Då var temperaturkurvorna för februari klara. Av dessa kan man lätt utläsa att fortfarande sitter vinterklungan till vänster i underkant av den övre lådan. Den 10-11 i månaden syns hur temperaturkurvorna från nedre och övre västra delen av kupan byter plats. Klungan är nu upp i den övre lådan men befinner sig ännu under den övre  vänstra givaren, eftersom klungans normala centrumtemperatur är ca 20 grader i vila. I slutet på månaden har den nedre delen av kupan samma temperatur som utomhus. Eftersom klungan befunnit sig i nedre vänstra delen av kupan tills nu, så finns det mesta av det givna fodret kvar.

 Än syns inga bin under plasten och de första utflykterna dröjer ännu. Det behöver bli 10 plusgrader innan de vill flyga ut.