Den 13 oktober konstaterades att bina hade lämnat foderförrådet och samlat sig i högra delen av yngellådan. Temperaturen både ute och i kupan har inte ändrat sig mycket sedan dess.

 

Nu är oktober månad till ända och ett diagram över läget i kupans olika delar är ritat. Det syns tydligt hur temperaturen i större delen av kupan följer utomhusvärdet med några få graders skillnad. Biklungan sitter stadigt kvar på samma ställe i yngellådan och sänker sin vilotemperatur så sakta. I dag var den nere på 20 grader medan övriga kupan har en temperatur under 15 grader.

 / Jano