Genom att rita upp varje dags temperaturer i ett diagram får man mara överskådlig information om vad som försiggår i det fördolda. Ett diagram för varje månad fram till första genomgången på våren kommer att laddas upp. Mätningarna startades ju  i mitten på december så det är december och januari som är klara för  visning. Man ser tydligt hur temperaturen i kupan följer utomhustemperaturen och att den håller sig stabil runt 10-15 grader.