under kvällen medelst tidningspapper. Drottningarna i dessa får själva göra upp om vem som ska föra samhället vidare. Bilden till höger visar det ena samhället blottat. Ett tidningspapper perforerat med en gammal avtäckningsgaffel lades över lådan. 

Lådan med den andra avläggaren ställdes upp. Denna innehåller också 6 ramar och passades in så att ramarna står rakt över varandra. 


 


Eftersom den övre lådan var en vanlig oisolerad skattlåda så kom en yttre huv på. Nu får avläggarna stå så ett par dagar, sedan ska alla yngelramarna samlas i undre lådan och fodret i lådan över. 

 Alla samhällena har drivfodrats lite efter slutskattningen för ett par veckor sedan. Det fortsätter jag med ytterligare någon vecka innan de får foder i mer koncentrerad sockerlösning att jobba med.  Honung och drivfoder utgör ca hälften av behovet så det blir en komplettering med ca 6 kg. Då är mängden tillräcklig för att det ska finnas foder övre lådans  alla ramar.

Drottning finns i lådan.

 För en månad sedan laddade jag min testkupa och tänkte flytta över en kläckfärdig drottningcell till denna. Men jag var för sent ute, drottningarna var redan kläckta i den avläggare som cellen skulle tagas ifrån. Överflyttning av drottningcell. Det var bara att hoppas att tillräckligt spätt yngel kommit med i de ramar som testlådan hade, de kanske kunde dra upp en själva.

Den 25/7 öppnades lådan En koll om drottning fötts.  Då fanns flera stycken öppnade drottningceller, men någon drottning syntes inte till.


Nu har det gått ytterligare 13 dagar och eftersom det inte blir någon övervintring i testlådan så flyttades ramarna över i en 8-ramars skattlåda. 


När ramarna kollas ser jag  täckt yngel så drottning finns. Hon har tydligen lyckats hitta några överlevande drönare i grannskapet och blivit parad. 
Efter en stunds letande så hittades drottningen. Hon fångades i märkburen och blev märkt med en röd prick på ryggskölden.

 

 
En koll om drottning fötts.

Den 7 juli gjordes en fem-ramars avläggare som skulle fått en mogen drottningcell från observationskupan. Men det blev inte så för jag var för sen, drottningarna hade redan kläckts en dag tidigare än jag räknat med. Ett par dagar senare öppnade jag avläggaren och då var där en påbörjad drottningcell. Jag låter det vara, så får jag se om det blir någon drottning av denna, tänkte jag. 

 Nu har det gått över två veckor och nyfikenheten är stor. Avläggaren måste kollas om det blev en drottning eller inte.  

 En drottning borde finnas för det fanns nu flera upprivna drottningceller. Jag kunde inte se henne i myllret av bin, men hon kanske är ute och flyger för parning. Det kan bli problem med detta, för på grund av torkan så har de flesta drönare redan motats ut ur kuporna. 

 Om ett par veckor får jag svar på om hon lyckats hitta någon friare och det finns yngel i lådan.

Inget regn i sikte.

Nu är det ingen ide' att vänta på mera honung. Det blev rätt hyfsat med de två första skattningarna i maj och juni så jag är ändå nöjd. Den honung som finns i kupan nu får bina behålla och därtill drivfodras för att få bisamhället att producera det viktiga yngel som är grunden för  övervintringen.

Hitintills har bina drivfodrats en vecka med honung uppslammat i vatten 50/50, men nu övergår jag till 40 %-tig sockerlösning. Jag ger dem fodret i en 700 grams honungsburk  med ett par tre dagars mellanrum fram till invintringen som blir omkring den 15 augusti i år. 

Bilden till höger  visar foderburken med några små hål borrade i locket.

 Bilden nedan visar hur burken placeras upp och ner i hålet på  foderbrädan. En extra påbyggnad i mitten på brädan hindra burken att nå ner till ramarnas överlister.


Överflyttning av drottningcell.

Nu är det bara ett någon dag kvar tills drottningarna är kläckfärdiga. Ny yngelram till observationskupan.   I går gjorde jag en liten avläggare på fem ramar  från olika samhällen till min ena låda för övervintringstest. Nu tänkte jag flytta dit en av de kläckningsfärdiga cellerna från observationskupan.

När den drottning som blir kvar i observationskupan är parad och äggläggande ska dessa bin få flytta över till testlådan med fyra HLS-ramar.

Meningen är att den nya drottningarna ska paras och lägga ägg nu i juli augusti. Avläggarna ska drivfodras under tiden för att få fram tillräckligt med ungbin till invintringen.                                      

 Nu blir det ju inte alltid som det var tänkt.  

 

När jag öppnade observationskupan så hade drottningarna redan krupit ut.

 Jag skulle varit här redan .under gårdagen 10 dagar efter yngelramen tillsattes. 

 Vid kontroll hittades en liten nyfödd drottning som sprang runt på kakans andra sida Efter en stunds letande, om någon av de andra fanns kvar,  gav jag upp och stängde lådan. 

 Efter några dagar får jag kolla 5-ramars avläggaren om där kom med någon ram med tillräckligt små larver för drottningtillverkning eller får jag åtgärda detta.                                                                   

Den nyfödda drottningen syns i mitten på bilden.


Ny yngelram till observationskupan.

Hej!

Den 24 juni laddades observationskupan Observationskupan har fått invånare. 

 Men vid koll två dagar senare fanns inga påbörjade drottningceller. Det konstaterades att ynglet var för gammalt i den yngelram jag tagit. Den 27 juni byttes denna ram ut mot en där jag använde förstoringsglas för att säkert se att det fanns små lagom stora larver.

Nu lyckades det bättre och i dag  ser det ut som bilden visar. Utöver de cellerna som syns så fanns det ett par lite längre upp på ramen. Dessa drottningar kommer att kläckas den 9 eller 10/7. Jag kommer att göra en liten avläggare till och flytta över en eller två celler till denna i mitten på nästa vecka.

 / Jano

Observationskupan har fått invånare.

 Hej!

Idag laddade jag observationskupan med nya invånare. Det samhälle vars ursprung var vinterns övervintringstest på 5 LN-ramar har vuxit till ett produktionssamhälle med en yngellåda och två skattlådor. Detta fick nu släppa ifrån sig en yngelram och en foderram till den lilla lådan med plats för två ramar över varandra. Yngelramen nederst och honungsramen över denna. Bina från ytterligare två yngelramar skakades av framför flusterhålet. 

 Med ändan i vädret visar bina vägen för sina kamrater som flyger runt i luften. Det är ungefär 25-30 meter mellan ursprungskupan och den nya platsen så en del bin kommer att flyga tillbaka dit efter sina utflykter. I morgon ska jag kolla om bimängden är tillräcklig eller det behöver fyllas på. Om fler bin anses behövas så tar jag och skakar bina av ett par ramar från den översta skattlådan på moderkupan. 

Bina får själva fixa till en drottning av det späda yngel som finns i yngelramen.Om ca 11-12 dagar kommer en ny drottning att krypa fram ur sin cell och om allt går som tänkt är hon äggläggande om ca en månad. Sedan ska detta nya lilla samhälle få växa till sig lite under augusti och övervintra på fem ramar i min testkupa.

 /Jano

Uppdatering av läget i bigården.

Nu är det en hel vecka sedan jag skrev något här så ni vill kanske ha lite nytt att läsa.

 Den 1/6 togs drottningarna i produktionssamhällena bort. De placerades tillsammans med ett par ramar mest öppet yngel, ett par ramar foder och en pollenram i avläggare vid sidan av huvudsamhället. Bina från några skattlåderamar skakades också ner i avläggaren.

 I år rev jag inte några drottningceller utan 10 dagar efter drottningens avlägsnats sattes ett spärrgaller framför flustret. Bina bygger drottningcellerna runt nykläckta larver så drottningarna kläcks på dag 12 eller 13 efter de blivit drottninglösa. 

 I dag har det gått 15 dagar så det finns nu inte mera än en drottning, den starkaste, kvar i kupan. De andra låg döda innanför gallret när detta togs bort i dag. Även drönarna har varit instängda i fem dagar och de verkade glada att få komma ut. 

 Om vädret tillåter så kommer  drottningarna bli parade de närmaste dagarna. 

 I månadsskiftet juni juli blir det läge med mjölksyra mot varroan innan täckt yngel åter finns i ramarna. 

 De tidiga avläggarna som gjordes den 9 maj har utvecklats bra på grund av det fina vädret som varit. De står på 7 ramar LN som yngellåda och lika många ramar i skattlåda över spärrgaller. Dessa lådor kommer att fyllas med ramar någon av de närmaste dagarna.

Avläggarna yngelfria.

Hej!

 I de två avläggare som gjordes innan försäljning av samhällen den 9 maj är nu allt yngel kläckt. Den 25/5 var drottningarna utkrupna Dags att kolla om nya drottningar har krupit ur cellerna.  Vid kontroll i förgår fanns lite ägg i den ena avläggaren. Därför var det läge att duscha bina med mjölksyralösning mot varroa innan ynglet täcks. I dessa tidiga avläggare har inte blivit något överskott på honung. Det som finns får vara kvar för binas egen förbrukning så det gör inget om det blir spetsat med lite mjölksyra.

 Behandlingen gjordes i går och med bara 8 ramar i varje avläggare tog det inte lång stund. skivorna för uppsamling av nedfallet gjordes rena och idag kollades resultatet. 

 Under det första dygnet efter behandlingen uppskattades nedfallet till ca 300 st kvalster som nu inte kan fortplanta sig i det nya ynglet. Under ett par dagar kommer ytterligare några kvalster ha tappat greppet och ramlat ner. Ett bra sätt  att hålla varoan på en hanterbar nivå för bina.

Årets första slungning av honung.

Hej!

I går och idag slungades den första honungen ca. 30 kg/samhälle. Samtidigt konstaterades att bimassa och yngelmängd är mer än tillräckligt för sommarens kommande drag så drottningarna fick lite semester. De får flytta över till små avläggare tillsammans med det öppna ynglet och lite ambin. Delningen av samhället.  Därmed behöver jag inte oroa mig för att bina ska svärma Svärmförhindring. Honungsskörden kan också förväntas bli större Att öka honungsskörden.

  / Jano 

Äldre inlägg