Visar inlägg i kategorin Övervintring av små samhällen

Tillbaka till bloggens startsida

Övervintringstest 2016-2017 Oktober.

 Nu har det blivit lite kyligare hösttemperaturer. Det håller sig mellan 7 och 9 grader på dagarna och bina flyger inte något nämnvärt. Temperaturen 28-29 grader i lådorna visar också att det inte finns något yngel längre. I dag kom jag på att lådorna var ju inte vägda efter invintringen. Det har jag gjort de andra vintrarna för att ha koll på foderåtgången. Det blev ut med badrumsvågen i bigården för att få detta gjort. Lådorna vägdes i somras innan de laddades. Den lilla hls-lådan vägde då 4 kg med ramar men  utan  bin och foder. Lågnormalen med fem ramar  vägde lite över 5 kg tom på bin och foder.  

 I dag vägde  hls-lådan 10 kg . Detta lilla samhälle fick 5 kg foder och bina vägde 0,3 kg  den 10 sept. då lådan laddades om med nya bin. Det visar att det  även lagrats upp lite egentillverkad honung. Bina är spridda i lådan och behöver ännu inte klunga ihop sig för att hålla värmen.

 Det har blivit lite extra vaxbygge på plastväggen.


 Ln-lådan vägde 13 kg i dag. Bina i denna låda fick 6 kg vinterfoder, men  de hade drivfodrats innan invintringen och även producerat lite nya bin. Mängden bi var också större vid avläggarens bildande i början på augusti.

 Denna låda har en huv av  frigolit som isolering.

 Nästa koll blir i slutet på november. Då får vi se om det ser annorlunda ut eller den milda hösten fortsätter. 

 / Jano

Övervintringstest 2016-2017 19/9 2016

Nu har testsamhällena försett sig med sitt vinterfoder. LN-lådan har dragit ner 6 kg socker och HLS-lådan 5 kg. Detta har de lagrat i övre delen av utrymmet. LN-lådan har  fortfarande täckt yngel i kakornas nedre del men produktionen av nytt yngel har upphört.

  LN-lådan med myrsyraburken.


 I HLS-lådan har inget nytt yngel producerats och de kunde ju inte få något med sig på grund av ramstorleken. Skaksvärmen bildades av bin som satt på yngelramarna i avläggaren som bina togs från. Det innebär att de flesta bina är ungbin som inte behövt slita med yngelmatning. De kan i stället inrikta sig på att käka pollen och bygga upp sia egna kroppsreserver med fett och proteiner för att klara vintern på ett bra sätt. 

 HLS-lådan vid varroabekämpning. Bina har fyllt hela yttersidan på de yttre ramarna med foder .Ska bli intressant att se var de kommer att starta sin vinterklunga.

Nu har rekordvärmen på nära 30 grader gett med sig och temperaturen har kommit ner på mera höstlika värden. Det innebär läge för varroabekämpning med myrsyran på de samhällen som inte sprejades  med mjölksyra i juli. Även dessa småsamhällen ska få ha myrsyraburken på ett par dagar  nu. Genom att ramarna står på högkant blir avståndet från myrsyraburken tillräckligt stort för att inte drottning och yngel i nedre delen av utrymmet ska ta  skada av det som syran åstadkommer. Bina bryr sig inte så mycket de heller, utom att avlägsna sig lite från den allra starkaste koncentrationen av syraavdunstningen.

 Huvarna sattes över igen och nu får testlådorna vara ifred en månad. Då ska jag öppna dem och montera in en temperaturgivare i mitten av varje låda.

Mvh. Jano

Övervintringstest 2016-2017 september.

 Den 2/8  Laddades testkuporna med bin. Lådan med fem lågnormal fick observationskupans bin med en förhoppningsvis parad drottning. Hon var stor och fin men inte äggläggande vid överflytten. Vid koll i mitten på augusti så fanns ägg i de två mittersta ramarna och det lilla samhället var i full verksamhet med indragning av både pollen och nektar.  Det har drivfodrats sporadiskt till 2/9 då vinterfodring påbörjades  med hjälp av en lingonhink och ca 1 kg åt gången. De har nu dragit ner tre sådana givor och ska få ett par till.

 Den lilla HLS-lådan gick det sämre för. Det klarade inte av att försvara sitt hem utan röveri uppstod och drottningen strök med. Det var bara att avbryta och låta bina förenas med den kupan de  kom från.

 Nu har den laddats på nytt med  ca en liter bin och drottningen från en liten avläggare. Resten av bina i avläggaren förenades med en annan och testkupan placerades på platsen Denna gången verkar det gå bättre. Det är snart två veckor sedan och de håller på att dra ner sin tredje giva på ett kilo socker.  Fodret serveras i en uppochnervänd 1,5 kg lingonhink med ett tio-tal små häl borrade i locket.

 Bina täcker alla fyra HLS-ramarna så en del bin från den ursprtungliga avläggaren har flugit tillbaka hit.


 Bina tycker nog de har lite för lite celler för de har byggt  nya under foderhålet.

      Bina tycker tomrummet mellan locket och ramarna är för stort.

 Det ska bli intressant att följa detta lilla bisamhälle under kommande vinter och se vad som händer.

   / Jano.

Liten blir stor Augusti 2016.

Det lilla  bisamhället som övervintrat i den oisolerade testkupan är nu föremål för slutskattning. Det ska bli intressant att se hur mycket det kan ha samlat på sig. Tidigare under sommaren har det tappats på ca.5 kg vid ett tillfälle efter rapsdraget. Det har också fått släppa till en yngelram och en foderram till min observationskupa. Det är förresten dessa två ramar som är grunden till kommande vinters övervintringstest i den kupan som har  ett skal av frigolit.  Bin till övervintringstest. 

 Skattning och borttagning av den övre lådan skedde under första veckan i juli. Detta resulterade i ytterligare 17 kg honung.  Samhället står efter detta på två LN-lådor utan spärrgaller så det återstår att se om drottningen har varit uppe i skattlådan och förorenat med yngel.

 I förra veckan slutskattade jag mina samhällen och även detta. Det fanns inte så mycket täckt honung men det gick att ta fem av ramarna i skattlådan, så det blev ytterligare 8 kg. Sammanlagt har detta övervintrade lilla samhälle givit 30 kg honung förutom ramarna till observationskupan. Det är inte dåligt med hänsyn till storleken vid uppstarten i våras.

 Drottningen har varit uppe i skattlådan med sin verksamhet. Där  fanns lite yngel i två ramar där uppe. I yngellådan fanns yngel i alla stadier i sex ramar. Alla yngelramarna samlades i yngellådan och en fem-ramars skattlåda med honungsramar som inte var färdiga ställdes ovanpå. Bakom skattlådan lades en foderbräda för lite småfodring. 


Vid bra väder är det fortfarande fart på bina. Det är Jättebalsamin som blommar nu och den ger en del honung, men det blir inget överskott att slunga. Denna sena honung får bina behålla och därtill får de lite foder fram till vinterfodringen i månadsskiftet aug-sep.

 // Jano

 

 


Bin till övervintringstest.

 Nu var det dags att förse testkuporna med bin. Den gamla lådan  för lågnormalramar får även i år börja med den sista omgången från observationskupan.
 

 Observationskupan med förra omgångens bin den 28/6 . Då flyttades dessa ramar till en avläggarlåda för större plats och kupan laddades med de ramar som nu tas till övervintringstest.

 Utöver dessa två ramar laddas lådan med en pollenram och två utbyggda slungade ramar. Den övre ramen i observationskupan var inte helt utbyggd så här har byggbina lite jobb. Därför får de ingen ren mellanvägg. Drottningen är förhoppningsvis parad men inte äggläggande än. Hon får kollas upp när vi kommer lite längre in i augusti. 

 Observationskupans bin har fått  sin vinterbostad.

 Den nya lådan för fyra HLS- ramar Den kommande vinterns testkupa. laddas på så vis att jag gör en liten skaksvärm. Som drottning får detta lilla samhälle en gammal grönmärkt drottning, vars samhälle fått en ny för året. Denna gamla drottning har säkert resurser kvar för att leda detta test till övervintring. Hon var från början tänkt att ersätta en förmodat omkommen drottning i kupan som agerar i  Året i bigården. Ingen drottning men tydliga spår.   

 Testkupan med fyra HLS-ramar laddad inför vintern.

 Det blev lite sent för dem att bygga ut mellanväggar nu, så lådan laddas med  utbyggda LN-ramar som förminskats till HLS-format. En ram med lite pollen i och en med lite foder i övre ändan samt två tomma utbyggda. Får se hur tillväxten blir, kanske behöver lite mer ungbin tillsättas.

 På kvällen fick båda varsin 700-grams burk med sockerlösning 50/50.

  // Jano

Den kommande vinterns testkupa.

 Kommande vinter blir den fjärde med mina övervintringstester  av små bisamhällen. På grund av mycket överflödigt utrymme vid övervintring på fem lågnormal har en ny övervintringslåda tillverkats för kommande vinters test. Den innehåller endast fyra hls-ramar. Själva stommen till lådan syns på bilden nedan vid sidan av den låda för fem lågnormal som använts de tre föregående vintrarna med mycket gott resultat. Den nya lådan är tillverkad av lister som sågats till från engångspallar. De genomskinliga väggarna är gjorda av en nerblåst trasig skiva i 6 mm. kanalplast från ett växthus. Lågnormallådan har väggar av 3 mm. plexiglas. Båda lådorna har nät över hela bottenytan med utrymme för nedfallsskiva.


  Den nya lådan kan, till skillnad från den äldre varianten, servas stående genom att locket är avtagbart. Det finns inga rambärarlister utan ramarna vilar på två 10 mm. rundstavar på lagom avstånd från botten och fixeras med en liten list i övre delen.  Ramarna ställs för s.k. kallbygge och även den gamla lådan har ändrats till detta. Enligt min mening kan ramarnas placering i förhållande till flustret inte ha någon större betydelse när nätbotten används över hela bottenytan. Det kan ändå vara intressant att se om det blir någon skillnad.

 Eftersom trälisterna, som håller ihop plastskivorna, är 13 mm passade det bra att fylla detta utrymme med tillskurna bitar av ett gammalt liggunderlag. Denna isolering limmades på 8 mm. byggskiva och kan lätt demonteras vid inspektion. Utanpå detta ska det vara en oisolerad huv av 12 mm. osb-skiva som väderskydd. Huven har ett avtagbart plåtklätt lock och är 60 cm hög. Det är den huv som lågnormallådan hade förra vintern så den är lite onödigt stor i sidled, men höjden ger ett utrymme över lådan med plats för foderburk. För detta ändamål används en lingonspann eller honungsburk.  Den lite större lågnormallådan ska få en frigolithuv kommande vinter.

 I slutet på denna månad ska lådorna förses med bin för vinterns test.

 // Jano

Liten blir stor. Juni 2016

  Ni kanske undrar hur det gick med de övervintrade små testavläggarna så jag tänkte skriva lite om dem. Det fanns ju inget omedelbart behov av några extra drottningar vid vårens tidiga genomgång av samhällena. Därför flyttades de små samhällena över till vanliga lådor vid genomgång i början på April.

 Vid undersökning av produktionssamhällena i början på Maj hade ett i övrigt starkt och bra samhälle börjat få puckelyngel. Antagligen, till följd av förra årets dåliga parningsväder, hade spermaförrådet börjat tryta för denna drottning. Det blev den lilla avläggarens drottning, övervintrat i låda med isolerad huv , som med sina bin fick rycka in som ersättare.

 Den andra lilla avläggaren som övervintrat med oisolerad huv fick utvecklas som den ville. Det kunde ju vara intressant att se hur ett så litet övervintrat samhälle klarar sig.    

Den 8/5 fanns yngel i fyra av de fem kakorna. Då lyftes två av yngelkakorna upp i en övre låda tillsammans med en foderkaka och ett par mellanväggar. undre lådan fick tre utbyggda kakor i stället. Nu befann sig samhället på två våningar med fem ramar i varje . Avdelningsluckor avskärmar tomrummet bakom.

 Den 23/5 var inte drottningen synlig men alla yngelramarna samlades i undre lådan tillsammans med utbyggda kakor. Spärrgaller lades över samt en tom låda. Eftersom jag inte visste var drottningen höll hus, så borstades alla honungsramar fria från bin framför flustret innan de sattes i överlådan som kompletterades med utbyggda kakor och mellanväggar. Efter denna operation har nu samhället tio ramar i yngellådan och fem  i skattlåda över spärrgaller.

 Den 3/6 Tog jag en yngelram och en foderram till min två-ramars observationskupa. Yngelramarna som varit med över vintern flyttades upp och nya utbyggda i yngellådan och skattlådan fylldes med mellanväggar så det blev tio ramar i varje våning. Det fanns nu ett par ramar som var rejält fyllda med honung.

 

 Den 14/6 skattades tre ramar som ersattes med slungade. Drottningen var ej synlig men det fanns både spätt yngel och ägg. Det var något yngel kvar i de täckta yngelkakor som flyttades upp över spärrgallret den 3/6.

 Den 24/6 Drottningen visade sig inte denna gång heller. Hon har varit väldigt duktig, det fanns sju nästan fulla kakor med yngel. Skattlådan var halv med honung. För bättre plats fick samhället  en ny skattlåda med hälften slungade ramar i mitten och mellanväggar vid sidorna. Denna nya låda ställdes närmast spärrgallret för att lättare kunna skatta den färdiga honungen i övre lådan.

 

Efter avslutad operation ser det ut på detta viset. Samhället till vänster är en drottningavläggare från ett av mina tre produktionssamhällen.

 Fortsättning följer om utvecklingen av detta samhälle som övervintrat som en väldigt liten enhet och ändå kommit igång så bra. Det har inte tagit någon skada av att, vid fotografering och vägning, utsättas för ljus och lyfts på och av vågen två gånger i månaden under vintern. 

 Mvh. Jano.
Övervintring av små samhällen April 2016.

 Det var fint väder  även i dag , 17 grader varmt. Några dagar framåt ska det bli betydligt kallare och regn. Därför tänkte jag att det är lika bra att få ner de små samhällena i horisontalläge. Detta är tredje vintern med lyckade försök med övervintring av supersmå samhällen. Det visar att det på ett säkert sätt även går att övervintra överblivna drottningar om bina tillåts övervintra efter sitt eget upplägg med en fungerande vinterklunga under ett väl behandlat foderförråd. De behöver varken mycket foder eller värmeisolering. Några extra drottningar behövs inte för tillfället så de får utvecklas som de vill så länge.

      Den oisolerade lådan innan öppning. Huven avtagen.

Det fanns yngel mitt på två ramar i detta lilla samhälle. de hade även gott om foder kvar ca 2 kg i den övre delen av ramarna. Lådan öppnades och alla ramarna lyftes över i en i en vanlig lågnormallåda som avdelades med en mellanvägg. 

 Avläggaren i sin nya låda. Det lilla samhället som haft en huv av frigolit har faktiskt förbrukat mera foder och bina har suttit i en lösare klunga i vinter. Det verkar faktiskt som det är en fördel för binas vintervila att inte vara allt för väl avskärmade från yttervärlden. 

 Här verkar vara flera bin i detta samhälle. Det är bara som ser ut för det syns inte ett enda bi från andra hållet.

 I denna låda fanns bara ett litet område med täckt yngel mitt på en ram. Det fanns ungefär ett kilo foder kvar. 

 I de två yttre ramarna finns  foder i övre delen som bilden visar. Det mörka området visar var ynglet fanns i nedre delen vid invintringen.  

 

De två små övervintrarna efter dagens operation. lite olika kupor men man tager vad man haver.

 Vårhälsning från Jano.

 

Taggat med: 

Övervintring av små samhällen. Mars 2016

 Nu har vi kommit till mitten av mars och jag tyckte det var dags att kolla upp tillståndet i de små testavläggarna. De vägdes i mitten på januari. Då hade den oisolerade lådan lättnat     2 kg och den isolerade 2.5 kg sedan invintringen. Nu efter ytterligare två månader vägdes de igen och  den oisolerade hade lättnat 1 kg till och den isolerade 1,5. Det visar att om samhället är isolerat så förbrukar bina mera foder än de skulle behöva om det inte vore isolerat. Att isolera bisamhällena  mot kyla är inget som sparar vinterfoder. Risken är i stället att de får för varmt och har svårt att komma till vila. 


  

I den oisolerade lådan sitter bina fortfarande hårt i klunga .

 

 

I den isolerade lådan är klungan mera upplöst.

Inga bin  har ännu varit utomhus. Här, mitt i Halland,  är det grått och mulet. Den högsta temperaturen hittills har varit 9 grader och det lockar inte ut mina bin. I dag är här bara 5 plusgrader. Foder finns kvar för de fick 6 kg var vid invintringen.

 Hälsning från Jano

 

Övervintring av småsamhällen.

 Det händer ibland att det blir drottningar över under sommaren. Dessa kan vara bra att ha till våren om något samhälle skulle förlora sin drottning under vintern. Därför har jag sedan ett par vintrar tillbaka testat hur det kan gå till på ett säkert sätt. Mina tidigare gjorda erfarenheter, av hur man bäst övervintrar normalstora bisamhällen utan problem, kanske även fungerar här. Utgångsläget blir  då att övervintra ett mindre samhälle i en mindre kupa med samma indelning , Yngel i nederdelen och foder i överdelen. Till detta användes en modifierad gammal skattlåda  av trä för fem ramar av formatet lågnormal. Den ena gaveln sågades bort och fick bli botten med nät över hela ytan och i den andra gaveln borrades ett hål lagom till en upp och nedvänd honungsburk för fodring.                        För att kunna studera detta lilla samhälle under vintern sågades öppningar i sidorna som försågs med plexiglas. Även de öppna sidorna på lådan täcktes med plexiglasskivor. Denna operation resulterade i en låda med nätbotten och fodermöjlighet försedd med fem ramar stående på högkant. Ett vindskydd av något slag kan alltid behövas men det behöver inte nödvändigtvis vara isolerat när bina tillåts använda sin egenisolering med funktionen av vinterklungan

 Två lådor fixades till. Den ena fick ett oisolerat skal av osb-skiva och den andra ett frigolitskal. Taken  till båda är av plåtklädd osb-skiva.

 I slutet på juli eller början på augusti, i samband med skattning, göres små skaksvärmar  på ca en liter bin. Efter fodring är dessa mogna för att ta emot varsin nyparad äggläggande drottning. De drivfodras under augusti samt drar in nektar och pollen för yngeluppfödning. De växer till sig rätt så bra fram till vinterfodringen då de får 6 kilo socker i 60% lösning.

 


 Detta är tredje vintern som jag håller på med dessa tester och det har fungerat väldigt bra . Nu är snart februari över och i dag lyfte s huvarna av och läget dokumenterades . Tidigare under vintern har det varit mycket kondens på insidan av glasen men det verkar inte bekymra bina. De har också visat att de bryr sig inte om att värma upp mera än de absolut behöver. När det var 18 grader kallt i januari var det 7 minusgrader i mitten på den oisolerade lådan. Nu är det 5 plus i den oisolerade och 13 i den isolerade . 

Taggat med: 

Nyare inlägg