Visar inlägg i kategorin Biodlingen 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Sista kollen i kuporna hösten 2017.

I dag var det läge att plocka bort myrsyraburkarna. De har stått på samhällena i nästan två veckor men några kvalster har inte observerats på uppsamlingsskivorna den senaste veckan. 

 En av drottningavläggarna har stått på en tät botten i sommar så jag passade på att byta denna till en nätbotten inför vintern. Samtidigt kan jag visa hur bina har det i kupan nu. Först lyfts skattlådan av till en extra botten. På bilden nedan syns att bina täcker alla ramarna i yngellådan.

 Den öppna yngellådan.

 När jag lyfter upp en av ramarna i mitten så finns det lite yngel kvar. Även drottningen visade att hon var oskadd efter myrsyran. Foder finns lite här nere också, mest i ytterramarna. Observera att tomrummet bakom den flyttbara väggen isoleras inte.

 Drottningen visade sig.

 Täckt yngel finns ännu kvar.

 Efter kollen i yngellådan lyfts skattlådan på igen.  Bina är färdiga med vinterfodret längst upp i skattlådan och har redan börjat dra sig neråt. Bilden lade sig på sidan vid uppladdningen men ni får tänka er den vriden ett kvarts varv. 

 Inte många bin överst i skattlådan.

 När ramarna lyfts upp så ser alla sju ut som på bilden nedan. Bina är färdiga med foderhanteringen och drar sig ner på de tomma cellerna i yngellådan för att bilda sin vinterklunga. I skattlådans övre del syns nu inte många bin förrän till våren. 

 Välfyllda foderramar i kupans övre del.

Hälsning från Jan-Uno

2017 års biodlarsäsong är över.

Nu har vi kommit in i slutet på  september månad och det är inte så mycket att göra i bigården. Det har blivit mycket mindre honung  i sommar än normalt. Medel ligger på endast 30 kg/ samhälle. Bina har fått sitt vinterfoder bestående av 12-13 kg socker i  60%-tig lösning. De har  med värme och fläktning torkat in detta till under 20% vattenhalt och täckt det väl med lock av vax. Foderlådorna är borttagna och rengjorda. Varroabekämpning med myrsyra pågår men angreppsgraden är låg. Det är inte många kvalster som ramlar ner på uppsamlingsskivorna. Ramarna är sorterade i skattlådor, utbyggda ljusa för sig och ramar som varit yngel i för sig.  Alla mörka kakor och de med mycket drönarbygge kommer att skäras ut och under vintern förses med nya trådar och mellanväggar av vax.  

 I dag gjordes en koll av vinterns testkupor. Testet med fyra hls-ramar är intressantast att följa denna vinter därför öppnar jag denna först.  

 De två yttre ramarna är helt fyllda med foder. I nedre delen av mittenramarna finns fortfarande täckt yngel men äggläggningen har upphört. 


  I  LN-lådan  var nästan allt yngel utkrupet. De tre mittramarna såg alla ut som på bilden nedan. Här finns utrymme för ytterligare något kilo foder så de ska få en lingonspann till. 

Båda lådornas vaxkakor är utbyggda i horisontalläge, men bina har ingen svårighet  att både dra fram yngel och lagra honung fast de är vända 90 grader.

Tillståndet i testlådan med HLS-ramar.

Nu har det gått en vecka sedan jag laddade vinterns testkupor. Det måste ju kollas om drottningen i den lilla lådan med HLS-ramar kommit igång med äggläggningen. 

 Ägg och öppet yngel finns i en ram.

Hon måste omgående ha satt igång med denna sysselsättning för ägget kläcks ju inte förrän på fjärde dygnet och ynglet verkar 2-3 dygn gammalt. Det syns också att bina inte bryr sig om att ramen är vänd .

 På bilden nedan syns också hur de följer präglingen i vaxet och bygger ut mellanväggen utan att reagera på att det blir en rak sida neråt. 

 

 Bina bygger fint fast kakan är vänd.

Kommande vinters testkupor.

Nu har vi kommit in i augusti och  det är dags att ladda testkuporna med bin. Övervintring av småsamhällen.  Det blir den femte vintern med övervintringstestet i lådan med fem LN-ramar på högkant. En liten avläggare, med en drottning som varit igång ett par veckor, fick släppa till två yngelramar, en pollenram och en foderram. Därtill satte jag i en outbyggd mellanvägg. Testkupan fick stå på samma plats så alla flygbina inte ska få problem med att hitta hem. Eftersom det finns honung i  lådan behövs ingen omedelbar drivfodring nu. 

 Avläggaren på lågnormal i sin nya bostad.


 Förra vintern var den första med fyra ramar i HLS-formatet och det gick inte hela vägen. Orsaken till detta missöde var troligtvis strulet vid samhällets bildande som blev alldeles för sent med dålig uppbyggnad av proteinreserver. Därför blir det ett nytt försök i vinter. Denna låda kommer i detta test att ha 20 mm isolering utöver kanalplasten och ytterskalet av 12mm osb-skiva. 

 I observationskupan är en ny drottning kläckt för ca en vecka sedan. Hon är inte äggläggande än men är med all sannolikhet parad för hon var stor och fin. Det blir hon och hennes undersåtar som ska få tillbringa vintern på fyra HLS-ramar ställda på högkant. Eftersom det är lågnormal i observationskupan så får bina skakas av  på en skiva framför flustret och vandra in i testlådan. Drottningen märktes och fick krypa in först sen följde alla bina villigt efter.

 Nästan alla bina har sikte på ingången

Detta lilla samhälle fick krypa in i en låda tom på foder. En ram med lite pollen i, sedan två utbyggda i mitten och vid ena yttersidan en outbyggd mellanvägg. Här behövs foder på direkten så det blev en lingonhink med 50%-tig sockerlösning. Även denna låda står på samma plats som innan ommöbleringen så dragbina kan jobba vidare ostört. Inom en vecka borde äggläggning vara i gång. 

 Alla bina är inne i lådan och kollar upp inredningen

 Till sist sattes ytterskalen och taken på och de små samhällena lämnas ifred för att bekanta sig med sina nya förutsättningar. Om ungefär en vecka ska de kollas och temperaturgivare installeras.

Drivfodringen gjorde nytta.

 Vid kontroll av avläggarna i dag hade de nya drottningarna fått i gång äggläggningsapparaten. Det tyder på att när draget sinar så ställer bina in barnafödandet för att spara energi. När draget återkommer ,om än på konstlad väg, så matas drottningen för att lägga ägg igen. Bilden nedan visar hur det såg ut en vecka efter att drivfodring påbörjades. Det finns även några täckta yngelceller så effekten av fodringen var tämligen omgående.

 

Bina svälter.

 Den låga luftfuktigheten på endast 22% och torrt i marken gör att bina har svårt med energiförsörjningen. Efter skattningen den 5/7 hade bisamhällena kvar 3-4 kg honung vardera som ej var täckt. Vid koll i dag var det nästan tomt och på grund av detta dåliga energiinflöde hade en av de nya drottningarna inte kommit igång med äggläggning. Även de andra två hade väldigt dålig fart. I kväll har alla tre samhällenas både modersamhälle och drottningavläggare fått foder. De kommer fortsatt att drivfodras nu för att få fart på yngeluppfödningen. Vad gäller honungsskörden får jag vara nöjd med det som blivit i maj och juni. Vitklöver blommar och mjölkört blommar men det blir tydligen ingen nektar i blommorna på grund av torkan. 

Omladdning av observationskupan.

 Dagens aktivitet i bigården var att ge bina i observationskupan större plats. Drottningen som dragits upp var nu parad och hade börjat lägga ägg så smått. Hon var väldigt kvick så hon blev inte märkt idag.

 Drottningen har precis lagt ett ägg. Hon syns mitt i bilden med en väldigt svart ryggsköld.

 Yngelramen sattes i mitten av fem ramar i en vanlig låda för tio ramar. en pollenram längst fram, en tom utbyggd vid varje sida av yngelramen och foderramen längst bak. Utrymmet avgränsades tills vidare med en flyttbar vägg. 

 Avläggarens nya utrymme.

Observationkupan laddades om på nytt med en yngelram och en foderram från en av drottningavläggarna. Några ramar från skattlådor fick också släppa till sina bin som borstades av och vandrade in innan glasväggen stängdes. 

 Det ser trångt ut men en del av bina kommer att återvända till sitt forna hem. 

  De tre samhällen jag började säsongen med har nu blivit tio. Nu får det räcka för nu har jag nya drottningar så det räcker för utbyte av två-åringarna innan invintringen. 

Skattning och mjölksyraduschning.

I dag var det 25 dagar sedan samhällena delades. De är nu helt yngelfria förutom någon  sent utkrypande drönare. Honungen skattades och därefter gjordes en mjölksyrabehandling mot varroakvalstren. De nya drottningarna hade nätt och jämt börjat så det fanns inget täckt yngel ännu.  Även observationskupans två ramar fick en släng av mjölksyran. Om några dagar kommer ramarna flyttas över till en större låda. När det blir yngel så bör yngelrummet bestå av mer än en ram. Bina har redan börjat försöka bygga på glaset i hopp om ett bredare utrymme.

 Observationskupans båda ramar.

 Yngelramen på lite närmare håll.

Lådan kommer att laddas med ny yngelram och foderram för att ta fram och para ytterligare en drottning till att ersätta de tvååriga.

Kontroll av avläggare.

 Den 20 maj iordningställdes tre samhällen för försäljning. De hade utvecklats bra under våren så det blev både yngel och bin över som inte fick plats i en låda med 10 ramar. Ramar med yngel pollen, honung och påsittande bin från alla tre samhällena samlades i en avläggare. Denna fick stå kvar på ett av samhällenas plats. Samhället hade både täckt och öppet yngel i 10 ramar i yngellådan så det fanns möjlighet att fixa till en drottning. Den 17 juni slungades de 5 honungsramarna som sattes i en 5-ramars skattlåda vid bildandet av avläggaren. Denna låda togs bort men yngellådan rördes inte vid detta tillfälle.

Vid kontroll i dag hade samhället en parad och äggläggande drottning som redan fyllt 5 ramar med yngel, där nya bin kommer börja krypa ut de närmaste dagarna. Eftersom hon var så lugn och lätt att hitta så hamnade hon i märkburen och fick en gul prick på ryggskölden.


Drottningen på tork efter märkning


En vecka efter att drottningen togs till avläggare.

Utgallring av drottningceller. Nu har det gått en vecka sedan drottningarna avlägsnades ur produktionssamhällena. Där finns inga larver kvar som är unga nog för drottningtillverkning. Då är det dags att rensa bort övertaliga drottningceller.  I varje samhälle ska nu endast två få vara kvar för att utvecklas fullt ut. Genom att lämna två celler är man försäkrad  om  den ena skulle misslyckas.  

 

 Ynglet på denna kaka och även drottningcellen är inte täckt ännu. Det betyder att detta var nylagda ägg när delningen gjordes för sju dagar sedan. Drottninglarven har fått rätt fodersammansättning redan från början och kommer att täckas av bina i morgon. 

 Om tre veckor finns inget yngel kvar i kupan. I samband med skattning av honung kan samhället effektivt saneras från varroakvalster, med hjälp av mjölksyra, innan den nya drottningen är äggläggande.

 Observationskupan laddas. Det fanns celler på två kakor i det samhället som övervintrat på testkupans fem ramar.Miniavläggarens övervintringsramar till horisontalläge.  Den ena tog jag till min observationskupa så det får kläckas fram en drottning där. Även en ram med honung flyttades över dit. Båda ramarna var täckta med bin och bin från ytterligare en yngelram fick förstärka. När alla bin vandrat in i lådan efter ett tag, häftades ett nät fast framför flustret.  Kupan bars ner i det mörka svala källarrummet under vår veranda och får stå där i tre dagar. Då bär jag ut den till den plats den ska stå på och bina får åter flyga fritt.  I kväll fick de lite honungsvatten att läska sig med. 

 

 Observationskupan, med isoleringsskivorna borttagna, innan den bars in i källaren. Yngelramen nederst och över denna en ram med honung.

Äldre inlägg