En viktig teoretisk kunskap när det gäller biodling är tiden från ägg till färdigt bi. Vad händer i bisamhälle som vid en inspektion har 5-6 kakor fulla med täckt yngel, men kanske  gott om plats när detta konstateras i maj?  

Inom 1,5 vecka finns här ytterligare minst 25000 bin som behöver tre gånger så stor plats som när de låg staplade i cellerna. Därtill fortgår äggläggningen och genererar större bimassa för varje dag. Det måste hela tiden ses till att det finns utrymme för samhällets utveckling om det inte ska bli problem med svärmning redan i maj månad. Svärmförhindring. 

 Tiden från ägg till färdigt bi kan även med fördel utnyttjas inom honungsproduktion. Att öka honungsskörden.