Under senare  hälften av juli månad lägger bisamhället grunden för en bra övervintring. Då är det viktigt att samhället har bra förutsättningar för yngelproduktion. Det är nu äggen läggs för att från mitten av augusti förse samhället med de bin som kan överleva vintern. 

 Om honungen är skattad och fortsatt nektardrag uteblir, på grund av väder eller annan orsak, så måste samhället drivfodras. Det betyder tillförsel av socker- eller honungslösning i  40-50% koncentration. Detta foder ska ges i små mängder för att simulera ett nektardrag som får bina att mana på drottningens äggläggning

 Drivfoder kan ges med en honungsburk.


 Pluggen i foderbrädan tas bort och burken vänds upp och ner i hålet


 Efter ett par tre dagar tas burken bort för påfyllning så länge behov föreligger.

 Det är viktigt att det finns pollen tillgängligt för ambinas tillverkning av fodersaft till ynglet. Pollen brukar inte vara någon bristvara så här års, finns det inte att hämta ute så har bina lagt upp lager av detta i vaxkakorna.  

 Det finns flera ramar med pollen efter yngeluppehållet.

 Man ska alltid ha i åtanke att det är införsel av energi till kupan som styr drottningens äggläggning.  Det gäller även vid ett huvuddrags början då årets honungsöverskott ska lagras upp. Det är tiden från ägg till färdigt dragbi som är ett problem i sammanhanget. När huvuddraget är i juni så blir det inte dragbin av dessa ägg förrän draget är slut. Se inlägget Att öka honungsskörden. Däremot har en stor bimassa bildats som livnär sig på indragen honung när draget är slut. För en honungsproducent är det bra om arbetsstyrkan finns i rätt tid. Det är, som i annan verksamhet, inte bra att ha en massa arbetare anställda när inget finns att göra. 

 // Jano