Efter november månads slut kan vi konstatera att bina sitter kvar i yngellådan.

I mitten på månaden har det blivit kallare i yngellådans högra del samtidigt som temperaturen stigit lite i den vänstra delen. Det betyder att klungan har dragit sig mot mitten av lådan. I den övre lådan är det i stort sett samma temperatur i hela. När det var lite kallare mellan dag 7 och dag 15 sjönk temperaturen i övre lådan ett par grader, annars har där varit strax under 10 grader hela månaden. Kurvan för vänstra delen av undre lådan gjorde också en liten dykning dessa dagar. 

Bilden ovan visar dagens temperaturer och bilden nedan visar att huvuddelen av klungan nu sitter mitt i yngellådan med en liten dragning åt höger.  

Det har inte blivit så mycket nedfall för skivan sopades ren för två veckor sedan, men det syns att klungan täcker alla fem ramarna i yngellådan.

 /Jano