Vid Sista kollen för året  monterades temperaturgivare i en kupa. Förra vintern sattes givarna in i början på december. Temperaturen i kupan vintertid. Det var intressant att se hur temperaturen i kupan följde utomhustemperaturen. Det är bara den del av yngellådan som bina använder för sin vinterklunga som är aktivt uppvärmd av bina.  Nu i vinter ska dessa mätningar upprepas i ett samhälle. Det ska bli intressant att se om detta samhälle fungerar på samma vis. Förutsättningarna är i stort sett de samma med den skillnaden att det är bara fem ramar i varje våning i denna kupan. När man kikar ner genom täckplasten så syns inte några bin här uppe nu. På bilden till höger togs plasten bort för att slippa ljusreflexer vid fotograferingen. 

 Fodret är nu färdigbehandlat. När en ram lyfts upp så ser man att de bin som har jobbat med  vinterfodret nu har lämnat övre lådan.  Bina kommer att samla sig på och i de, efter utkrupna nyfödda bin, tomma yngelkakorna i nedre lådan. Där startar de sin vintervila genom att bin kryper in i cellerna som en isolerande krans runt det inre av klungan där drottningen befinner sig.  Binas vinterklot 

 När  klungans sammandragning inte räcker till för klungans värmehållning i kallare klimat, förbrukas foder av det som finns inom övre delen av klungan. Vid varmare perioder under vintern, då bisamhället  behöver utvidga klungan för att inte få det för varmt, drar sig bin från klungan längre upp i förrådets kakmellanrum. 

Vid avläsning av temperaturen i dag så ser man att huvuddelen av bina med drottningen befinner sig i högra delen av yngellådan.  I skattlådan med fodret är det endast 5 grader varmare än utetemperaturen. Utomhus var  det 9 grader och i foderförrådet 13-14 grader. I yngellådans vänstra del 15 grader och i högra delen 29. I början på november publicerar jag hela oktober månads temperaturdiagram.

 Mvh. Jano