På aprils sista dag blev här äntligen så pass värme ute så jag vågade öppna lådan och flytta över ramarna till en vanlig 10-ramars låda. 

 Huven lyftes  av och det syns att det börjar bli trångt i lådan.

Lådan flyttades åt sidan och den nya lådan ställdes på platsen. Testlådan lades ner  med baksidan upp, locket av plexiglas  skruvades bort och den  yttersta ramen som var minst med bin på lirkades upp. Det var bara foder i den så den togs bort . Det fanns tillräckligt med foder kvar i yngelramarna och den andra ytterramen.

 Mycket  foder kvar

Yngel fanns både täckt och öppet i övre halvan av de tre mittersta kakorna. Alla ramarna flyttades över till den nya lådan med den före detta övre delen åt vänster. En ny utbyggd med pollen i sattes främst, sedan en ny utbyggd, de tre yngelramarna, en ny utbyggd och längst bak den kvarvarande foderkakan. Det blev sju ramar med en flyttbar vägg bakom. Drottningen observerades inte . Hon är inte märkt och jag ville inte ha lådan öppen mer än nödvändigt för överflytten. 

 Övervintringstestet i sin nya bostad med den helt öppna testlådan vid sidan.

 Flustret minskas ner tillsvidare.

 Vid nästa besök i lådan som blir om en vecka ska drottningen märkas,om jag inte behöver leta för länge  efter henne. Uppdatering av läget 

  / Jan-Uno