Nu är vi inne i senare delen av september månad och det är ett tag sedan bina fick sitt vinterfoder. Även bekämpningen av varroa är genomförd på de samhällen som behövde detta nu på hösten. Bekämpning av varroakvalster. 

 I dag har myrsyraburkarna tagits bort. Bina flyger fortfarande friskt, det är varmt och gott om dagarna och många blommor lämnar både nektar och pollen. Det gör att det kan finnas en hel del yngel i samhällena. För att kolla detta lyftes foderförrådet av på ett samhälle och yngellådan gicks igenom.  Där fanns yngel i 4 av de 8 ramarna, både täckt och öppet. Drottningen gick lugnt runt och tittade ner i cellerna och vid närmare kontroll så fanns det även lite nylagda ägg. Vi får hoppas det blir några fina dagar i oktober november också så att de bin som nu kommer att födas sent kan komma ut en sväng innan vintern.

 Klimatförändringen gör att detta kommer att bli vanligt, men jag litar på mina bin och tror att de vet vad det handlar om.

 När jag ändå var igång så försågs en kupa med temperaturgivare. Denna vinter blir den andra med temperaturgivare i ett bisamhälle för att se hur vinterklungan organiserar och rör sig under vintern. I vinter blir det samhället som fått utvecklas efter övervintring i oisolerad testkupa förra vintern som får ge denna information. Liten blir stor Augusti 2016. Detta samhälle är nu invintrat på två våningar lågnormal med fem ramar i yngellådan och fem ramar med foder i skattlådan. Eftersom vinterklungan kommer att ha kontroll över alla ramarna sidledes i lådorna blir det perfekt med fyra tempgivare.  Två givare monterades i yngellådan och två i skattlådan mellan ramarna 3 och 4. Utrymmet i lådorna begränsas med en flyttbar vägg. En täckskiva av plast lades på med täckbräder över. På dessa lades digitaltermometrarna som märktes med vilken givare de tillhör. Under vintern kommer dessa att läsas av varje dag och sammanföras i ett diagram som kommer att publiceras i slutet av varje månad.  

 Det kommer framgå av temperaturen i vilken del av kupan vinterklungan befinner sig. Intressantast är att se hur länge den håller sig kvar i yngellådans efterhand tomma yngelceller.

 Även testkuporna fick varsin temperaturgivare.  Dessa placerades mitt i lådorna. Det är lådan med fyra HLS-ramar som visas på bilden nedan. Den ska övervintra utan någon nämnvärd värmeisolering förutom huven av 12mm OSB-skiva.

 Temperaturen visar att det kan finnas yngel. Men här fanns inget när jag kollade för några dagar sedan så det är antagligen bara störningen som fått tempen att stiga lite.

  Varroaläget i denna lilla låda är under kontroll. Bilden nedan visar uppsamlingsskivan efter två dagar med myrsyraburken på.  Med ca 4000 bin i lådan så är ett 50-tal kvalster inte alarmerande.

 Denna bild visar hur många varroa som ramlat ner. Ca 50 kvalster räknade jag till efter två dag 


  Mvh.  Jano