Hej! Nu är vi nästan inne i mitten på den första vårmånaden. I backsluttningen där jag har mina bikupor har snön smält bort. Flustren är vända mot väster och om solen skiner  så lyser eftermiddagssolen in på dem. Några bin har inte varit synliga ute än, de tycker det är lite för kyligt.  Det har varit 4-5 grader varmt ett par dagar nu med plusgrader även på nätterna. Men det är inga temperaturer som lockar ut bina och är visst bara tillfälligt, för nordliga vindar med minusgrader även dagtid lär vara på väg.

 I går var jag ute och lyfte av huvarna på mina små övervintringstester. Det är alltid spännande att se hur läget är hos dem. Särskilt denna gång var jag nyfiken på hur HLS-lådans invånare klarat missödet med honungsfodringen.Bilden här till höger visar lådorna från baksidan. Det är lådan med fem LN-ramar till vänster och den mindre med fyra HLS-ramar till höger. 

 I LN-lådan syns inte så många bin från detta hållet men i HLS-lådan med sina grundare ramar räcker klungan igenom hit också. 

 Från flustersidan sett så sitter bina fint i båda lådorna. På grund av det tillfälligt mildare vädret så har klungan i båda lådorna lösts upp lite  och det ser ut som det finns mycket bin. Bina i HLS-lådan verkar inte tagit någon större skada av missödet med honungsburken. De har ännu inte tagit den ena ytterramen i besittning. Det syns dåligt på displayen men termometern visar att det är 20 grader varmt mitt i lådan.

  I LN-lådan fyller bina ut alla fem ramarna. Där är temperaturen 17 grader i övre delen av lådan. Givaren sitter här bara 5 cm ner mellan ram 2 och 3 från höger sett från detta hållet. En titt ner i foderhålet i HLS-lådan visar att bina sitter en bit ner mellan ramarna. Den svarta ormen är kabeln ner till givaren som registrerar temperaturen i mitten på lådan.

  

 Till sist en bild på ytterramen i HLS-lådan som några bin har börjat kolla fodertillgång på. De verkar nöjda med vad de upptäckt, så det behövs ingen stödfodring mera förrän de varit ute, om det nu inte blir ett bakslag med vinter ytterligare flera veckor. 


  Hälsningar från Jano.