Det är viktigt att fortlöpande under april och maj ha kontroll så att samhället inte lider brist på utrymme. När drottningen kommit igång riktigt med äggläggningen kan hon lägga ett par tusen ägg om dygnet. Det behövs också jobb till byggbina med att bygga ut mellanväggar. För att lagra det överskott  i honungsproduktionen, som bina inte direkt behöver för egen del, måste också utrymme vara tillgängligt.

 En lågnormalram, full med täckt yngel på båda sidor, ger ca. 5000 nya bin inom de närmaste två veckorna. Dessa nya bin behöver då ca tre gånger så mycket utrymme som när de låg packade sida vid sida i cellerna. 

 Om det vid genomgången av ett samhälle finns 4-5 heltäckta fulla yngelramar så måste biodlaren inse vad som kommer att hända och vara beredd att öka utrymmet i tid. 

 Har bina inte hela tiden utrymme för sin verksamhet på alla plan, så avstannar verksamheten och bina börjar förbereda sin egen delning av samhället. Följden blir att drottningen tar halva samhället och mycket av energiförrådet med sig ut i en svärm.

 Bin som svärmar är ett fantastiskt skådespel, men det kan vara förenat med mycket jobb att få dem tillbaka. Svärmen sätter sig i regel högt och svåråtkomligt. Lyckas inte infångandet så är bina och en stor del av den blivande honungsskörden från det bisamhället förlorad.

 Nu har det gått en vecka sedan jag gjorde vårkontrollen.  En intervall på åtta till tio dagar är en lämplig tid mellan kontroller av samhällets utveckling och behov av åtgärd. Därför  går jag nu och väntar på en dag som vädermässigt lämpar sig för ett ingrepp i kuporna.

 Hälsning från Jan-Uno