Det lilla  bisamhället som övervintrat i den oisolerade testkupan är nu föremål för slutskattning. Det ska bli intressant att se hur mycket det kan ha samlat på sig. Tidigare under sommaren har det tappats på ca.5 kg vid ett tillfälle efter rapsdraget. Det har också fått släppa till en yngelram och en foderram till min observationskupa. Det är förresten dessa två ramar som är grunden till kommande vinters övervintringstest i den kupan som har  ett skal av frigolit.  Bin till övervintringstest. 

 Skattning och borttagning av den övre lådan skedde under första veckan i juli. Detta resulterade i ytterligare 17 kg honung.  Samhället står efter detta på två LN-lådor utan spärrgaller så det återstår att se om drottningen har varit uppe i skattlådan och förorenat med yngel.

 I förra veckan slutskattade jag mina samhällen och även detta. Det fanns inte så mycket täckt honung men det gick att ta fem av ramarna i skattlådan, så det blev ytterligare 8 kg. Sammanlagt har detta övervintrade lilla samhälle givit 30 kg honung förutom ramarna till observationskupan. Det är inte dåligt med hänsyn till storleken vid uppstarten i våras.

 Drottningen har varit uppe i skattlådan med sin verksamhet. Där  fanns lite yngel i två ramar där uppe. I yngellådan fanns yngel i alla stadier i sex ramar. Alla yngelramarna samlades i yngellådan och en fem-ramars skattlåda med honungsramar som inte var färdiga ställdes ovanpå. Bakom skattlådan lades en foderbräda för lite småfodring. 


Vid bra väder är det fortfarande fart på bina. Det är Jättebalsamin som blommar nu och den ger en del honung, men det blir inget överskott att slunga. Denna sena honung får bina behålla och därtill får de lite foder fram till vinterfodringen i månadsskiftet aug-sep.

 // Jano