Dagens aktivitet i bigården var att ge bina i observationskupan större plats. Drottningen som dragits upp var nu parad och hade börjat lägga ägg så smått. Hon var väldigt kvick så hon blev inte märkt idag.

 Drottningen har precis lagt ett ägg. Hon syns mitt i bilden med en väldigt svart ryggsköld.

 Yngelramen sattes i mitten av fem ramar i en vanlig låda för tio ramar. en pollenram längst fram, en tom utbyggd vid varje sida av yngelramen och foderramen längst bak. Utrymmet avgränsades tills vidare med en flyttbar vägg. 

 Avläggarens nya utrymme.

Observationkupan laddades om på nytt med en yngelram och en foderram från en av drottningavläggarna. Några ramar från skattlådor fick också släppa till sina bin som borstades av och vandrade in innan glasväggen stängdes. 

 Det ser trångt ut men en del av bina kommer att återvända till sitt forna hem. 

  De tre samhällen jag började säsongen med har nu blivit tio. Nu får det räcka för nu har jag nya drottningar så det räcker för utbyte av två-åringarna innan invintringen.