Visar inlägg i kategorin Året i bigården.

Tillbaka till bloggens startsida

Slungning av honung.

 Nu flödar honungen in. Slungan har redan varit igång vid två tillfällen. I slutet på maj slungades rapshonung och nu  en vecka efter att den slutat blomma är det slungning som gäller. Det är viktigt att ta hand om honung efter oljeväxter snarast efter att de blommat över. I annat fall kan den kristallisera i kakorna och blir väldigt svår att både slunga och sila.

 Slingning av honung är en lite kladdig verksamhet. Därför sparar jag alla gamla dagstidningar som kommer väl till pass som täckmaterial av både golv och bord.   När man hållit på ett tag är det lätt att bara riva bort ett uppslag så är det lika rent som från början.

          

   När en honungsram är täckt så mycket som ramen på avtäckningsbordet så är den mogen för slungning. När det gäller rapshonung så räcker det att en remsa i överkanten är täckt.

                                                                                                                                                                                                                                    

         
            

             

               

 Efter denna början på säsongen så verkar det bli ett rekordår vad gäller honung.
 
 Med vänlig hälsning. från Jano.


Efter delningen.

 Den 10/6 var det 7 dagar sedan delningen av bisamhället som beskrivs i denna bloggs Året i bigården. Nu är tiden inne för en titt i samhällena, som nu är två.

Dragbinas kupa


 Jag börjar med kupan med dragbina på den ursprungliga platsen. Den behöver nu skattas på den sista rapshonungen. Som förra gången plockar jag ut några fulla ramar ur den översta lådan. De sätts i en tom låda på en botten vid sidan av. Ramarna lyfts ut med bina på och får hänga där så länge. Med hälften av ramarna kvar är lådan lättare att lyfta av . Den ställs ovanpå lådan mad de först utlyfta ramarna. och en täckskiva läggs på. Nästa skattlåda var inte så tung. Även  denna fick en täckskiva och lyftes åt sidan så länge.

 Nu var jag nere i yngellådan. Där fanns drottningceller på två av yngelramarna, tre på den ena och två på den andra. Den ramen som hade tre celler flyttades över till en  tom trågkupa av smålandsmodell med ytterligare en yngelram, en pollenram och en ram med honung. Denna avläggare fick även en tom utbyggd ram och en mellanvägg. Bina på några av de honungsramar som ska slungas borstades också ner i denna kupan.  

Den yngelram som hade två celler fick vara kvar i dragbikupan där de borttagna ramarna ersattes av utbyggda och mellanväggar. Spärrgallret lades nu på så jag vet att den blivande drottningen bara kan vara i nedre lådan. Hon är då lättare att hitta om jag vill märka henne när hon kommit igång med äggläggning.


Avläggaren med drottningenFrån kupan med drottningen, som står ca 10-15 meter bort, har nu bina kommit igång ordentligt med flygning. 

Avläggarens skattlåda

Det blev en snabbtitt under täckskivan och där var full rulle med honungstillverkning. Yngellådan brydde jag mig inte om att kolla denna gång. Det märks på flustertrafiken att de har det bra.

 Nästa ingrepp i samhället blir om tre veckor.  Då ska det behandlas mot varroa med mjölksyra innan det åter finns täckt yngel i yngellådan.

 Hälsning från Jano. 

Delningen av samhället.

 I går kväll kollade jag upp samhället.

Det var som jag trodde, drottningen fanns i den övre yngellådan vid förra delningsförsöket den 29/5.  Eftersom jag inte hittade henne då, skiftades yngellådorna och spärrgallret flyttades ner över den undre yngellådan. Denna operation gör det lättare, att efter några dagar, säkert bestämma i vilken låda hon är.

 Skattlådorna var nu relativt lätta att lyfta av eftersom de skattades vid ingreppet den 29/5. Ett täcklock lades över den övre yngellådan och även den flyttades till en tillfällig botten vid sidan om. Spärrgallret togs bort och letandet efter drottningen påbörjades. Hon hittades nästan med en gång på den ena av de utbyggda kakorna som sattes dit den 29/5.  Denna ram togs upp och synades lite närmare och där fanns nylagda ägg . Ramen hängdes åt sidan så länge medan jag letade efter en ram med både ägg och spätt yngel. Det är en sådan jag vill ha till dragbinas yngellåda  så att de säkert har material till en ny drottning. Denna ram märktes med ett häftstift och fick byta plats med  en yngelram från dragbilådan. Ramen som  drottningen gick på hängdes tillbaka.

Täckskivorna lades på och lådan med drottningen fördes åt sidan med sin botten så länge.

 På dess plats ställdes en ny botten med den andra yngellådan, nu utan drottning men med möjlighet att föda upp en. En ny skattlåda med slungade ramar och mellanväggar ställdes närmast spärrgallret och den ena av de befintliga skattlådorna lyftes tillbaka och locket på. Om  en vecka är det dags för skattning av den sista rapshonungen och då ska övertaliga drottningceller tas om hand på ett eller annat vis.

Drottningen med sin låda bars iväg 10-15 meter till en annan bänk. I detta fallet borstades inte några extra ungbin ner till drottningen utan hon fick med sig hela den ena befintliga skattlådan med bin i. Därför ställdes en glasruta på lut framför flustret för att de dragbin som följt med ska ta nytt märke och ev. stanna kvar på denna nya plats. En honungsburk med vatten smaksatt med honung ställdes i foderbrädan.

 Kameran kom inte med så några foton blev det inte. Men en berättelse om hur delningen av detta samhälle gick till.

  Med vänlig hälsning från Jano.

 

 

Delningen som inte blev av.

I dag var tanken att samhället skulle delas, men jag hittade inte drottningen. Min syn är lite dålig och hon blev inte märkt under sensommaren heller av samma anledning . Antagligen finns hon i den övre yngellådan för där fanns det mest öppet yngel .

 Följden blev att jag började med att skatta av 20 kg honung från samhället. Sedan drogs allt åt sidan och en ny botten ställdes på den gamla platsen. Den övre yngellådan sattes på denna botten. Ur denna skattades två fulla honungsramar som ersattes med utbyggda tomma. Spärrgallret lades på och den före detta undre yngellådan sattes på med i huvudsak täckt yngel. Skattlådan med slungade ramar och mellanväggar lyftes upp och allra överst ställdes skattlådan med honung som inte var färdig för slungning. Samhället får stå så ett par dagar så ska jag kolla då i vilken låda drottningen finns. Det fanns inga drottningceller i samhället så det är ingen överhängande svärmrisk.

 Om man ser till honungsskörden hittills på detta samhälle så har de annat att tänka på än svärmning. Det är andra gången som slungan är igång och sammanlagt 53 kg har det gett på bara detta samhälle. Det är styrkan på samhället och det fina vädret när rapsen har blommat som är anledningen.

 / Jano

Den andra skattlådan.

Vid kontroll idag så var det trångt för bina i kupan. Den första skattlådan var nästan full men honungen var inte tillräckligt täckt i all ramarna.  

 Denna ram innehåller  honung från maskros och fruktblommor. 

Det är dags för andra skattlådan. Den ska stå närmast spärrgallret över yngellådorna.  Orken är inte längre vad den varit ,det kändes för tungt. För att lyfta av  den befintliga skattlådan fick jag plocka ur några av ramarna till en tom låda på en botten vid sidan om. För att komma ifrån problemet med tunga skattlådor går det att använda två med fem ramar i stället för en med tio . Det får nog bli lösningen till nästa säsong om jag ska fortsätta med bina.

Den nya skattlådan får bara två utbyggda kakor i mitten och resten mellanväggar för utbyggnad. Med några färdigutbyggda kakor finns det utrymme färdigt för honungslagring medan byggarbeterskor efterhand bygger ut mellanväggarna..

Det sägs att bygga vaxkakor kräver mycket energi och därför ska utbyggda kakor användas i skattlådorna. Att det krävs energi att producera vax  stämmer säkert, men det är inte lätt att förhindra. Man måste inse att bisamhället är en organism med bin i olika ålder och funktion. För att bisamhället som helhet ska fungera bra, måste det vara harmoniskt och full sysselsättning råda. I annat fall göds missmodet och arbetslusten avtar .De arbetslösa ungdomarna som jobbar i byggsvängen vet inte vad de ska göra. För att få användning för sitt vax , och på något sätt sysselsätta sig, börjar de bygga vildbygge. De bygger ihop ramarna och kladdar ner med vax i utrymmet mellan ramar och täckskivor. De bygger också om gamla kakor och anlägger viseceller. Detta kan göra att mer än halva samhället ger sig ut i svärm redan innan maj månad är slut. Att inte låta byggbina få använda sin produktion av vax och bygglust på ett vettigt sätt hämmar honungsproduktionen.

 Skattlådan med honung ställs tillbaka överst och de urtagna kakorna sätts tillbaka. Den får nu stå kvar några dagar tills honungen är färdigbehandlad av bina. 

Bilden är tagen från takfönster på andra våning i vårt hus. Lite mörk för att det gula fältet skulle framträda.

 Eftersom ett  rapsfält börjat blomma närmare än hundra meter från kuporna, så tas denna skattlådas till slungning inom de närmaste dagarna. Den  ställs sedan tillbaka närmast spärrgallret med hälften slungade kakor och hälften mellanväggar. De slungade kladdiga kakorna ger samhället en extra kick och mellanväggarna byggs fort ut av byggbina.

 // Jano

Kontroll av drönarramen.

 Nu har det gått en vecka sedan den första skattlådan sattes på. Samtidigt hängdes en tredelad tom ram in i den övre yngellådan. Det är dags att se om bina har byggt något på den och eventuellt skära ut två av fälten. Normalt byggs ramen ut jämt, det vill säga alla tre sektionerna är vanligtvis mer eller mindre utbyggda efter första veckan.

   

Bina har varit flitiga och byggt ut hela ramen med drönarceller. Drottningen har även besökt ramen med följd att det finns öppet yngel och ägg i alla tre fälten. Det som ska göras i dag är att skära ut de två högra fälten. Dessa lägger jag i min lilla solvaxsmältare.

  
Det blir 70-80 grader varmt i denna låda när solen steker.

Om en vecka 19/5 är det dags igen och då skärs fältet längst till höger ut. Efter ytterligare  sju dagar 26/5 är första fältet helt täckt och skärs ut innan drönarna börjar kläckas. Sedan skär jag ut fälten i tur och ordning varje vecka så länge det är meningsfullt. Det vill säga så länge det finns några varroakvalster att fånga. Hittar jag inga i den första utskärningen av täckt yngel så avbryts det hela. Ramen tas bort och en utbyggd tom ram sätts i dess ställe.

//Jano

 


 Den första skattlådan

 Det har nu gått ett tag sedan samhället inspekterades. Det var den 20 april  som avdelningsluckorna togs bort och hela lådorna fylldes med utbyggda ramar och mellanväggar. Redan då hade drottningen varit nere i den undre lådans övre del, där det fanns täckt yngel i tre ramar. Det fanns gott om bin och även blivande, så jag skiftade lådorna för att drottningen skulle få det ledigaste utrymmet överst. 

 Det är nu två veckor sedan detta gjordes  och det kan vara läge för en ny inspektion. Varmare väder framöver, med blommande lönn och maskrosor, gör att bina behöver plats för honungen. Hittills har det varit kallt och otrevligt för bina att flyga ut så sälgen fick blomma i fred för bina. De har fått vatten i drivfoderburken inne i kupan, så det har de också sluppit att hämta ute. 

 Som vanligt ser jag till att allt finns till hands innan kupan öppnas. En botten, kupkniv, borste,och rökpust. Tredelad drönarram och ramhållaren för att hänga upplyft ram på  Skattlådan med nya ramar står på en bänk bakom så länge.

 Ett par pustar rök in genom flustret. Efter någon minuts väntan lyfts övre lådan av och ställs på bottnen vid sidan om. Sladdarna till temperaturgivarna är så långa så det går bra med lite lirkande. Pusten får tjänstgöra igen och bina tvingas ner mellan ramarna och en täckskiva läggs över främre hälften av lådan för att spara deras värme  och hålla nere bina. 

          Undre yngellådan utan och med täckskivan.

     Den bakre ramen lyfts upp fortfarande nästan full med vinterfoder och hängs på den yttre ramhållaren som är en mycket praktisk grej.  Nu finns utrymme för att dra ramarna bakåt. Den tredje ramen lyfts upp och där finns yngel varför jag kollar även ramen bakom. Där finns yngel och ägg på den sida som var vänd framåt. Hela rampaketet dras bakåt och täckskivan läggs nu över de bakre ramarna. Ramen närmast flustret lyfts upp, den innehåller bara pollen och en aning foder . Andra ramen också pollen men tredje ramen har yngel i vänstra delen  och foder i högra. Även den fjärde ramen har yngel mest i den vänstra delen och tom i övrigt. Undre lådan har alltså yngel i olika stadier i sex ramar.

Temperaturgivarna tas b ort och alla ramarna förs tillbaka framåt med täckskivan över. Den bakre ramen som bara innehöll foder byts ut mot en ny utbyggd. Den sätts närmast ynglets bakre ram.och ramhållaren med foderramen avlägsnas. täckskivan tas bort och ett par svep med pusten över ramarna får bina att krypa ner och den övre lådan lyfts tillbaka på sin plats. 

  Vattenburken tas bort, den behövs inte mera, och kupkniven sticks in under täckskivan  som bändes loss . Här var det gott om bin och drottningen finns troligtvis i denna låda nu.  

  Här syns ramhållaren som hängs över framkanten på lådan . Väldigt praktiskt när en ram behöver lyftas ut. Skattlådan som ska på står nu på bottnen bredvid.

 På samma sätt som underlådan jobbar jag mig genom denna . De två mellanväggarna som sattes i  där bak förra gången är nästan färdigbyggda. Den ena tas bort så länge och hängs på ramhållaren, så jag får arbetsutrymme. Nu drar jag bakåt alla ramarna, lägger täckskivan över bakre halvan och börjar framifrån. Även här är det pollen och foder i första ramen. Den andra har mest nyindragen nektar och i den tredje finns späda yngel och ägg samt foder. Temperaturgivarna avlägsnas även från denna låda, de satt här mellan ram tre och fyra. Ramarna förs fram och jag kikar ner mellan dem för att se hur många som finns yngel i. Här är inte så många som i den undre lådan och det är mest spätt yngel och ägg. De tre ramarna i mitten har täckt yngel i övre delen.  I denna låda finns det fem ramar yngel i olika mängd.

 Foderramen som satt längst bak tas bort och en en tredelad drönarram för att fånga varroakvalster sätts i bakom sista yngelramen. Ramarna rättas till, täckskivan tas bort och lite rök driver ner bina. Spärrgaller läggs på och skattlådan sätts på med fyra utbyggda ramar i mitten och tre mellanväggar framför och tre bakom. Täckskivor och lock läggs på och så var det klart.

 Nu dröjer det ca en vecka till nästa ingrepp som endast är ett lyfta av skattlådan och skära ut ett fält i drönarramen. 

  / JanoUtökning och skiftning av lådor.

 Nu har det gått 10 dagar sedan vårundersökningen.  Dagens väder var lämpligt för kontroll av läget i kupan. Solen strålade från en klarblå himmel och temperaturen steg till 14 plus i skuggan.

 

I kupan är det nu full värme i båda lådorna. Det är bara den undre högra som ligger ett par grader efter. Det beror på att luften utifrån sugs in i den kanten på flustret och att trafiken ut och in i huvudsak sker i den andra delen av flustret. 

 Det har hänt en del sen den 11 april Nu fanns sex ramar fulla med yngel i den övre lådan och drottningen hade även varit i den nedre lådan och där fanns 3 ramar med yngel i överkanten.

 

 Här kommer att hända saker den kommande veckan. Båda lådorna fylldes med ramar och skiftades så att drottningen lättare ska fylla båda lådorna med yngel. Även denna gång togs ett par foderkakor bort och ersattes av mellanväggar. 

 Vid nästa genomgång om ca. en vecka åker åtminstone  en skattlåda på. 

 

 Hälsning från Jano i Halland

 

 

Den riktiga vårundersökningen.

 Hej igen.

 Det är nu en vecka sedan det gjordes en snabb titt i kuporna. I dag har de,efter en kylig natt, blivit varmt och lugnt. Solen skiner från en molnfri himmel och temperaturen kämpar sig upp mot 15 grader. Ett sådant tillfälle får man bara inte missa. Nu går jag ut i bigården för årets första riktiga samvaro med bina. När jag kommer tillbaka hit ska ni få veta hur det ser ut i kuporna.

 Det var en skön eftermiddag, som högst var temperaturen uppe på snudd 18 grader. Bina flög friskt och kom hem med pollen i stora lass. Vattenhämtarna var också igång med att flyga hem vatten från vår trädgårdsdamm. 

       

Det är  avläggaren som har visat oss vilka temperaturer de har haft i sina lådor under vintern som ska kollas.  De har nu gasat på så det är ungefär lika varmt överallt i båda lådorna. Det syns dåligt på bilden men temperaturgivarna visar 34-35 grader alla utom den högra i den undre lådan som ligger ett par grader lägre. Antagligen sugs luft in i den ändan på flustret och ut i motsatta. Det syns på binas trafik också, Det är den kupan som är närmast kameran och bina flyger mest ut och in i bortre delen.

             

    På den vänstra  bilden ovan har jag lyft den övre lådan åt sidan. I den undre lådan finns gott om bin men inget yngel och inga ägg heller. Pollen var indraget i de två främre ramarna och den bakre ramen var ungefär halv av foder. Jag utökade här med endast en utbyggd ram framför foderramen där bak. Den övre lådan lyftes tillbaka och plastskivan togs bort. De två främsta ramarna var fulla med foder. Därefter tre ramar med yngel i alla stadier, t.o.m några ungbin som kröp ur sina celler. I d en bakersta ramen var också en del foder kvar.                                                                          

      

  Även denna låda fick en utbyggd ram till framför den bakre foderramen. Nu har samhället sju ramar i varje låda och drottningen har gott om plats att lägga ägg. Hon finns med mitt på den vänstra bilden ovan men bilden  är lite liten för att hon ska synas i vimlet. På den högra bilden ovan kryper hon uppe vid listen med en blå prick på mellankroppen.  Med största sannolikhet finns hon i undre lådan vid nästa inspektion om ca en vecka- 10 dar. 

Samhället läggs igen och på samma sätt kollas alla samhällena upp och får någon eller några utbyggda ramar om de anses behöva. Testavläggarna kollade jag inte idag men under veckan som kommer ska dessa flyttas över till horisontalläge i vanliga lådor. Jag återkommer då.

 Hälsning från Jano.

Årets första koll i kupan.

  Än är det enligt min mening för kallt för en riktig genomgång av kupan. Det är bara 10 plusgrader ute,men det kan vara intressant att kolla hur det ser ut med fodermängd nu när bina har  varit igång ett par veckor. Täckt yngel finns inte ännu i denna avläggare , möjligen kan ägg och spätt yngel finnas i främre vänstra delen av övre lådan. Temperaturgivaren sitter mellan ram tre och ram fyra och visar 29 grader.

 

 Detta är den avläggare som temperaturen registreras i . Bina syns nu uppe i den övre lådan och har löst upp klungan. På denna bild syns avdelningsluckan bakom ramarna. Den utgör bakre väggen när utrymmet behöver minskas ner.

 

 Denna bild visar hur även undre lådan är nerminskad . Det finns alltså 12 ramar i denna avläggare . Bina invintrades med sex ramar yngel i nedre lådan, samt sex ramar i övre lådan med 12 kg foder i.

 

 

 Det finns gott om foder kvar, de tre bakre ramarna ser ut som bilden visar. Nu kan jag lugnt vänta på en riktigt varm go dag innan jag kollar yngelmängd och tillstånd i övrigt.  

En solig lugn dag i mitten på april ,med minst 14-15 grader varmt, brukar jag öppna bikuporna för att få den första informationen om samhällets status.

 När ett bisamhälle ska öppnas är det bra att tänka till lite extra så att det inte behöver vara öppet för länge. När täckskivorna tas bort blir det tvärdrag genom kupan och yngel i puppstadiet kan lätt ta skada när temperaturen ute är låg. Ägg och larver är däremot mera känsliga för uttorkning än avkylning.

 På grund av ovanstående är det bra att ha allt som kan behövas inom räckhåll för att kunna utföra kontrollen så snabbt som möjligt. Täckskivor som är rena från vax och propolis, utbyggda ramar och mellanväggar är bra att ha till hands. Kupkniv, borste och rökpust är också bra att ha. Tidigt på våren är de flesta bin lugna och samarbetsvilliga. De går lätt att mota bort med några tryck ljummet vatten från en blomspruta, men jag har alltid rökpusten tänd vid jobb med bina. Skyddsutrustning i form av overall eller jacka med slöja samt handskar kan vara lämplig klädsel. Handskar vill nog en nybörjare gärna ha, men efter några  år upptäcks att det är mycket lättare att jobba utan.

 Det man behöver kolla upp så tidigt som möjligt är att det finns foder i kupan så att det räcker tills drag på nektar utifrån börjar. Har bina invintrats så att de kan använda sin egenisolering på rätt sätt så förbrukas inte mycket foder under själva vintern. Det är under mars, april, när samhället ska värma yngel, som det mesta av det givna vinterfodret förbrukas.

  Att det finns en fungerande drottning är också viktigt att konstatera. Hur mycket yngel finns det och har drottningen plats för äggläggning.

 Ett par pustar rök i flustret, någon minut innan kupan öppnas, är aldrig fel. Det har en lugnande verkan på bina och det går mycket lätt att jobba med dem. Nu på våren sitter bina i den övre lådan, Det första blir att lyfta denna åt sidan på en tillfällig botten utan att öppna den. Nu är det bra att ha en skiva till hands som täcker halva utrymmet på den blottade lådan så att lådan är öppen så lite som möjligt. Eftersom jag inte har mer än högst 8 ramar i varje låda under vintern, finns det gott om plats att sära på ramarna. De ramar som nu finns i undre lådan var yngelramar förra sommaren. Alla utom eventuellt någon fin pollenram byts ut mot nya utbyggda. Antalet ramar får vara detsamma till nästa genomgång.

 Den övre lådan lyfts tillbaka på sin plats. Den öppnas försiktigt och avdelningsluckan bakom ramarna dras bakåt. De bakre ramarna säras lite och man ser lätt hur det är med foder utan att behöva lyfta upp dem. Efter foderkoll dras halva ramantalet bakåt i ett paket. Finns yngel så syns även detta utan att lyfta någon ram. Ytterligare ett par ramar framför och ett par bakom säras på lite så att det går att se ner mellan dem.På detta sätt får jag en uppfattning om hur mycket yngel som finns. Mörka tomma kakor byts även här ut mot nya utbyggda. Dessa placeras i anslutning till befintliga yngelramar och foderramarna sätts i ytterkanterna. I detta tidiga skede står jag inte och letar efter drottningen, finns yngel så finns även drottning. 

 Samhället läggs igen och inspektionen är avslutad. Samhällets status noteras i anteckningsboken inför nästa inspektion som utförs om ca två veckor. Då finns säkert yngel även i undre lådan så lådorna kommer att skiftas och fyllas med utbyggda ramar och mellanväggar.

 På samma sätt avverkas alla bisamhällena i bigården.

 

Äldre inlägg

Nyare inlägg