Temperaturkurvorna i en avläggare som är invintrad på två våningar lågnormal.Yngellåda med fem ramar och över detta skattlåda med fem ramar foder.

 Nu har vi kommit in i mars månad och temperaturgivarna i kupan visar att vinterklungan av bin fortfarande, till större delen, befinner sig i yngellådan. Vintern har varit mild så något nämnvärt foderintag har inte behövts hitintills. Mellan den 9/1 och 18/1 befann sig huvuddelen av bina ungefär mitt i yngellådan men har sedan dess dragit sig alltmer åt vänstra sidan. Under februaris sista dagar har temperaturen stigit något i skattlådans vänstra del, vilket kan betyda att klungan är uppe i övre lådans undre del. Men det kan också vara att det blivit varmare ute som påverkar givarna inne i kupan. Det syns tydligt att värmen från bina inte sprider sig så mycket uppåt. Det skiljer hela 15 grader på blå och röd givare. 

En upplyft ram visar att bina nätt och jämt har börjat komma upp i övre lådan.

 / Jano