I vinter verkar februari ha blivit den kallaste månaden här i Halland. Som synes av diagrammet kallast i slutet med kalla nätter ner till 15 grader och även minusgrader dagtid. Det var även en kallare period i början på månaden och mars verkar starta med samma kyla.                            

  

 Förra månadsskiftet öppnade jag kupan för att visa foderstatus. Detta orsakade en temperaturhöjning i yngellådans vänstra del ( blå kurva) som varade ett par dagar, varefter temperaturen åter sjönk.

 Klungan med bin påverkar nu  den gula givaren stadigt strax under 30 grader. Från mitten av månaden har bin flyttat över helt till den högra (norra) delen av yngellådan där den gula givaren sitter. På det sätt som den blå kurvan beter sig, nu i slutet på månaden, så finns inte mycket bin kvar i den vänstra (södra) delen av yngellådan.

 Grön och röd kurva visar temperaturen i skattlådan där fodret finns. Där ligger temperaturen rätt stilla runt 10 grader Här uppe har alltså inga bin varit än.  Mellan dag 6 och dag 8 sjönk värmen i övre lådan ner till 7 grader i den vänstra (södra) delen. Detta på grund av köldknäppen som även påverkade vänstra delen av yngellådan (blå kurva). De sista dagarna sjunker temperaturen även i skattlådans vänstra del. Samtidigt höjs värmen till höger i skattlådan ( röd kurva), vilket visar att bina nu tänker dra sig uppåt och börja använda fodret när det är kallare ute. Hittills har bina klarat sig bra med upplagrade kroppsreserver och klungskalets isolerande effekt i de i stort sett tomma vaxkakorna i yngellådan. Binas vinterklot 

/ Jano