Fastän jobbet i bigården är över för säsongen, finns en viktig uppgift kvar som inte får vänta allt för länge. Det är sortering av ramar med utbyggt vax för förvaring till nästa sommar. Låter man detta jobb vänta för länge så kan vaxkakor se ut som den på bilden nedan. Den är nästan helt inkapslad av vaxmallarvens väv efter att ha stått öppet i en låda över vintern.


 Det är vaxmottets larver som helt förstört denna kaka som blivit glömd i en låda. 

 Efter invintringen har bina, både i mina trågkupor och lådsamhällen, fått slicka ramarna rena i det nu tomma utrymmet bakom avdelningsluckorna. Det är öppet under luckan hela vintern och bina kan vistas i detta utrymme när de känner för det.
 Samhället till höger är invintrat på två lågnormallådor med sex ramar i yngellådan och sex med foder över. Utrymmet i lådorna är förminskat med en flyttbar extra vägg i varje låda. 

 Alla mörka, dåligt utbyggda kakor eller kakor med mycket drönarbygge skär jag ut och förvarar i täta plastkärl.  

 Vaxkakor skärs ut och förvaras i plastkärl med lock över vintern

Dessa kommer att smältas ner i min solvaxsmältare under nästa sommar, på samma sätt som förra årets vax smälts  nu under sommaren som varit.

 Min solvaxsmältare är enkel men effektiv.

 Med lite vatten i botten på brödformen, som vaxet rinner ner i, så blir vaxet helt fritt från skräp. Det blir ingenting som behöver skrapas bort.

 Ovan och undersida på "guldtackor" av vax smält av solen.

 Dessa tackor av vax förvaras i plasttunnor med lock. Vid något besök i biredskapsaffären tas de med och säljes eller byts mot nya vaxkakor.

 Alla övriga kakor sorteras i skattlådor som ställs ovanpå varandra. Ljusa utbyggda i egna staplar och kakor som varit yngel i staplar för sej. Några fina pollenramar sparas också i ett par lådor. Över varje stapel ställer jag en tom låda. I denna ställs ett par öppnade myrsyraburkar och en plyfaskiva läggs på som lock. Myrsyraburkarna är de som använts vid varroabekämpningen och det finns en del syra kvar i dessa. För att lufta ut dem och torka tretexen är det perfekt att använda dessa som nosema och vaxmalbekämpare under vintern. Det fungerar lika bra som ättika som annars är brukligt att använda. Till nästa säsong är de torra och redo att suga upp en ny dos myrsyra. Det är detta som är så smidigt med burkarna att sen de är gjorda är det bara att fylla på ny syra och sen är de klara för användning igen.

   / Jano