Den 2/8  Laddades testkuporna med bin. Lådan med fem lågnormal fick observationskupans bin med en förhoppningsvis parad drottning. Hon var stor och fin men inte äggläggande vid överflytten. Vid koll i mitten på augusti så fanns ägg i de två mittersta ramarna och det lilla samhället var i full verksamhet med indragning av både pollen och nektar.  Det har drivfodrats sporadiskt till 2/9 då vinterfodring påbörjades  med hjälp av en lingonhink och ca 1 kg åt gången. De har nu dragit ner tre sådana givor och ska få ett par till.

 Den lilla HLS-lådan gick det sämre för. Det klarade inte av att försvara sitt hem utan röveri uppstod och drottningen strök med. Det var bara att avbryta och låta bina förenas med den kupan de  kom från.

 Nu har den laddats på nytt med  ca en liter bin och drottningen från en liten avläggare. Resten av bina i avläggaren förenades med en annan och testkupan placerades på platsen Denna gången verkar det gå bättre. Det är snart två veckor sedan och de håller på att dra ner sin tredje giva på ett kilo socker.  Fodret serveras i en uppochnervänd 1,5 kg lingonhink med ett tio-tal små häl borrade i locket.

 Bina täcker alla fyra HLS-ramarna så en del bin från den ursprtungliga avläggaren har flugit tillbaka hit.


 Bina tycker nog de har lite för lite celler för de har byggt  nya under foderhålet.

      Bina tycker tomrummet mellan locket och ramarna är för stort.

 Det ska bli intressant att följa detta lilla bisamhälle under kommande vinter och se vad som händer.

   / Jano.