Det är fantastiskt vad bin kan vara snabba på att dra ner sitt vinterfoder. Det var i onsdags som samhällena ställdes i ordning för fodring och fick den första givan 7 kilo socker på kvällen. Under torsdagen försvann det mesta ner och lådorna fylldes ytterligare med 4 kilo. Mina foderlådor har uppgången på mitten så bina kan hämta från båda sidorna på hålplåten. Igår  fredag fylldes ytterligare 4 kg på och när jag kollade idag så var det tomt i ena halvan av lådan och bara någon liter kvar i den andra halvan. 

 Foderlådan nästan tom.

 

 Foderlådan  åter övertäckt.  

 Foderlådan täcktes över igen och får stå på ett par dagar till.

 Bina  har på kort tid i bra väder tagit hand om 15 kilo socker löst i 10 liter vatten. Att de dragit ner fodret i kakorna betyder inte att det är färdigbehandlat. Det pågår under en tid ett hårt jobb för bina att få torkat in sockerlösningen till under 20% vattenhalt vilket kräver bra väder. När de slutligen placerat fodret i cellerna, där det ska förvaras för kommande behov, täcks  det över med lock av vax på samma sätt som honungen.

 Det verkar som många biodlare vill vänta i det längsta med invintringen. De anser att det finns för mycket yngel för att fodret ska få plats. Men det fanns ju yngel när de hade honung i lådorna också så det förstår jag inte riktigt längre. Det hoppas även på mera honung, men då måste det finnas ljung om det ska vara lönt att vänta. En del biodlare vill inte ge vinterfodret för tidigt med risk för att det går åt innan bina har satt sig till ro. Men bina slutar ju inte samla nektar för att de har fått sitt vinterfoder. De fortsätter att flyga så länge det finns något som blommar och vädret är bra och det de hittar ute används till den dagliga driften. 

 I trakter där det inte finns något höstdrag, som kan ge något att skatta, ställer biodlaren till problem för både sig själv och bina genom att vänta för länge med vinterfodringen.

 Mvh. Jano