Aprilvädrets månad är slut. Det har inte varit många dagar med flygväder för bina, men de har foder kvar i skafferiet. Redan i början på månaden hade de fått upp temperaturen över 30 grader i större delen av kupan.

Den 4 april var utetemperaturen uppe på 16-17 grader. Sedan blev det kallare igen några dagar. Det dröjde till dag 11 och 12 innan bina flög med någon reda och då var temperaturen över 30 grader i hela kupan. Resten av månaden har varit kall och blåsig och flera dagar under 10 grader än över. Men i övre lådan och vänstra delen av nedre har det vari 34-35 grader ända sedan dag 10 och nu i slutet på månaden är även nedre högra givaren uppe i närheten. Det visar att yngel antagligen finns i större delen av kupan. 

 Första bästa fina dag ska läget kollas och skattlåda sättas på. 

Mvh. Jano