Med två temperatursensorer i nedre lådan (yngellådan) och två i övre lådan med vinterfodret går det att se hur bina disponerar det givna utrymmet under vintermånaderna. Nu är november månad till ända och kurvorna på bilden visar temperaturen under månaden vid de olika sensorerna. 

 Detta blir tredje året jag har temperaturgivare i ett samhälle för att utröna om bina beter sig på samma sätt  varje vinter. Vad som kan utläsas av dessa kurvor är rätt intressant. Sensorerna monterades i kupan den 2/11. Bina hade då bildat klunga i yngellådan så denna lilla störning gjorde att temperaturen höjdes tillfälligt några grader. Dagen efter har det återgått till det normala och den blå kurvan talar om att huvuddelen av klungan befinner sig i vänstra delen av nedre lådan. På bilden nedan syns klungan sitta på samma sätt i yngellådan på en kupa som flyttades för ett par veckor sedan.  Denna kupa har sju ramar i varje låda med fodret i den övre.

 Sex eller sju ramar är ett perfekt utrymme i sidled för normalsamhällets vinterklunga.

 Det framgår tydligt att bina är specialister på att hålla värmen inom klungan. Den gula kurvan visar att det fram till mitten på månaden är 10-12 grader kallare i den högra delen av nedre lådan. Under senare delen av månaden ser man hur klungan förflyttar sig något åt höger. Temperaturen sjunker något till vänster samtidigt som den högra sensorn visar ett stigande värde. 

 I den övre lådan där fodret finns är temperaturen tämligen konstant runt 10 plusgrader med någon grad högre rakt ovanför klungan. Grön och röd kurva ligger precis intill varandra så det ser ut som en.  Det syns också vid några tillfällen när det varit 10 grader ute så har det blivit en liten tillfällig höjning även här. Det sägs att värmen stiger uppåt men det gäller faktiskt inte i ett bisamhälle som kan sköta om sin isolering själv genom att använda de under vintern tomma cellerna i yngellådan. Binas vinterklot 

 Svart kurva anger utomhustemperaturen. Eftersom jag läser av både högsta och lägsta temperaturen blir kurvan lite taggig. Man ser när det varit nattfrost ner till fyra-fem minus några nätter och ofta runt noll. Tendensen är att det blir kallare även dagtid när vi går in i december.