Nu är vi i mitten av maj och tiden inleds då bina kan vilja dela på sina samhällen genom svärmning. Vid en rutinkontroll upptäcks att bina byggt drottningceller på yngelramarna, även med larver i. Dåligt väder och för trångt utrymme för den fortsatta verksamheten gör att bina börjar med denna sysselsättning. 

Är det bara enstaka drottningceller, som är byggda över arbetaryngel, kan det vara en äldre eller defekt drottning som bina vill byta ut. Då låter man bina sköta detta själva men håller koll på utvecklingen. 

 Finns många drottningceller som sitter i ytterkant på kakorna och är byggda för ändamålet bör man agera på något sätt. Är drottningen ung så är det troligast för litet utrymme för äggläggning som är orsaken. Om ingenting görs så går en svärm ut inom en vecka. Märker biodlaren inte detta så försvinner hälften av samhällets invånare. Även en hel del av den insamlade honungen tar de med sig som färdkost.

 Vad kan man då göra för att förhindra en svärmning inom de närmaste dagarna?

 Många biodlare river drottningcellerna men det är en dålig lösning av problemet. Bina är experter på att gömma dessa celler och det är lätt att missa någon. Även om man lyckas få bort alla så är bina fortfarande inställda på svärmning och anlägger fort nya . Bäst är att göra en avläggare med drottningcellerna eller ännu bättre med drottningen Delningen av samhället.  

 Ett annat sätt är att låta bina bygga upp ett nytt yngelrum. Vi letar upp drottningen och släpper henne i en ny låda fylld med mellanväggar som ställs på bottnen. Över detta läggs ett spärrgaller med drönarutsläpp, en liten bit av främre listen bortsågad, sätter skattlådorna på och överst lådan med allt yngel och drottningcellerna. Det som sedan händer är att ambina söker sig till ynglet och byggbina samlas på mellanväggarna hos  drottningen. Dragbina jobbar på som vanligt som om ingenting hänt. Efter 5-6 dagar går det att lyfta ner den övertsta lådan till en egen botten, om man vill ha en avläggare. Vill man inte det så rivs alla drottningceller och lådan får stå kvar på toppen. I båda fallen beter sig bina som efter en natursvärmning. De lever lyckliga och jobbar vidare med nya friska tag i sina för stunden bestämda sysslor.