I januari börjar det hända lite i binas vinterbostad. Klungan har suttit i det närmaste stilla i den högra delen av yngellådan ända tills nu. Den 10/1 växlar gul och blå kurva plats, vilket betyder att klungan flyttat över så långt åt vänster i yngellådan att blå givare visar det högsta värdet 20 grader. Klungan flyttar sig inte fort, det tar ca 10 dagar innan den har kommit så långt åt vänster att den gula givarens värde minskar kontinuerligt. 

 I mitten på  skattlådan är det fortfarande relativt låg temperatur. Det visar att obetydlig värme sprids uppåt. Den gröna givaren, som sitter ovanför klungan, visar endast 8 grader och den röda 7. Bina har inte kommit långt upp i skattlådan ännu, så det mesta av vinterfodret finns kvar.   

 De temperaturtoppar, som registrerats vid tester som redovisas ibland, syns inte här. Klungan håller sin jämna temperatur omkring 20 grader och de avvikelser som registreras är åt det lägre hållet när utetemperaturen sjunker. Det märks tydligt mellan den 3 och 7/1 hur yngellådans vänstra del påverkas när svart givare visar minusgrader.

 Det ska bli intressant att se hur långt tid det tar innan bina behöver tillgripa metabolism i större utsträckning. Troligtvis börjar de dra sig uppåt i den vänstra delen så nästa månadsskifte kan den gröna kurvan ligga överst i diagrammet.

 / Jano