Idag har mina tre samhällen, där drottningarna togs till avläggare för en månad sedan, behandlats mot varroa med mjölksyralösning. 

Behandling av bisamhället mot varroa. 

Det är en perfekt tidpunkt för denna aktivitet nu när allt yngel hunnit kläckas och innan eventuellt nytt yngel blivit täckt. 

 Det yngel som nu kommer att födas slipper nämnvärd påverkan av varroakvalster under yngelstadiet. 

 Vad som behövs för behandlingen är 15%-tig mjölksyralösning i en blomspruta eller liknande samt en kaktång. En effektiv behandlingsåtgärd vid rätt tid om man inte har jättemånga bisamhällen.