Nu är mars månad avverkad och bina har börjat flyga. Temperaturen i övre lådan har en relativt jämn utveckling med några små pucklar. Den 10 mars var bina ute för första gången och det avspeglar sig i en högre temperatur i den undre lådan. Denna dagen var den första fina vårdagen med snudd på 10 grader utomhus.

  

Den 19/3- 25/3 var bina ute lite varje dag. Det var då 9-11 grader ute och värmen stiger i övre lådan. Givarna i den övre lådan visar en temperatur på 27-28 grader och det  är varmast i den vänstra delen, som det varit hela vintern.  Äggläggning är antagligen påbörjad i vänstra,nedre delen av övre lådan. De sista dagarna i mars har varit regniga och blåsiga och bina har hållit sig inomhus.I den undre lådan finns  inte mycket verksamhet i området under givarnas placering. Temperaturen där följer utetemperaturen när ingen genomgångstrafik är aktuell.