Nu har testsamhällena försett sig med sitt vinterfoder. LN-lådan har dragit ner 6 kg socker och HLS-lådan 5 kg. Detta har de lagrat i övre delen av utrymmet. LN-lådan har  fortfarande täckt yngel i kakornas nedre del men produktionen av nytt yngel har upphört.

  LN-lådan med myrsyraburken.


 I HLS-lådan har inget nytt yngel producerats och de kunde ju inte få något med sig på grund av ramstorleken. Skaksvärmen bildades av bin som satt på yngelramarna i avläggaren som bina togs från. Det innebär att de flesta bina är ungbin som inte behövt slita med yngelmatning. De kan i stället inrikta sig på att käka pollen och bygga upp sia egna kroppsreserver med fett och proteiner för att klara vintern på ett bra sätt. 

 HLS-lådan vid varroabekämpning. Bina har fyllt hela yttersidan på de yttre ramarna med foder .Ska bli intressant att se var de kommer att starta sin vinterklunga.

Nu har rekordvärmen på nära 30 grader gett med sig och temperaturen har kommit ner på mera höstlika värden. Det innebär läge för varroabekämpning med myrsyran på de samhällen som inte sprejades  med mjölksyra i juli. Även dessa småsamhällen ska få ha myrsyraburken på ett par dagar  nu. Genom att ramarna står på högkant blir avståndet från myrsyraburken tillräckligt stort för att inte drottning och yngel i nedre delen av utrymmet ska ta  skada av det som syran åstadkommer. Bina bryr sig inte så mycket de heller, utom att avlägsna sig lite från den allra starkaste koncentrationen av syraavdunstningen.

 Huvarna sattes över igen och nu får testlådorna vara ifred en månad. Då ska jag öppna dem och montera in en temperaturgivare i mitten av varje låda.

Mvh. Jano