GOTT NYTT ÅR ! 

Då är vi inne på ett nytt år med bina. De sitter nu i sin vinterklunga och bara har det gott. Med spänning inväntar vi biodlare våren och längtar efter att se våra små vänner komma ut i vårsolen efter en välbehövlig vintervila. 

December månads temperaturdiagram. Vad kan utläsas av detta? Jo det är en hel del.

 För det första så får jag veta att bina lever. Sedan syns det att bina fortfarande sitter, till större delen, i yngellådan. Med ledning av temperaturerna befinner sig bina mitt i lådan, med någon liten dragning mot den högra gula givaren. Den normala temperaturen i mitten av en vilande vinterklunga är ca 25  grader.

 Fastän temperaturen ute växlar från värme till kyla och tvärtom, med korta intervaller,  så är temperaturen i kupan väldigt stabil. I den övre lådan,där fodret finns, är det ca 7-10 grader större delen av månaden. Dag 10 och 11 var  klungan över så långt åt vänster i yngellådan, att den blå givaren visade högre temperatur än den gula. Det berodde antagligen på den höjda utetemperaturen, 8-9 grader ett under några dagar, och att klungan utvidgats på grund av detta. Efter ett par dagar, när det åter blev lite kyligare ute, drar bina ihop sig igen och ger ett högre värde från den gula givaren.

 Dag 28 har det varit 4 minus på natten och under 0 grader på dagen. Kylan utifrån påverkar temperaturen till vänster i yngellådan, men gul givare påverkas inte av detta utan håller sin stabila linje runt 20 grader. Även skattlådans temperatur sjunker något, den påverkas mer av yttre faktorer än av bina. Klungan av bin är bara uppe i nedre delen av skattlådan, det mesta  av fodret är fortfarande orört.

Dag 29 blir det åter varmare ute, 5-6 plusgrader och nyårsafton hela 7 grader varmt. Med dessa temperaturer behöver bina inte ödsla mycket energi för att hålla värmen.

 / Jano.