Nya biodlare har i regel inte flera utbyggda ramar än de som kommer med vid köpet av bina. Många undrar hur de ska göra vid utökning.

 Att bygga ut vaxkakor ingår i binas arbete, men vissa förutsättningar måste vara uppfyllda. 

 Det skall finnas gott om bin i rätt ålder (byggbin)  för att kunna producera vax. Sen går det åt mycket energi vid utsvettningen av vaxfjällen, det måste vara ett inflöde av nektar och pollen. Att framställa 1 kg vax kräver ca 10 kg honung. Ska bina bygga mycket kan man inte räkna med så stort honungsöverskott från dem. Vid svält så byggs det ingenting, finns inget drag då måste man ge bina 40-50 %-tig sockerlösning. Detta foder ges långsamt så att det liknar inflödet från ett nektardrag. Pollen brukar inte vara något problem för bina att hämta ute.

 Den bästa tiden för utbyggnad av vaxkakor är på våren och försommaren. Då finns det gott om bin som jobbar i byggsvängen. Verksamheten går på högvarv och det kommer in råvaror utifrån både i form av pollen och nektar. I maj och juni månad är det läge att utöka med outbyggda mellanväggar i södra delen av landet. Sätter man outbyggda ramar mellan yngelramarna, varannan yngel och varannan outbyggd så byggs de ut fort. Där finns den värme som behövs och bina vill täta till yngelklotet snabbt. I maj är i regel mängden bin stor nog att ta hand om en hel låda med outbyggda kakor som då ställs över yngellådan.

 Har bina förvärvats sent på sommaren låter man bina helt inrikta sig på vaxproduktion genom att förse dem med foder. Det blir då inte någon honung till biodlaren. 

 Det går även att invintra ett bisamhälle på bara outbyggda ramar som bina bygger ut vid infodringen. För att detta ska fungera får det inte ske för sent på hösten. Bina måste vara aktiva  så man bör satsa på senare halvan av augusti för denna aktivitet. 

 Lycka till från Jan-Uno.