Den andra dagen i november blev det plötsligt 13 grader varmt och solen sken som den finaste vårdag. Detta tyckte bina var ett perfekt tillfälle för en liten utflykt i det vackra vädret.

 De sist kläckta ungbina passar på att ta sig en flygtur.

 Denna soliga fina dag gav även  ett ypperligt tillfälle att montera temperaturgivare i ett samhälle. Samhället som valdes ut för att ge information är invintrat på två våningar lågnormal med sex ramar i varje låda. Ynglet i den nedre lådan och 12 kg sockerfoder i den övre. Termometrarna som används är de vanliga för inomhusbruk som har en litern givare för utomhustemp. Denna givare är lätt att placera var man vill i kupan. Jag har fäst dem i mellanrummet mellan ram tre och fyra ca. 10 cm in från sidolisten och mitt på ramen i höjdled alltså två givare i varje låda. 

 Yngellådan med övre lådan avlyft.

 Kupan har nätbotten och utrymmet bakom ramarna är inte isolerat mer än den avskiljande väggen av 22 mm trä. Den övre lådan har genomskinlig plast närmast över ramarna och på denna täckskivor av trä. På täckskivorna ligger termometrarna som kan avläsas genom att lyfta av yttertaket som är en plåtklädd huv av trä.

 Bilden visar temperaturen i samhället  en timme efter montaget, då stressen av störningen fortfarande ger högre värme än normalt.

 Detta blir tredje vintern med dessa studier som visar var huvuddelen av klungan befinner sig vid olika tidpunkter under vintern. En intressant iakttagelse är att bina ofta börjar sin vinterklunga vid södra väggen och det verkar bli så i detta samhälle denna höst. 

 Avläsning kommer att ske varje kväll och ritas in i ett diagram där man sedan lätt kan se hur bina har förflyttat sig i kupan under vintern. På detta sätt har man även bra koll på när bina behöver börja använda fodret i den övre lådan. Varje månadsskifte kommer jag att publicera läget på samma sätt som tidigare. 

 / Jano