Det har inte gått en hel  månad sedan avläggarna kollades den 20 oktober. Men de senaste dagarna har vi haft minusgrader här i Halland också. Ner till 7-8 minus nattetid och 3-4 minus även på dagarna Därför är  det spännande att se efter hur de små samhällena bildat sin vinterklunga. Mest intresserad är jag av HLS-testet med fyra ramar Som inte hade något yngel vid invintringen, då den lilla skaksvärmen  fick etablera sig på tomma utbyggda kakor. Bilderna nedan är tagna den 8 november.

HLS-lådan  sedd bakifrån.

 På bilden tagen bakifrån syns inte många bin.

 HLS-lådans framsida.

Men de har samlats sig i klunga i främre delen. Det syns också tydligt hur även ett litet samhälle ser till att etablera klungan under foderförrådet om de har möjlighet till detta. Temperaturgivaren sitter mitt i lådan alltså i överdelen av klungan som bina sitter nu. Temperaturen är 19 grader där inne nu och det är 4 minus ute. Jag funderar på att sätta dit isolerskivorna som tillverkades Den kommande vinterns testkupa. Men jag gör nog inte det för testet går i viss mån ut på att kolla behovet av isolering när inget yngel finns. De får nöja sig med huven av OSB-skiva hela vintern så får vi se vad som händer. Lite spännande ska det ju vara.


 Lågnormallådan sedd bakifrån

Lågnormallådans framsida.

 I lådan med fem LN-ramar ser man inte heller många bin från baksidan. Fastän lådan har en huv av 50 mm frigolit blir det lite kondens på glasets insida. 

 Även här har bina samlat sig under foderförrådet på de tomma cellerna i den främre delen. Här visar temperaturgivaren bara 16 grader, men huvuddelen av klungan sitter framför givaren. Det framgår av bilden nedan, där man tydligt ser hur vinterklungan sitter på de tre yttre ramarna åt söder under det val täckta foderförrådet.

 Lågnormallådan sedd från sidan med den avtagna huven i bakgrunden

 Nu får dessa småsamhällen vara i fred till mitten på december då vi ska se hur de har det då.

 / Jano