Hej på er.

 Tiden går fort, det är tjugo år sedan varroan observerades  hos våra bin här i Halland. Detta lilla kryp har betytt mycket för mig och min biodling. Indirekt är det upphov till mitt ifrågasättande hur vi uppmanades att invintra våra bin och de studier om binas vinterliv som följde efter detta. Varroan är inte bara elände. 

 Ett bisamhälle som får gå vintern till mötes enligt sitt eget upplägg, med honung eller sockerfoder över yngelutrymmet, kan utnyttja sin strategi med klungbildningen fullt ut. När fodret för kommande behov är färdigbehandlat och täckt med lock av vax, drar sig bina efterhand ner på de efter utkrupet yngel tomma cellerna i yngellådan. De unga bina har under sensommaren och hösten byggt upp sina kroppsreserver av fett och protein genom att käka pollen. Dessa bin, som har fått uppgiften att föra samhället vidare fram till våren, har även ändrats fysiologiskt på flera sätt. Därför är deras största behov inför vintern att placera sig på kakor med tomma celler så att de kan hjälpas åt att reglera sitt isoleringsbehov mot yttervärldens vinter och hålla en idealisk vilotemperatur utan för hög ämnesomsättning. Binas vinterklot 

 När lådan med vinterfodret lyfts av ser man hur bina sitter  i en fin klunga till vänster i yngellådan. 

 Det finns flera anledningar till varför bina inte ska ha någon större metabolisk aktivitet under vintervilan. Först och främst är det binas toalettbehov, de måste flyga ut för att tömma tarmen och när det är vinter blir det med livet som insats.  Bina kan visserligen samla på sig en hel del avfall i ändtarmen, men inte hur mycket som helst och bäst är om de kan slippa detta.Varför bin drabbas av utsot.  

 En nästan större anledning till låg ämnesomsättning är fukten som frigörs vid  påtvingad foderförbrukning. Fukten i bikupan under vintern. Bina slits i onödan och får tillbringa vintervilan under stress  i en ohälsosam miljö.

 Det är med stor förundran man fortfarande läser om att bina ska ha foder i alla ramar efter invintringen. När det sedan blir dåliga övervintringar letas det efter alla möjliga orsaker till detta utom biodlarens. Oftast är det vintern som får skulden och numera finns även varroan att skylla på. 

 Om vi slutar försvaga bina med påtvingad hög foderförbrukning under vintervilan så är jag övertygad om att vinterförlusterna minskar rejält.