I dag var det 25 dagar sedan samhällena delades. De är nu helt yngelfria förutom någon  sent utkrypande drönare. Honungen skattades och därefter gjordes en mjölksyrabehandling mot varroakvalstren. De nya drottningarna hade nätt och jämt börjat så det fanns inget täckt yngel ännu.  Även observationskupans två ramar fick en släng av mjölksyran. Om några dagar kommer ramarna flyttas över till en större låda. När det blir yngel så bör yngelrummet bestå av mer än en ram. Bina har redan börjat försöka bygga på glaset i hopp om ett bredare utrymme.

 Observationskupans båda ramar.

 Yngelramen på lite närmare håll.

Lådan kommer att laddas med ny yngelram och foderram för att ta fram och para ytterligare en drottning till att ersätta de tvååriga.