Vid Sista kollen för året  monterades temperaturgivare i en kupa. Förra vintern sattes givarna in i början på december. Temperaturen i kupan vintertid. Det var intressant att se hur temperaturen i kupan följde utomhustemperaturen. Det är bara den del av yngellådan som bina använder för sin vinterklunga som är aktivt uppvärmd av bina.  Nu i vinter ska dessa mätningar upprepas i ett samhälle. Det ska bli intressant att se om detta samhälle fungerar på samma vis. Förutsättningarna är i stort sett de samma med den skillnaden att det är bara fem ramar i varje våning i denna kupan.

Temperatur i kupan 2016-10-13

 När man kikar ner genom täckplasten så syns inga bin längre. De har nu lämnat övre delen av foderförrådet. Fodret är färdigbehandlat och täckt. Bina kommer nu att samla sig på  och i de, efter utkrupet yngel, tomma kakorna i yngellådan. Där startar de sin vintervila med  bin bara några cm upp i foderförrådets kakgator. När  klungans sammandragning inte räcker till för värmehållning, förbrukas foder av det som finns inom övre delen av klungan. Vid varmare perioder, under vintern, då de behöver förstora klungan för att inte få det för varmt., drar sig bin från klungan längre upp i förrådets kakmellanrum. Dessa korrigeringar  sker så långsamt så det blir inte någon temperaturhöjning.

Vid avläsning av temperaturen i dag så ser man att huvuddelen av bina med drottningen befinner sig i högra delen av yngellådan.  I skattlådan är det några garder varmare än utetemperaturen. Givarna är inte superexakta så decimalerna lägger jag inte så stor vikt vid. Ute är det 7 grader och i foderförrådet 12 grader . I yngellådans vänstra del 15 grader och i högra delen 29. I början på november publicerar jag oktober månads temperaturdiagram.

 Mvh. Jano