På grund av mitt sätt, eller rättare sagt binas sätt, att övervintra så behöver de bara hälften av det givna fodermängden på tolv kilo efter vintern. Övertaliga foderramar ersätts med tomma utbyggda  under våren för att inte blockera drottningens äggläggning. 

 Det brukar bli två- tre ramar på från varje samhälle som måste bort innan nektardrag utifrån startar på allvar. Eftersom ramarna behövs så startades slungan i dag och dessa slungades rena från sitt innehåll. Denna sockerhonung förvaras i en märkt 28-kilos hink mörkt och svalt i honungsförrådet. Detta ges blandat med vatten som drivfoder efter slutskattningen i augusti innan  vinterfodringen. 

 Sedan diskades slungan och avtäckningsutrustningen inför skattning och slungning av honung inom de närmaste dagarna. Den första skattlådan var nästan färdig för slungning när den andra skattlådan sattes på för ett par dagar sedan. 

 Den första honungsslungningen brukar inte inträffa förrän en till två veckor in i juni.  Det är  väldigt ovanligt att slunga honung redan i maj. Det har aldrig hänt under min tid som biodlare. 

 // Jano