Hej !

I dag var det småsamhällenas tur att få lämna ifrån sig lite information, men de är ju faktiskt inte så små längre. Samhället som övervintrat på 4 HLS-ramar fick tillskott den 10/5 med bin och ramar från ett samhälle som saknade en fullt fungerande drottning och LN-lådan fick tillökning med bin och yngel från de samhällen som såldes den 10-12/5.

 Det har varit varmt och torrt hela maj månad här i Halland, Lite väl torrt nu mot slutet. Regnat har det inte gjort sedan den 1/5 då det kom 11 mm. Vädret gör det skönt för bina att flyga men bristen på regn gör att blommorna ger dåligt med nektar. Hittills har det fyllts på rätt så bra i skattlådorna med honung från maskros och fruktblommor. För några dagar sedan började rapsfälten stå gula så nu hade det suttit fint med regn några nätter samtidigt som värmen får hålla sig mellan 20-25 grader.

Båda samhällena hade vuxit rejält och även dessa hade dragit in en hel del honung.  Honungsramarna var inte helt täckta ännu. Alla ramar med honung utan yngel samlades i en låda som ställts vid sidan. En ny låda med utbyggda och mellanväggar ställdes över den nedre yngellådan. sedan ställdes lådan med den nästan färdiga honungen överst. 

 Det samhället som nu hade några HLS-ramar i yngellådan sedan övervintringen fick en lite annorlunda behandling. Vid vårgenomgången fick detta samhälle en 8-ramars skattlåda på en tät gammal svea-botten. Det fick då sina ramar på så kallat kallbygge med ramändarna mot flustret.  Vid överflyttningen av bina från problemsamhället den 10/5 skedde detta i en 8-ramars-låda som ställdes ovanpå med tidningspapper mellan.

 Nu fanns bottnar och ytterhus lediga efter försäljningen av samhällen, så hela kupan drogs åt sidan. En nätbotten ställdes upp på platsen och på denna en tom 10-ramars skattlåda. 

 Den övre 8-ramarslådan flyttades över till en tillfällig botten och den undre lådans fyra lågnormalramar med yngel lyftes över i den nya lådan på nätbottnen. Den övre lådan kollades och där fanns två ramar med yngel som också flyttades över i den nya lådan. Sedan sattes två utbyggda framför och två bakom de sex yngelramarna och lådan var full.

En andra 10-ramarslåda ställdes på och där hamnade två av HLS- ramarna som bina hade byggt ner till LN-format genom vildbygge under. Dessa innehöll en del yngel och sattes längst fram sedan fyra utbyggda och fyra mellanväggar. 

 Det fanns sex ramar fulla med honung kvar i den ursprungliga övre 8-ramarslådan. Den lyftes upp på toppen och de två återstående HLS-ramarna, som också innehöll honung, lyftes upp. Därmed var den lådan full med ramar och ytterhuset sattes på plats. Nu var denna aktivitet avklarad och de två kuporna ser ut som på bilden ovan. 

 Innan maj månads utgång blir det till att slunga honung.

 / Jano.