I min biodling förekommer även trågkupor, både lågnormal och svea format. Bina i dessa invintras på samma sätt som i uppstaplingskuporna, yngel nere i tråget och fodret i skattlåda ovanpå. Det fungerar på samma sätt i trågkupan, när bina behandlat fodret färdigt drar de sig ner på yngelkakorna. När allt yngel har krupit ur cellerna är detta ett perfekt utrymme för bina att bilda sin vinterklunga på och i. Här har de möjlighet att med väldigt litet foderbehov reglera sin temperatur. Här spelar de nu tomma yngelcellerna en stor roll i regleringen av ett optimalt klimat där bina befinner sig, vilket sker genom förtätning av ytterskiktet på klungan, främst i den nedre delen. Vid varmare perioder löses biklasen upp lite och har då utrymme till detta i gatorna mellan foderkakorna, men ända upp kommer de sällan förrän klungan löses upp för gott på våren. 

 I dag var jag ute och kollade hur det såg ut under täckbrädorna och plasten i en lågnormal trågkupa med 6 ramars yngelrum och fem ramar foder. Samhället fick 12 kg foder i augusti och har mycket av detta  kvar. Bina syns inte och ingen fukt under plasten, men kikar jag ner mellan ramarna så sitter de i nedre delen av lådan.