Hej! 

Nu är det några dagar sedan bina var utanför kupan första gången i år. I dag var det sommarvarmt och testkuporna öppnades för kontroll av foder och yngel. I båda var det gott om foder kvar så jag hade inte behövt oroa mig för foderbrist

 Bilden till höger visar en av ramarna i LN-lådan och bilden nedan visar en ram i HLS-lådan. 

 Även lite yngel fanns i båda lådorna. Sista veckan i mars började drottningarna lägga ägg. På en av ramarna syntes nyfödda bin och sådana som höll på att krypa ur cellen. Även drottningarna observerades men de var svåra att få med på bild. Om värmen fortsätter kommande vecka så ska båda testsamhällena flyttas över till större lådor med ramarna i horisontalläge. Då kommer jag även att göra vårgenomgången på alla övriga samhällen.

/ Jano