Temperaturgivare i kupan under vintern ger intressant information om var binas klunga befinner sig. Man får  i första hand information om att bina lever. I andra hand kontroll på foderläget.

Vid invintring av avläggare får de två våningar lågnormal. Sex ramar med yngel och lite honung får de ha kvar i nedre lådan och lika många slungade ramar i övre lådan som de får lagra vinterfodret i.Alltså sammanlagt tolv ramar i två våningar med avdelningslucka och tomrum bakom.

 Den 10 december monterades 4 st temperaturgivare i kupan, jämt fördelade 2 i yngellådan och 2 i skattlådan med vinterfodret. Givarna sattes mitt på ramarna i höjdled mellan tredje och fjärde ramen i båda våningarna. Temperaturerna avläses varje dag på förmiddagen.

 De 6 februari tog jag med kameran och dokumenterade läget. När täckskivan lyfts av så ser man inte ett enda bi under plasten. Temperaturgivarna talar om att bina sitter till vänster mellan den nedre och den övre lådan och har det mesta fodret kvar av de 12 kilo de fick vid invintringen.