Hej!

 Så var det dags att slunga. Det har ju inte blivit något honungsöverskott i kuporna ännu, men mitt sätt att låta bina övervintra gör att mycket kvarvarande foder måste avlägsnas. Vid kontrollen den 18/4 togs 2-3 ramar med vinterfoder bort ur varje samhälle. Dessa har stått i förrådet sedan dess och i går sattes de in i värmeskåp 35 grader. Nu idag var det  lätt att befria dem från sitt innehåll. 

 Det var 16 ramar med utseende enligt bilderna som ersatts med tomma utbyggda ramar i de sex samhällena.  Fodret i dessa förvaras mycket bättre i hink med lock än i ramarna.  


 


En fördel är att ramarna och lådorna blir lediga för användning under sommaren. Dessutom är det ingen risk att det kommer ohyra i fodret. Den utslungade sockerlösningen är perfekt att använda som drivfoder efter slutskattningen på hösten. Då ges den med drivfoderburk utspädd till ca 50%-tig lösning.

 Dagerns vinterfoderskörd uppgick till 18 kilo. Ungefär lika mycket lämnades kvar i kuporna tillsvidare. 

 / Jano