Bisamhällen som förbereder svärmning arbetar dåligt. De bygger inte med någon reda utan förstör ofta kakorna  genom att bygga drönare och drottningceller. Flygaktiviteten blir mindre och därmed insamlingen av nektar för honungstillverkningen.

De flesta förståsigpåare när det gäller bin har många olika förklaringar till varför bina svärmar. Det är starka samhällen, det är svaga samhällen, mycket eller lite mat, dåligt eller bra drag, väderleken ,drönarna, binas livslängd,drottningens produktion av feromon mm.

 Detta har lett till en massa irrationella åtgärder för att förhindra bina att svärma. I de flesta fall hämmar dessa åtgärder honungsproduktionen. Det är inte lätt att motarbeta en naturlig företeelse utan problem. Den naturliga svärmningen är ett resultat av binas fortplantningsteknik. Genom olika körtelaktivitet i de olika åldersgrupperna får svärm och modersamhälle automatiskt rätt bin för rätt funktion. Denna sortering av bina kan biodlaren aldrig åstadkomma. Men man kan komma bra nära idealet genom åtgärd innan natursvärmen går ut.                                

 Bisamhället är moget för delning när följande faktorer uppfyllts. Vårutvecklingen har nått sin kulmen. Det finns ett överskott av bin som producerar vax. Det finns gott om parningsdugliga drönare. I södra delen av Sverige är senare delen av maj och hela juni bäst lämpad för full utveckling av både svärm och modersamhälle.Dessa första drottningceller är framställda av en harmonisk organism helt inställd på en naturlig formering. Om inte de yttre förhållandena passar vid tidpunkten för svärmens utgång, så avbryter bina processen. Det är inte ovanligt att väderleks- och dragförhållanden kan få bina att riva även täckta drottningceller.

Så länge biodlaren försöker förhindra svärmningen, genom att hindra deras förberedelser, så förblir samhället i ett tillstånd av obalans. Att fortlöpande förstöra drottningceller är ingen metod för att få en bra honungsskörd. 

 Att svärma ingår i binas överlevnad som art. Det ska man  inte försöka förhindra utan utnyttja. V i måste acceptera svärmningen som en naturlig företeelse och begränsa våra åtgärder till att förhindra att  svärmar försvinner. Det bästa är att dela samhället kontrollerat genom att avlägsna drottningen strax innan bina själva kommit på att de börjar få svårt att hålla i hop. Här i Halland är den rätta tiden för delningen i början på juni. Då har ett normalt samhälle i regel kommit upp i full styrka och någon ytterligare yngeluppfödning behövs inte en månad framåt. 

 Genom att avbryta yngling mitt i den bästa dragperioden sparas energi för samhället. Samtidigt är det ett sätt att slippa problemet med svärmar och Att öka honungsskörden. . Sammanhängande yngelproduktion hela säsongen ger bina problem vid övervintringen. Även varroan gynnas om inte bina tillåts ha sin yngelfria period under försommaren.

 Alla fördelar som bina har genom en yngelfri period på försommaren är kanske anledningen till att de svärmar.

 Inom kort ska jag beskriva hur delningen av samhället går till. Delningen av bisamhället. 

 Ha det bra så länge önskar Jano.